Drop Down Menu

МОНОГРАФИЈЕ

Аутор:
БОЈАНА М. ЗЛАТКОВИЋ
 

Назив издања:
ЕАНАЛИЗА СТАБИЛНОСТИ
MIMOn КАСКАДНИХ НЕЛИНЕАРНИХ СИСТЕМА СА СТОХАСТИЧКИМ ПАРАМЕТРИМА

Прво издање, 2024.

 

Издавач:
ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ

За издавача:
Проф. др Срђан Глишовић, декан

Рецензенти:
др Иван Крстић, , ред. проф., Факултет заштите на раду у Нишу

др Зоран Јовнаовић, ред. проф., Електронски факултет у Нишу

др Саша Николић, ванр. проф., Електронски факултет у Нишу

 

ISBN  978-86-6093-118-6
 

Kontakt:
E-mail: bojana.zlatkovic@znrfak.ni.ac.rs

Аутор:
ЛИДИЈА МИЛОШЕВИЋ
 

Назив издања:
ЕМИСИЈА ДЕПОНИЈСКОГ ГАСА КАО ФАКТОР ОПАСНОСТИ НАСТАНКА ПОЖАРА

Prvo izdanje, 2022.

 

Издавач:
ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ

За издавача:
Проф. др Срђан Глишовић, декан

Рецензенти:
др Емина Михајловић, ред. проф., Факултет заштите на раду у Нишу

др Љиљана Такић, ред. проф., Технолошки факултет у Лесковцу, Универзитет у Нишу

др Владица Стевановић, ванр. проф., ПМФ Универзитета у Приштини, са привременим седиштем у Косовској Митровици

др Јелена Маленовић-Николић, ванр. проф. Факултета заштите на раду у Нишу, Универзитет у Нишу

 

UDK: 502.3:628.4

614.84

ISBN  978-86-6093-109-4
COBISS.SR-ID
69755913

 

Kontakt:
E-mail: lidija.milosevic@znrfak.ni.ac.rs

Autor:
EVICA I. Z. STOJILJKOVIĆ
 

Naziv izdanja:
PROCENA LJUDSKE POUZDANOSTI

HUMAN RELIABILITY ASSESSMENT

Prvo izdanje, 2020.

 

Izdavač:
FAKULTET ZAŠTITE NA RADU U NIŠU

Za izdavača:
Prof. dr Momir Praščević, dekan

Recenzenti:
dr Miroljub Grozdanović
, red. prof, Fakultet zaštite na radu u Nišu, u penziji

dr Srđan Glišović, red. prof, Fakultet zaštite na radu u Nišu

dr Svetlana Čičević, red. prof. Saobraćajnog fakulteta u Beogradu

dr Aleksandar Žunjić, red. prof. Mašinskog fakulteta u Beogradu

 

UDK: 005.962.131

331.108.43

005.334

ISBN  978-86-6093-090-5
COBISS.SR-ID 282656268

 

Kontakt:
E-mail: evica.stojiljkovic@znrfak.ni.ac.rs

Autor:
DEJAN D. KRSTIĆ
 

Naziv izdanja:
METODE I REZULTATI ISTRAŽIVANJA ŠTETNOG DEJSTVA ELEKTROMAGNETNIH ZRAČENJA U ŽIVOTNOJ SREDINI

Prvo izdanje, 2020.

 

Izdavač:
FAKULTET ZAŠTITE NA RADU U NIŠU

Za izdavača:
Prof. dr Momir Praščević, dekan

Recenzenti:
Prof. dr Vera Marković, Elektronski fakultet, Niš

Prof. dr Jovica Jovanović, Medicinski fakultet, Niš

Prof. dr Nenad Cvetković, Elektronski fakultet, Niš

 

UDK: 614.875

ISBN  978-86-6093-092-9
COBISS.SR-ID 283158028

 

Kontakt:
E-mail: dejan.krstic@znrfak.ni.ac.rs

Autor:
NIKOLAJ PETROVIČ NIKOLENKO
 

Naziv izdanja:
MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA

Prvo izdanje, 2017.

 

Izdavač:
FAKULTET ZAŠTITE NA RADU U NIŠU

Za izdavača:
Prof. dr Momir Praščević, dekan

Recenzenti:
dr Vesna Nikolić
, red. prof, Fakultet zaštite na radu u Nišu.

