Drop Down Menu

ОДБРАНА МАГИСТАРСКИХ ТЕЗА

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

ЗА СТУДЕНТЕ ОСНОВНИХ И МАГИСТАРСКИХ СТУДИЈА

 


22.12.2021

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 НЕБОЈША СТАНКОВИЋ, дипл. инж. заштите на раду, браниће магистарску тезу под називом „Специфичности пожарно-експлозивних хемијских удеса“ дана 30. децембра 2021. године са почетком у 12:00 часова. Одбрана ће се одржати у сали на првом спрату Факултета заштите на раду у Нишу, просторија бр. 125.


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 Извештај комисије о оцени магистарске тезе под називом
„Специфичности пожарно-експлозивних хемијских удеса“,
кандидата Небојше Станковића, дипл. инж. заштите на раду,
доступан је јавности на интернет страници и на Факултету заштите на раду у Нишу
30 дана, до 23. септембра 2021. године.

Магистарска теза и извештај комисије могу се узети на увид
на Факултету сваког радног дана, у времену од 08-14 часова до 23. септембра 2021. године.


ИЗВЕШТАЈ

МАГИСТАРСКА ТЕЗА


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 ГОРДАНА БОГДАНОВИЋ, дипломирани хемичар,
браниће магистарску тезу под називом:
„Узрочно последична повезаност загађења ваздуха и здравственог стања
експонираног становништва урбаних подручја“ 
дана  06. јула 2021. године са почетком у  12:00 часова.
Одбрана ће се одржати у  сали на првом спрату Факултета заштите на раду у Нишу ,
просторија бр.125.


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Извештај комисије о оцени магистарске тезе под називом „Узрочно последична повезаност загађења ваздуха и здравственог стања експонираног становништва урбаних подручја“, кандидата Гордане Богдановић, дипл. хемичара, доступан је јавности на интернет страници и на Факултету заштите на раду у Нишу 30 дана, до 28. маја 2021. године.

Магистарска теза и извештај комисије могу се узети на увид на Факултету сваког радног дана, у времену од 08-14 часова до 28. маја 2021. године.

ИЗВЕШТАЈ О УРАЂЕНОЈ МАГИСТАРСКОЈ ТЕЗИ

 

МАГИСТАРСКА ТЕЗА

 У Нишу, 28.04.2021.год.


13.09.2019.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 МИЛИЦА АРСИЋ, проф. биологије браниће магистарску тезу под називом: „Тешки метали у земљишту потенцијалних локалитета за производњу дувана у Врањској котлини“  дана  24. септембра 2019. године са почетком у 12:00 часова. Одбрана ће се одржати у сали на првом спрату Факултета заштите на раду у Нишу , просторија бр.125.


12.07.2019.

Извештај комисије о оцени магистарске тезе под називом „Тешки метали у земљишту потенцијалих локалитета за производњу дувана у Врањској котлини“, кандидата Милице Арсић, проф. биологије, доступан је јавности на интернет страници и на Факултету заштите на раду у Нишу 30 дана, до 12. августа 2019. године.

Магистарска теза и извештај комисије могу се узети на увид на Факултету сваког радног дана, у времену од 08-14 часова до 12. августа 2019. године.

 

ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ

 

МАГИСТАРСКА ТЕЗА


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 СРЂАН НИКОЛИЋ, дипл. инж. заштите од пожара браниће магистарску тезу под називом: „Oптимални избор ватрогасне заштитне опреме при интервенцијама гашења пожара“  дана  12. децембра 2018. године са почетком у  11:00 часова. Одбрана ће се одржати  у сали на првом спрату Факултета заштите на раду у Нишу , просторија бр.125.


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 ЈЕЛЕНA ВИДЕНОВИЋ, дипл. хемичар браниће магистарску тезу под називом: „Koмпаративна анализа квалитета вода за водоснабдевање града Ниша и флашираних вода у промету“  дана  11. децембра 2018. године са почетком у  13:00 часова. Одбрана ће се одржати у  сали на првом спрату Факултета заштите на раду у Нишу , просторија бр.125.


