Drop Down Menu

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ УДЕСНИХ ДОГАЂАЈА


О НАМА


Сведоци смо све чешћих појава: земљотреса, поплава, суча, пожара, епидемија...


Зато је наш основни циљ стицање знања и истраживања о: узроцима настанка ванредних ситуација, пожарима, развоју и ширењу пожара, брзини ширења пожара, температури пожара, специфичном пожарном оптерећењу, диму и задимљености, експлозијама, опасним материјама, елементарним непогодама и другим несрећама (земљотресима, поплавама, сушама, граду, клизиштима, заосталим убојитим средствима, радиолошкој контаминацији, епидемијама, болестима биља, епизотијама..).
 

Особе које се баве пословима заштите на раду, заштите од пожара, заштите животне средине и управљања ванредним ситуацијама и који прочитају одредбе закона и правилника, испред себе виде пуно отворених питања:

 • Који ванредни догађај може настати?

 • Ко треба да уради план евакуације и спасавања?

 • Које последице могу да настану после ванредног догађаја?

 • Како одредити особе за спровођење евакуације и спасавања?

 • Колико особа одредити?

 • Како их оспособити?

 • Како формирати екипе за спровођење евакуације и спасавања?

 • Коју заштитну опрему набавити за заштиту особа које проводе спасавање?

 • Како урадити план евакуације и спасавања?

 • Како припремити и изводити вежбе и у ком раздобљу?
   

КЉУЧНЕ РЕЧИ


Превенција, ванредни догађаји, евакуација, спасавање, санација
 

УСЛУГЕ

 • Едукација из области заштите од пожара,

 • Едукација из области руковања и превоза опасних материја,

 • Израда елабората заштите од пожара,

 • Израда планова заштите од пожара,

 • Израда планова евакуације и спасавања...


ТИМ:


 

Др Лидија Милошевић, ванр. проф. - руководиоц лабораторије

 

Др Емина Михајловић, ред. проф. - заменик руководиоца
 


Др Света Цветановић, доцент

 


Др Евица Јовановић, ред. проф.

 


Др Дејан Васовић, ванр. проф.

 


Др Горан Јанаћковић, ванр. проф.

 


Никола Мишић, асистент

 

Опрема за едукацију о реаговању при удесним ситуацијама: