Drop Down Menu

KОНКУРСНИ РОКОВИ

Упис у прву годину студијског програма врши се на основу јавног конкурса за први – јунски рок.

Конкурс садржи:

  • број студената за сваки студијски програм који се реализује на Факултету;

  • услове за упис;

  • мерила за утврђивање редоследа кандидата;

  • поступак спровођења конкурса;

  • начин и рокове за подношење жалбе на утврђени редослед;

  • висину школарине коју плаћају самофинансирајући студенти.

Уколико Факултет не упише одобрени број кандидата у првом уписном року, други конкурсни рок може се, поред објављених, спровести и у додатним терминима које Факултет јавно објављује на својој интернет страници.

Факултет може објављивати податке из заједничког конкурса и друге податке о студијском програму који реализује или предузимати друге радње у промотивне сврхе Факултета и уписа на студијски програм.