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

ЈЕЛЕНA ЧУБРИЋ-ЗЛАТАНОВИЋ, доктор ветеринарске медицине браниће магистарску тезу под називом: „Валоризација екосистема града Панчева са аспекта загађења ваздуха бензеном“  дана  19. новембра 2018. године са почетком у  13:00 часова. Одбрана ће се одржати у  сали на првом спрату Факултета заштите на раду у Нишу , просторија бр.125.


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

ЈАСМИНА ЖИВКОВИЋ, дипл. инж. заштите на раду браниће магистарску тезу под називом: „Утицај шумских пожара на природне екосистеме области Висок“  дана  16. новембра 2018. године са почетком у  12:00 часова. Одбрана ће се одржати у  сали на првом спрату Факултета заштите на раду у Нишу, просторија бр.125.


28.09.2018.

Извештај комисије о оцени магистарске тезе под називом „Oптимални избор ватрогасне заштитне опреме при интервенцијама гашења пожара“, кандидата Срђана Николића, дипл. инж. заштите од пожара, доступан је јавности на интернет страници и у библиотеци Факултета заштите на раду у Нишу 30 дана, до 29. октобра 2018. године.

 

ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ

 

МАГИСТАРСКА ТЕЗА

 

Магистарска теза и извештај комисије могу се узети на увид у библиотеци Факултета сваког радног дана, у времену од 08-14 часова до 29. октобра 2018. године.


24.09.2018.

ЈАСМИНА ТОШИЋ, дипл. инж. хемијске технологије браниће магистарску тезу под називом: „Управљање фитофармацеутским отпадом из пољопривредне производње“  дана  02. октобра 2018. године са почетком у  13:00 часова. Одбрана ће се одржати у  сали на првом спрату Факултета заштите на раду у Нишу , просторија бр.125.


24.09.2018.

Извештај комисије о оцени магистарске тезе под називом „Koмпаративна анализа квалитета вода за водоснабдевање града Ниша и флашираних вода у промету“, кандидата Јелене Виденовић, дипл. хемичара, доступан је јавности на интернет страници и у библиотеци Факултета заштите на раду у Нишу 30 дана, до 24. октобра 2018. године.

Магистарска теза и извештај комисије могу се узети на увид у библиотеци Факултета сваког радног дана, у времену од 08-14 часова до 24. октобра 2018. године.

ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ

 

МАГИСТАРСКА ТЕЗА


18.09.2018.

Извештај комисије о оцени магистарске тезе под називом „Утицај шумских пожара на природне екосистеме области Висок“, кандидата Јасмине Живковић, дипл. инж. заштите на раду, доступан је јавности на интернет страници и у библиотеци Факултета заштите на раду у Нишу 30 дана, до 19. октобра 2018. године.

Магистарска теза и извештај комисије могу се узети на увид у библиотеци Факултета сваког радног дана, у времену од 08-14 часова до 19. октобра 2018. године.

ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ

 

МАГИСТАРСКА ТЕЗА


20.09.2018.

ТАТЈАНА МАЛЕТАШКИ, дипл. педагог браниће магистарску тезу под називом: „Одрживи развој као садржај високошколског образовања“  дана  28. септембра 2018. године са почетком у  13:00 часова. Одбрана ће се одржати у  сали на првом спрату Факултета заштите на раду у Нишу , просторија бр.125.


10.09.2018.

БРАТИМИР НЕШИЋ, дипл. инж. заштите животне средине браниће магистарску тезу под називом: „Економско-еколошки ефекти технологије компостирања као механизма чистог развоја“  дана  18. септембра 2018. године са почетком у  14:00 часова. Одбрана ће се одржати у  сали на првом спрату Факултета заштите на раду у Нишу , просторија бр.125.


06.09.2018.

ГОРАН ЛУКИЋ, дипл. инж. хемијске технологије браниће магистарску тезу под називом: „Управљање еколошким ризиком од удеса у складиштима нафтних деривата“  дана  10. септембра 2018. године са почетком у  11:00 часова. Одбрана ће се одржати у  сали на првом спрату Факултета заштите на раду у Нишу , просторија бр.125.


13.07.2018.

