Drop Down Menu

NASTAVNO OSOBLJE FAKULTETA ZAŠTITE NA RADU

Svojom nastavno-obrazovnom i naučno-istraživačkom delatnošću Fakultet doprinosi teorijskom i praktičnom podizanju nivoa zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite životne sredine, bezbednosti i humanizaciji života i rada ljudi. Nastavnici, asistenti i saradnici u nastavi, angažovani su na velikom broju naučno-istraživačkih projekata finansiranih od strane raznih ministarstava Republike Srbije, u svojstvu istraživača, projekt menadžera, rukovodioca i saradnika. Veliki broj naučno istraživačkih projekata finansiran je i od strane međunarodnih organizacija.

Većina nastavnog kadra na fakultetu učestvuje u radu naučnih skupova i prezentuje svoje radove. Izdavačka delatnost na Fakultetu zaštite na radu promovisana je od strane velikog broja nastavnika i asistenata njihovim radom na sastavljanju i pisanju udžbenika, monografija, priručnika i raznih drugih publikacija. Takođe, veliki broj nastavnika i asistenata je uključen u rad centara za transfer tehnologija u kojima vrše ekspertize i procene rizika u raznim industrijskim sistemima.

 

REDOVNI PROFESORI:

 

dr Nenad Živković, red. prof.

E-mail: nenad.zivkovic@znrfak.ni.ac.rs 

Tel. 018-529-852

Curriculum vitae 

 

N P A O

 

dr Slobodan Milutinović, red. prof.

E-mail: slobodan.milutinovic@znrfak.ni.ac.rs 

Tel. 018-529-770

Curriculum vitae 

N P A O

 

dr Marina Stojanović, red. prof.

E-mail: marina.stojanovic@znrfak.ni.ac.rs 

Tel. 018-529-782, 529-855

Curriculum vitae 

N P A O

 

 

dr Milan Blagojević, red. prof.

E-mail: milan.blagojevic@znrfak.ni.ac.rs 

Tel. 018-529-880

Curriculum vitae 

N P A O

 

dr Vesna Nikolić, red. prof.

E-mail: vesna.nikolic@znrfak.ni.ac.rs 

Tel. 018-529-766

Curriculum vitae 

N P A O

 

dr Jasmina Radosavljević, red. prof.

E-mail: jasmina.radosavljevic@znrfak.ni.ac.rs  

Tel. 018-529-705

Curriculum vitae 

N P A O

 

dr Vesna Miltojevic, red. prof.

E-mail: vesna.miltojevic@znrfak.ni.ac.rs 

Tel. 018-529-769

Curriculum vitae 

N P A O

 

dr Momir Praščević, red. prof.

E-mail: momir.prascevic@znrfak.ni.ac.rs 

Tel. 018-529-701

Curriculum vitae 

N P A O

 

dr Dušica Pešić, red. prof.

E-mail: dusica.pesic@znrfak.ni.ac.rs  

Tel. 018-529-746

Curriculum vitae 

N P A O

 

dr Emina Mihajlović, red. prof.

E-mail: emina.mihajlovic@znrfak.ni.ac.rs  

Tel. 018-529-745

Curriculum vitae 

N P A O

 

dr Snežana Živković, red. prof.

E-mail: snezana.zivkovic@znrfak.ni.ac.rs  

Tel. 018-529-781

Curriculum vitae 

N P A O

 

dr Srđan Glišović, red. prof.

E-mail: srdjan.glisovic@znrfak.ni.ac.rs 

Tel. 018-529-766

Curriculum vitae 

N P A O

 

dr Miomir Raos, red. prof.

E-mail: miomir.raos@znrfak.ni.ac.rs  

Tel. 018-529-783

Curriculum vitae 

N P A O

 

dr Dejan Krstić, red.prof.

E-mail: dejan.krstic@znrfak.ni.ac.rs  

Tel. 018-529-761

Curriculum vitae 

N P A O

 

dr Amelija Đorđević, red.prof.

E-mail: amelija.djordjevic@znrfak.ni.ac.rs  

Tel. 018-529-703, 529-752

Curriculum vitae 

N P A O

 

dr Ivan Krstić, red.prof.