 

Stručni redaktor:
dr Vesna Nikolić
, red. prof, Fakultet zaštite na radu u Nišu.

 

UDK: 005.96

ISBN  978-86-6093-080-6
COBISS.SR-ID
230509850

 

Kontakt:
E-mail: vesna.nikolic@znrfak.ni.ac.rs

Autor:
ALEKSANDRA ILIĆ PETKOVIĆ
 

Naziv izdanja:
DRŽAVNI SLUŽBENICI U SRBIJI SA OSVRTOM NA SISTEM BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU

Prvo izdanje, 2017.

 

Izdavač:
FAKULTET ZAŠTITE NA RADU U NIŠU

Za izdavača:
Prof. dr Momir Praščević, dekan

Recenzenti:
dr Branislav Anđelković
, red. prof, Fakultet zaštite na radu u Nišu.

dr Predrag Dimitrijević, red. prof, Pravni fakultet u Nišu.

dr Dejan Vučetić, van. prof, pravni fakultet u Nišu.

 

UDK: 35.087(497.11)

ISBN  978-86-6093-081-3
COBISS.SR-ID
248188428

 

Kontakt:
E-mail: aleksandra.ilic@znrfak.ni.ac.rs

Autor:
SRĐAN GLIŠOVIĆ
 

Naziv izdanja:
ODRŽIVO PROJEKTOVANJE I ŽIVOTNA SREDINA

 

Izdavač:
FAKULTET ZAŠTITE NA RADU U NIŠU

Za izdavača:
Prof. dr Momir Praščević, dekan

Recenzenti:
dr Mirjana Vojinović Miloradov, prof. emeritus, Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu.
dr Žarko Janković, red. prof, Fakultet zaštite na radu u Nišu.

dr Slaviša Trajković, red. prof, Građevinsko-arhitetktonski fakultet u Nišu.

dr Nenad Živković, red. prof, Fakultet zaštite na radu u Nišu.

dr Evica Stojiljković, vanr. prof, Fakultet zaštite na radu u Nišu.

 

UDK: 502.131.1

ISBN  978-86-6093-075-2
COBISS.SR-ID 229611276

 

Kontakt:
E-mail: srdjan.glisovic@znrfak.ni.ac.rs

Autori:
NENAD ŽIVKOVIĆ, AMELIJA ĐORĐEVIĆ
 

Naziv izdanja:
MONITORING EMISIJE AEROZAGAĐENJA
I KVALITET AMBIJENTALNOG VAZDUHA

 

Izdavač:
FAKULTET ZAŠTITE NA RADU U NIŠU

Za izdavača:
Prof. dr Momir Praščević, dekan

Recenzenti:
dr Suzana Savić, red. prof Fakulteta zaštite na radu u Nišu
dr Dušica Stojanović, red.prof. Medicinskog fakulteta u Nišu

dr Viša Tasić, viši naučni saradnik, Institut za rudarstvo i metalurgiju, Bor

 

UDK: 502.3:502.175

613.15

ISBN  978-86-6093-073-8
COBISS.SR-ID 230745612

 

Kontakt:
E-mail: nenad.zivkovic@znrfak.ni.ac.rs

Autori:
NENAD ŽIVKOVIĆ
 

Naziv izdanja:
PROCENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

Prvo izdanje, 2008.

 

Izdavač:
FAKULTET ZAŠTITE NA RADU U NIŠU

Za izdavača:
Prof. dr Dragan Spasić, dekan

Recenzenti:
dr Dragan Cvetković, red. prof,
dr Slobodan Milutinović, red.prof.

 

UDK: 502.22(035)

ISBN  978-86-80261-75-0
COBISS.SR-ID 14523724

 

Kontakt:
E-mail: nenad.zivkovic@znrfak.ni.ac.rs

Autor:
MILAN Đ. BLAGOJEVIĆ
 

Naziv izdanja:
ALARMNI SISTEMI
Drugo, ispravljeno i dopunjeno izdanje, 2015.

 

Izdavač:
FAKULTET ZAŠTITE NA RADU U NIŠU

Za izdavača:
dr Momir Praščević
, red.prof.