Извештај комисије о оцени магистарске тезе под називом „Валоризација екосистема града Панчева са аспекта загађења ваздуха бензеном“, кандидата Јелене Чубрић-Златановић, докторa ветеринарске медицине, доступан је јавности на интернет страници и у библиотеци Факултета заштите на раду у Нишу 30 дана, до 12. августа 2018. године.

Магистарска теза и извештај комисије могу се узети на увид у библиотеци Факултета сваког радног дана, у времену од 08-14 часова до 12. августа 2018. године.

ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ

 

МАГИСТАРСКА ТЕЗА


12.07.2018.

Извештај комисије о оцени магистарске тезе под називом „Економско-еколошки ефекти технологије компостирања као механизма чистог развоја“, кандидата Братимира Нешића, дипл. инж. заштите животне средине, доступан је јавности на интернет страници и у библиотеци Факултета заштите на раду у Нишу 30 дана, до 11. августа 2018. године.

Магистарска теза и извештај комисије могу се узети на увид у библиотеци Факултета сваког радног дана, у времену од 08-14 часова до 11. августа 2018. године

ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ

 

МАГИСТАРСКА ТЕЗА


11.07.2018.

Извештај комисије о оцени магистарске тезе под називом „Управљање еколошким ризиком од удеса у складиштима нафтних деривата“, кандидата Горана Лукића, дипл. инж. хемијске технологије, доступан је јавности на интернет страници и у библиотеци Факултета заштите на раду у Нишу 30 дана, до 11. августа 2018. године.

Магистарска теза и извештај комисије могу се узети на увид у библиотеци Факултета сваког радног дана, у времену од 08-14 часова до 11. августа 2018. године.

ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ

 

МАГИСТАРСКА ТЕЗА


06.07.2018.

Извештај комисије о оцени магистарске тезе под називом „Одрживи развој као садржај високошколског образовања“, кандидата Татјане Малеташки, дипл. педагога, доступан је јавности на интернет страници и у библиотеци Факултета заштите на раду у Нишу 30 дана, до 06. августа 2018. године.

Магистарска теза и извештај комисије могу се узети на увид у библиотеци Факултета сваког радног дана, у времену од 08-14 часова до 06. августа 2018. године.

ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ

 

МАГИСТАРСКА ТЕЗА


23.12.2016.

Извештај комисије о оцени магистарске тезе под називом „Управљање фитофармацеутским отпадом из пољопривредне производње“, кандидата Јасмине Тошић, дипл. инж. хемијске технологије, доступан је јавности на интернет страници и у библиотеци Факултета заштите на раду у Нишу 30 дана, до 31. јануара 2017. године.

Магистарска теза и извештај комисије могу се узети на увид у библиотеци Факултета сваког радног дана, у времену од 08-14 часова до 31. јануара 2017. године, изузев у периоду од 01.01 до 08.01.2017. године


15.12.2016.

ЖИКА ЈОВАНОВИЋ, дипл. инж. заштите од пожара браниће магистарску тезу под називом: „Eкономске и еколошке последице проузроковане преносом електричне енергије“  дана  26. децембра 2016. године са почетком у  12:00 часова. Одбрана ће се одржати у  сали у приземљу Факултета заштите на раду у Нишу, просторија бр. 7 пред Комисијом у саставу:

- Др Љубиша Вучковић, ред. проф. Факултета заштите на раду у Нишу

- Др Славољуб Алексић, ред. проф. Електронског факултета у Нишу

- Др Татјана Голубовић, ванр. проф. Факултета заштите на раду у Нишу

- Др Драган Спасић, ред.проф. Факултета заштите на раду у Нишу.


04.11.2016.

Извештај комисије о оцени магистарске тезе под називом „Eкономске и еколошке последице проузроковане преносом електричне енергије“, кандидата Жике Јовановића, дипл. инж. заштите од пожара, доступан је јавности на интернет страници и у библиотеци Факултета заштите на раду у Нишу 30 дана, до 04. децембра 2016. године.

Магистарска теза и извештај комисије могу се узети на увид у библиотеци Факултета сваког радног дана, у времену од 08-14 часова до 04. децембра 2016. године.


10.10.2016.