E-mail: ivan.krstic@znrfak.ni.ac.rs 

Tel. 018-529-772

Curriculum vitae 

N P A O

 

dr Tatjana Golubović, red.prof.

E-mail: tatjana.golubovic@znrfak.ni.ac.rs  

Tel. 018-529-744, 529-855

Curriculum vitae 

N P A O

 

dr Evica Stojiljković, red.prof.

E-mail: evica.stojiljkovic@znrfak.ni.ac.rs 

Tel. 018-529-774

Curriculum vitae 

N P A O

 

 

VANREDNI PROFESORI:

 

dr Ivan Mijailović, vanr.prof.

E-mail: ivan.mijailovic@znrfak.ni.ac.rs  

Tel. 018-529-742

Curriculum vitae 

N P A O

 

dr Bojana Zlatković, vanr. prof.

E-mail: bojana.zlatkovic@znrfak.ni.ac.rs

Tel. 018-529-741

Curriculum vitae 

N P A O

 

dr Aleksandra Ilić Petković, vanr. prof.

E-mail: aleksandra.ilic@znrfak.ni.ac.rs

Tel. 018-529-742

Curriculum vitae 

N P A O

 

DOCENTI:

Dr Sveta Cvetanović, docent

E-mail: sveta.cvetanovic@znrfak.ni.ac.rs

Tel. 018-529-745

Curriculum vitae 

N P A O

 

Dr Goran Janaćković, docent

E-mail: goran.janackovic@znrfak.ni.ac.rs

Tel. 018-529-741

Curriculum vitae 

N P A O

 

Dr Darko Zigar, docent 

E-mail: darko.zigar@znrfak.ni.ac.rs 

Tel. 018-529-746

Curriculum vitae 

N P A O

 

Dr Milan Protić, docent

E-mail: milan.protic@znrfak.ni.ac.rs

Tel. 018-529-738

Curriculum vitae 

N P A O

 

Dr Jelena Malenović-Nikolić, docent

E-mail: jelena.malenovic@znrfak.ni.ac.rs

Tel. 018-529-742

Curriculum vitae 

N P A O

 

Dr Darko Mihajlov, docent

E-mail: darko.mihajlov@znrfak.ni.ac.rs

Tel. 018-529-878

Curriculum vitae 

N P A O

 

Dr Dejan Vasović, docent

E-mail: dejan.vasovic@znrfak.ni.ac.rs 

Tel. 018-529-743

Curriculum vitae 

N P A O

 

Dr Ivana Ilić-Krstić, docent

E-mail: ivana.ilic@znrfak.ni.ac.rs 

Tel. 018-529-769

Curriculum vitae 

N P A O

 

Dr Ana Miltojević, docent

ana.miltojevic@znrfak.ni.ac.rs

Curriculum vitae 

N P A O

 

Dr Lidija Milošević, docent

E-mail: lidija.milosevic@znrfak.ni.ac.rs

Tel. 018-529-745

Curriculum vitae 

N P A O

 

Dr Vladimir Stanković, docent

E-mail: vladimir.stankovic@znrfak.ni.ac.rs 

Tel. 018-529-761

Curriculum vitae 

N P A O

 

Dr Mladena Lukić, docent

E-mail: mladena.lukic@znrfak.ni.ac.rs

Tel. 018-529-849

Curriculum vitae 

N P A O

 

Dr Miloš Cvetković, docent

E-mail: milos.cvetkovic@znrfak.ni.ac.rs

Tel. 018-529-777

Curriculum vitae 

N P A O

 

Dr Predrag Niketić, docent

E-mail: predrag.niketic@znrfak.ni.ac.rs

Tel. 018-529-764

Curriculum vitae 

N P A O

 

Dr Tamara Rađenović, docent

E-mail: tamara.radjenovic@znrfak.ni.ac.rs

 

Curriculum vitae 

N P A O

 

Dr Ana Vukadinović, docent

ana.vukadinovic@znrfak.ni.ac.rs

Curriculum vitae 

N P A O