Drop Down Menu

PREDMETI TREĆE I ČETVRTE GODINE OSNOVNIH STUDIJA

SMER - ZAŠTITA OD POŽARA

 

Predmeti TREĆE godine osnovnih studija

 • MEHANIKA (P+U)

 • ENGLESKI JEZIK - RUSKI JEZIK (P+U)

 • ORGANIZACIJA ZAŠTITE OD POŽARA (U)

 • TEORIJA PALJENJA I GORENJA (P+U)

 • PROCESI NEKONTROLISANOG SAGOREVANJA (U)

 • ZAŠTITA OD POŽARA I EKSPLOZIJA USLED DEJSTVA ELEKTRIČNE ENERGIJE (P+U)

 • ZAŠTITA OD POŽARA U TEHNOLOŠKIM PROCESIMA (U)

 • SISTEMI ZA OTKRIVANJE I DOJAVU POŽARA (U)

Predmeti ČETVRTE godine osnovnih studija

 • TOKSIKOLOGIJA (P+U)

 • OBRAZOVANJE ZA ZAŠTITU U RADNOJ I ŽIVOTNOJ SREDINI (U)

 • ZAŠTITA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA OD POŽARA (U)

 • TEHNIČKA EKSPERTIZA POŽARA I EKSPLOZIJA (U)

 • PROCESI I SREDSTVA ZA GAŠENJE POŽARA (P+U)

 • OPREMA I UREĐAJI ZA GAŠENJE POŽARA (P+U)

 • PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE MERA ZAŠTITE OD POŽARA (P+U)

 • TAKTIKA GAŠENJA POŽARA (U)

 • RUKOVANJE ZAPALJIVIM I EKSPLOZIVNIM MATERIJAMA (U)