ВЕСНА СТОЈАНОВИЋ, дипл. инж. заштите животне средине браниће магистарску тезу под називом: „Значај еколошких фондова за заштиту животне средине“  дана  17. октобра 2016. године са почетком у  13:00 часова. Одбрана ће се одржати у  сали на првом спрату Факултета заштите на раду у Нишу , просторија бр.125.


10.10.2016.

ВЕРА ЂОРЂЕВИЋ, дипл. биолог браниће магистарску тезу под називом: „Економско-еколошка валоризација вредности општине Сокобања“  дана  18. октобра 2016. године са почетком у  12:00 часова. Одбрана ће се одржати у  сали на првом спрату Факултета заштите на раду у Нишу , просторија бр.125


 

ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ О МАГИСТАРСКОЈ ТЕЗИ КАНДИДАТА ВЕРЕ ЂОРЂЕВИЋ, ДИПЛ. БИОЛОГ ПОД НАЗИВОМ
"ЕКОНОМСКО-ЕКОЛОШКА ВАЛОРИЗАЦИЈА ПРИРОДНИХ ВРЕДНОСТИ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА"

МАГИСТАРСКА ТЕЗА И ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ,  МОГУ СЕ УЗЕТИ НА УВИД У БИБЛИОТЕЦИ ФАКУЛТЕТА
СВАКОГ РАДНОГ ДАНА ОД 08-14 ЧАСОВА ДО 2
9.09.2016. ГОДИНЕ


ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ О МАГИСТАРСКОЈ ТЕЗИ КАНДИДАТА ВЕСНЕ СТОЈАНОВИЋ, ДИПЛ. ИНЖ. ЗЖС ПОД НАЗИВОМ
"ЗНАЧАЈ ЕКОЛОШКИХ ФОНДОВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ"

МАГИСТАРСКА ТЕЗА И ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ,  МОГУ СЕ УЗЕТИ НА УВИД У БИБЛИОТЕЦИ ФАКУЛТЕТА
СВАКОГ РАДНОГ ДАНА ОД 08-14 ЧАСОВА ДО 2
9.09.2016. ГОДИНЕ


ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ О  МАГИСТАРСКОЈ ТЕЗИ КАНДИДАТА ЖАКЛИНЕ МИЛИВОЈЕВИЋ ВУКОВИЋ, ДИПЛОМИРАНОГ ЕКОНОМИСТЕ, ПОД НАЗИВОМ "ОСИГУРАЊЕ У ФУНКЦИЈИ ЗАШТИТЕ РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ".

 

мишљење о предложеној теми за израду магистарске тезе кандидата Горана Лукића, дипл. Инж. Хем. Тех., под називом: "УПРАВЉАЊЕ ЕКОЛОШКИМ РИЗИКОМ ОД УДЕСА у складиштима нафтних деривата"

 

извештај Комисије за оцену и одбрану урађене магистарске тезе под називом: Модел организовања трансфер станица у регионалном систему управљања комуналним отпадом, кандидата Стојковић Љубице, дипл. Инж заштите животне средине

 

Извештај комисије за оцену и одбрану урађене магистарске тезе под називом: Најбоље доступне технике управљања отпадом у предузећима за дистрибуцију електричне енергије" кандидаткиње  Оливере Милошевић, дипл. инж. зжс

 

IZVEŠTAJ Komisije za ocenu i odbranu urađene magistarske teze pod nazivom: ''Didaktičko-metodičke specifičnosti obrazovanja za zaštitu životne sredine u srednjoj školi’’, kandidata Jevtić Jovice, dipl. geografa.

 

IZVEŠTAJ Komisije za ocenu i odbranu urađene magistarske teze pod nazivom: ''Participativno  učenje u funkciji zaštite životne sredine'', kandidata Snežane Stefanović, dipl. Psihologa.

 

IZVEŠTAJ KOMISIJE ZA OCENU I ODBRANU URAĐENE MAGISTARSKE TEZE, POD NAZIVOM: ''UPRAVLJANJE RIZIKOM OD POŽARA I OBRAZOVANJE ZAPOSLENIH U VAZDUHOPLOVSTVU I PROTIVVAZDUHOPLOVNOJ ODBRANI U VOJSCI SRBIJE KANDIDATA IVANA RANČIĆA, OFICIRA ARTILJERIJSKO-RAKETNIH JEDINICA PROTIVVAZDUŠNE ODBRANE VOJSKE SRBIJE.