Recenzenti:
Prof. dr Dejan M. Petković, Fakultet zaštite na radu u Nišu

Prof. dr Radovan V. Radovanović, Kriminalističko-policijska akademija u Beogradu

 

UDK: 654.9(075.8) 614.83/.84(075.8)
ISBN  978-86-6093-070-7
COBISS.SR-ID 218294028

 

Kontakt:
E-mail: milan.blagojevic@znrfak.ni.ac.rs

Autori:
MIROLJUB D. GROZDANOVIĆ, EVICA I. STOJILJKOVIĆ
 

Naziv izdanja:
METODE PROCENE RIZIKA

Prvo izdanje, 2013.

 

Izdavač:
FAKULTET ZAŠTITE NA RADU U NIŠU

Za izdavača:
Prof. dr Ljiljana Živković, dekan

Recenzenti:
Prof. dr Suzana Savić, prof. dr Slavko Arsovski,
prof. dr Vojislav Miltenović, prof. dr Srđan Glišović

 

UDK: 351.759.6 - 351.862.21.

ISBN  978-86-6093-049-3
COBISS.SR-ID
199214348

 

Kontakt:
E-mail: evica.stojiljkovic@znrfak.ni.ac.rs

Autor:
SNEŽANA ŽIVKOVIĆ
 

Naziv izdanja:
ULOGA I ZNAČAJ LICA ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU U PRIVREDNIM DRUŠTVIMA U REPUBLICI SRBIJI
Prvo izdanje, 2011.

 

Izdavač:
FAKULTET ZAŠTITE NA RADU U NIŠU

Za izdavača:
dr
Ljiljana Živković, red.prof.

Recenzenti:
dr Branislav Anđelković - Fakultet zaštite na radu u Nišu

dr Marjan Cingula - Ekonomski fakultet u Zagrebu, Hrvatska

dr Mirko Markič - Fakultet za menadžment Koper, Slovenija

 

UDK: 331.45/.46(497.11)

ISBN  978-86-6093-037-0

COBISS.SR-ID 185446668

 

Kontakt:
E-mail: snezana.zivkovic@znrfak.ni.ac.rs

Autor:
LJUBIŠA VUČKOVIĆ
 

Naziv izdanja:
ELEKTRIČNA ENERGIJA I RIZIK OD POŽARA I EKSPLOZIJA
Prvo izdanje
, 2007.

 

Izdavač:
FAKULTET ZAŠTITE NA RADU U NIŠU

Za izdavača:
dr Dragan Spasić
, red.prof.

Recenzenti:
Prof. dr Suzana Savić, Fakultet zaštite na radu u Nišu

Prof. dr Mihailo Petrović, Fakultet zaštite na radu u Nišu

 

UDK: 331.45/.46:621.3

621.316.9
ISBN  978-86-80261-51-5
COBISS.SR-ID
145728524

 

Kontakt:
E-mail: ljubisa.vuckovic@znrfak.ni.ac.rs

Autori:
VESNA NIKOLIĆ
NENAD ŽIVKOVIĆ

 

Naziv izdanja:
BEZBEDNOST RADNE I ŽIVOTNE SREDINE, VANREDNE SITUACIJE I OBRAZOVANJE
Ponovljeno izdanje, 2017.

 

Izdavač:
FAKULTET ZAŠTITE NA RADU U NIŠU

Za izdavača:
dr Ljiljana Živković
, red.prof.

Recenzenti:
Prof. dr Milenko Kundačina

Prof. dr Branislav Anđelković

Doc. dr Leonid Stojmenov

 

UDK: 331.4:502.11
ISBN  978-86-6093-021-9

COBISS.SR-ID 176429836

 

Kontakt:
E-mail: vesna.nikolic@znrfak.ni.ac.rs

E-mail: nenad.zivkovic@znrfak.ni.ac.rs

Autor:
SLOBODAN MILUTINOVIĆ

 

Naziv izdanja:
POLITIKE ODRŽIVOG RAZVOJA
Prvo izdanje, 2012.

