Drop Down Menu

PREDMETI TREĆE I ČETVRTE GODINE OSNOVNIH STUDIJA

SMER - ZAŠTITA NA RADU

 

Predmeti TREĆE godine osnovnih studija

 • MEHANIKA (P+U)

 • ENGLESKI JEZIK - RUSKI JEZIK (P+U)

 • RADNO PRAVO (U)

 • ORGANIZACIJA RADA I ZAŠTITE NA RADU (U)

 • BUKA I VIBRACIJE (P+U)

 • ZAŠTITA U TEHNOLOŠKIM PROCESIMA (U)

 • ELEKTROMAGNETNA ZRAČENJA (P+U)

 • ZAŠTITA OD OPASNOG DEJSTVA ELEKTRIČNE ENERGIJE (P+U)

 • SOCIOLOGIJA ZAŠTITE NA RADU (U)

 

Predmeti ČETVRTE godine osnovnih studija

 • TOKSIKOLOGIJA (P+U)

 • OBRAZOVANJE ZA ZAŠTITU U RADNOJ I ŽIVOTNOJ SREDINI (U)

 • ZAŠTITA PRI UNUTRAŠNJEM TRANSPORTU (U)

 • SISTEMI I UREĐAJI ZA PREČIŠĆAVANJE INDUSTRIJSKIH OTPADNIH MATERIJA (P+U)

 • SISTEMI KLIMATIZACIJE I VENTILACIJE (P+U)

 • ZAŠTITA OD POŽARA I EKSPLOZIJA (P+U)

 • PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE MERA ZAŠTITE NA RADU (P+U)

 • ERGONOMSKO PROJEKTOVANJE (U)

 • PSIHOFIZIOLOGIJA RADA I PSIHOFIZIOLOŠKE IZMENJENOSTI (U)