Drop Down Menu

 

15.11.2021. - ОБАВЕШТЕЊЕ О РОКОВИМА ЗАВРШЕТКА СТУДИЈА

 

 

OБАВЕШТЕЊЕ

за студенте магистарских студија

 

Обавештавају се студенти уписани на магистарске студије до ступања на снагу Закона о изменама и допунама Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 87/2016) да могу завршити студије по започетом наставном плану и програму, условима и правилима студија, најкасније до краја школске 2017/2018. године.

 

Студенти уписани на магистарске студије плаћају накнаду за услуге из образовне делатноси у складу са Одлуком о висини накнада за услуге из образовне делатности за специјалистичке и магистарске студије и докторат наука на Факултету заштите на раду у Нишу, бр. 03-432/5 од 16.11.2009. године