 

Izdavač:
FAKULTET ZAŠTITE NA RADU U NIŠU

Za izdavača:
Prof. dr Ljiljana Živković


Recenzenti:
Prof. dr. Radmilo Pešić,
red.prof. - Poljoprivredni fakultet u Beogradu

Prof. dr. marina Ilić, red.prof. - Fakultet za ekologiju i zaštitu životne sredine, Univerzitet UNION - Nikola Tesla, Beograd

Prof. dr Milorad Filipović, vanr.prof. - Ekonomski fakultet u Beogradu

 

UDK: 502.131.1.
ISBN  978-86-6093-034-9

COBISS.SR-ID 189036812

 

Kontakt:
E-mail: slobodan.milutinovic@znrfak.ni.ac.rs

Autor:
JASMINA RADOSAVLJEVIĆ
AMELIJA ĐORĐEVIĆ

 

Naziv izdanja:
DEPONIJE I DEPONOVANJE KOMUNALNOG OTPADA
Prvo izdanje, 2013.

 

Izdavač:
FAKULTET ZAŠTITE NA RADU U NIŠU

Za izdavača:
Prof. dr Ljiljana Živković


Recenzenti:
dr Milan Pavlović, red. prof.

dr Emina Mihajlović, vanr. prof.

dr Ljiljana takić, docent

 

UDK: 628.4

ISBN  978-86-6093-010-3

COBISS.SR-ID 191699468

 

Kontakt:
E-mail: jasmina.radosavljevic@znrfak.ni.ac.rs
E-mail: amelija.djordjevic@znrfak.ni.ac.rs

Autor:
MIODRAG JOVANOVIĆ

 

Naziv izdanja:
NASTAJANJE, RAZLETANJE
I TRANSPORTOVANJE STRUGOTINE PRI OBRADI REZANJEM
Prvo izdanje, 2002.

 

Izdavač:
FAKULTET ZAŠTITE NA RADU U NIŠU

Za izdavača:
Prof. dr Dragan Cvetković


Recenzent:
Prof. dr Miroslav Drezgić, Fakultet zaštite na radu u Nišu

Prof. dr Velibor Marinković, Mašinski fakultet u Nišu

 

ISBN  86-80261-33-5

COBISS.SR-ID 93583628

 

Kontakt:
E-mail: miodrag.jovanovic@znrfak.ni.ac.rs

Autor:
SLAVKA MITIĆ

 

Naziv izdanja:
VIBROUDARNI SISTEMI

Prvo izdanje, 2006.

 

Izdavač:
FAKULTET ZAŠTITE NA RADU U NIŠU

Za izdavača:
Prof. dr Dragan Spasić


Recenzent:
dr Katica (Stevanović) Hedrih, red. prof., Mašinski fakultet u Nišu

dr valdimir Raičević, red. prof., Fakultet tehničkih nauka, Kosovska Mitrovica

 

ISBN  86-80261-67-X

 

Autor:
DRAGAN MITIĆ

 

Naziv izdanja:
ENERGIJA
Prvo izdanje, 2008.

 

Izdavač:
MAŠINSKI FAKULTET U NIŠU

UDK: 662.91

ISBN 978-86-80587-83-7

COBISS.SR-ID 148956684

 

Kontakt:
E-mail: dragan.mitic@znrfak.ni.ac.rs

 

Autor:
DRAGAN MITIĆ

 

Naziv izdanja:
SREDNJE PONIŠAVLJE - OSNOVE STRATEGIJE
ZAŠTITE PRIRODNIH I STVORENIH VREDNOSTI
Prvo izdanje, 2006.

 

Izdavač:
UNIVERZITET U NIŠU
BIBLIOTEKA SCIENTIA


Za izdavača:
Prof. dr Gradimir B. Milovanović, rektor Univerziteta u Nišu


Recenzent:
Prof. dr Dragoljub Simonović, Ekonomski fakultet u Nišu

Prof. dr Spas Sotirov, Tehnološki fakultet u Leskovcu

Doc. dr Čedomir Vasić, Građevinsko-arhitektonski fakultet

Prof. dr Branislav Anđelković, Fakultet zaštite na radu

 

UDK: 908(497.11 Ponišavlje)

ISBN 86-7181-068-2

COBISS.SR-ID 133613836

 

Kontakt:
E-mail: dragan.mitic@znrfak.ni.ac.rs

 

За информације о продаји уџбеника, монографија и других публикација наставног особља Факултета заштите на раду у Нишу обратити се
Миљани Ранчић, стручном сараднику за квалитет студија и подршку студентима на тел

тел + 381 18 529 710