Drop Down Menu

LABORATORIJA ZA PREVENCIJU UDESNIH DOGAĐAJA

STATUS LABORATORIJE:

- Nastavna

- Laboratorija za pružanje usluga

 

1. Dr Dušica Pešić, vanr. prof.

2. Dr Emina Mihajlović, vanr. prof.

3. Dr Branislav Anđelković, red. prof.

4. Dr Slobodan Milutinović, red. prof.

5. Dr Sveta Cvetanović, asistent

 

SPISAK USLUGA:

 • Obuka iz oblasti zaštite od požara,

 • Obuka iz oblasti rukovanja i prevoza opasnih materija,

 • Izrada elaborata zaštite od požara,

 • Izrada projekata zaštite od požara,

 • Izrada planova zaštite od požara,

 • Izrada elaborata o zonama opasnosti,

 • Procena ugroženosti od požara i eksplozije,

 • Izrada procene opasnosti (rizika) od hemijskog udesa i od zagađenja životne sredine merama priprema i merama za otklanjanje posledica,

 • Izrada planova zaštite od udesa sa merama sanacije posledica

 • Ispitivanje zapaljivih karakteristika materija,

 • Ispitivanje eksplozivnih karakteristika materija.