 

IZVEŠTAJ  Komisije za ocenu i odbranu urađene magistarske teze kandidata Dragana Milića, oficira Vojske Srbije, pod nazivom "Upravljanje otpadom zasnovano na analizi životnog ciklusa".

 

IZVEŠTAJ Komisije za ocenu i odbranu urađene magistarske teze pod nazivom „Ekotoksikološki rizik pri skladištenju stočne hrane“, kandidata Saše Hadži-Perića, dipl. inž. zaštite od požara

 

IZVEŠTAJ Komisije za ocenu i odbranu urađene magistarske teze Direktne i indirektne štete od šumskih požara, koju je uradila i predala Fakultetu, kandidat Milena Kostić, diplomirani inženjer zaštite od požara

 

IZVEŠTAJ Komisije za ocenu i odbranu urađene magistarske teze pod nazivom „Uticaj malih hidroelektrana na kvalitet životne sredine“ kandidata Ninoslave Popović-Nikolić, diplomiranog inženjera zaštite životne sredine.

 

IZVEŠTAJ KomisijE za ocenu i odbranu urađene magistarske teze pod nazivom: “Upravljanje rizikom od požara i eksplozija u toplanama“, kandidata Zorana Jovanovića, dipl. Inž. Zaštite od požara.

 

IZVEŠTAJ Komisije za ocenu i odbranu urađene magistarske teze pod nazivom "Uticaj eko-industrijskih parkova na kvalitet životne sredine i formiranje održivih zajednica u zemljama u tranziciji", kandidata Milene Petričević.

 

IZVEŠTAJ Komisije za ocenu i odbranu urađene magistarske teze pod nazivom "Primena geografskih informacionih sistema za upravljanje rizikom od degradacije životne sredine usled industrijskog akcidenta", kandidatkinje Marije Petrović.

 

 

Izveštaj Komisije za ocenu i odbranu urađene magistarske teze pod nazivom: Modeli energetske bezbednosti u malim i srednjim preduzećima“, kandidata Dragana Antića, dipl. inž. ZŽS.

 

Izveštaj Komisije za ocenu i odbranu urađene magistarske teze pod nazivom: Metodološki pristup određivanja zona opasnosti u tehnološkim procesima sa zapaljivim i eksplozivnim gasovima“, kandidata Srđana S. Stankovića, dipl. inž. zaštite od požara.

 

IZVEŠTAJ KOMISIJE ZA ocenu i odbranu urađene magistarske teze pod nazivom „Primena Bajesove statistike u proceni ekološkog rizika“, kandidatkinje Maje Ljubić, diplomiranog inženjera zaštite životne sredine

 

IZVEŠTAJ Komisije za ocenu i odbranu urađene  magistarske teze pod nazivom: Upravljanje hemijskim otpadom u medicinskim ustanovama kandidata Slavice Đinović, dipl. Inž. Zaštite na rdau.


O B A V E Š T E Nj E

 

Obaveštavaju se studenti magistarskih studija na Fakultetu zaštite na radu u Nišu

koji su u fazi prijave teme magistarske teze, da je neophodno da uz prijavu teme prilože:

mišljenje mentora u pisanoj formi, da kandidat može odbraniti magistarsku tezu u zakonskom roku, tj. do 30. septembra 2014. godine, na osnovu uvida u dosadašnji rad kandidata; izjavu kandidata da je upoznat sa rokom za predaju urađene magistarske teze

do 30. maja 2014. godine, propisanom procedurom prijave i odbrane magistarske teze

i zakonskim rokom za odbranu magistarske teze, do 30. septembra 2014. godine.


O B A V E Š T E Nj E

 

Obaveštavaju se svi studenti magistarskih studija na Fakultetu zaštite na radu u Nišu

da je krajnji rok za predaju urađene magistarske teze

30. maj 2014. godine, kako bi procedura ocene i odbrane urađene magistarske teze

mogla biti okončana u zakonskom roku, tj. do 30. septembra 2014. godine.