Drop Down Menu

LABORATORIJA ZAŠTITE OD POŽARA

STATUS LABORATORIJE:

- Nastavna

- Istraživačka

- Laboratorija za pružanje usluga

 

2. Dr Dušica Pešić, vanr. prof.

3. Dr Milan Blagojević, red. prof.

4. Dr Danilo Popović, vanr. prof.

5. Dr Tatjana Golubović, docent

6. Dr Amelija Đorđević, docent

7. Mr Lidija Milošević, asistent

8. Brankica Stanojević, hem. tehničar

 

SPISAK USLUGA:

  • Ispitivanje požarno-eksplozivnih karakteristika zapaljivih materija i izdavanje stručnih nalaza,

  • Ispitivanje fizičko – hemijskih karakteristika i funkcionalne efikasnosti sredstava za gašenje požara i izdavanje stručnih nalaza,

  • Ispitivanje ručnih prenosnih i prevoznih aparata za gašenje požara i izdavanje stručnih nalaza,

  • Ispitivanje vatrogasnih šlemova, užadi, opasača, lestvi i ostale vatrogasne opreme i izdavanje stručnih nalaza,

  • Ispitivanje toksikoloških karakteristika produkata sagorevanja zapaljivih materija,

  • Ekspertiza i veštačenje požara i eksplozija