Drop Down Menu

УПИС КАНДИДАТА НА ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ

 

Кандидат који је остварио право на упис подноси следећа докумената:

 • Сведочанство за све разреде претходно завршене школе (оверена фотокопија);

 • Диплому о положеном завршном односно матурском испиту (оверена фотокопија);

 • Запис са читача биометријске личне карте или фотокопија личне карте;

 • Индекс (добија се на шалтеру Студентске службе);

 • Два обрасца ШВ-20 (могу се преузети са линка http://publikacije.stat.gov.rs/G2018/Pdf/G201824102.pdf
  или се добијају на шалтеру Студентске службе);

 • Две фотографије формата 4 х6 cm (за индекс);

 • Образац предмета које студент уписује у школској 2019/2020. години (добија се на шалтеру Студентске службе);

 • Доказ о семестралној уплати за школску 2019/2020. годину у износу од 1.400,00 динара на жиро рачун Факултета заштите на раду у Нишу број 840-1747666-77, позив на број 205-555, сврха уплате: Семестрална уплата;

 • Доказ о уплати за издавање индекса у износу од 500,00 динара на жиро рачун Факултета заштите на раду у Нишу број 840-1747666-77, позив на број 205-24, сврха уплате: Издавање индекса;

 • Доказ о уплати школарине у целости или прве рате школарине (само за самофинансирајуће студенте) сразмерно броју бодова уписаних предмета на жиро рачун Факултета заштите на раду у Нишу број 840-1747666-77, позив на број 205-20, сврха уплате: Школарина.

Самофинансирајући студент приликом уписа потписује уговор са Факултетом о висини и роковима уплате школарине.

Висина школарине за самофинансирајуће студенте држављане Републике Србије износи 72.000,00 динара (1.200,00 динара по ЕСПБ боду).

Висина школарине за студенте стране држављане износи 900 евра (15 евра по ЕСПБ боду) за оба студијска програма.

Факултет на свечаној додели индекса пре почетка наставе (у пoнедељак, 30. септембра 2019. године са почетком у 12h у амфитеатру Факултета) издаје кандидату индекс којим се доказује статус студента.