Drop Down Menu

LABORATORIJA ZAŠTITE OD POŽARA

STATUS LABORATORIJE:

- Nastavna

- Istraživačka

- Laboratorija za pružanje usluga

 

Dr Milan Protić, docent - rukovodioc laboratorije

Dr Milan Blagojević, red. prof. - zamenik rukovodioca

 

Dr Dušica Pešić, red.prof.

Dr Miomir Raos, red. prof.

Dr Emina Mihajlović, red. prof.

Dr Amelija Đorđević, vanr. prof.

Dr Tatjana Golubović, vanr. prof.

Dr Lidija Milošević, docent

Dr Sveta Cvetanović, docent

Dr Darko Zigar, docent

Dr Ana Miltojević, docent

Ana Vukadinović, asistent

Dejan Ristić, master inženjer ZOP

Brankica Stanojević, hemijski tehničar

 

 

SPISAK USLUGA:

  • Ispitivanje požarno-eksplozivnih karakteristika zapaljivih materija i izdavanje stručnih nalaza,

  • Ispitivanje fizičko – hemijskih karakteristika i funkcionalne efikasnosti sredstava za gašenje požara i izdavanje stručnih nalaza,

  • Ispitivanje ručnih prenosnih i prevoznih aparata za gašenje požara i izdavanje stručnih nalaza,

  • Ispitivanje vatrogasnih šlemova, užadi, opasača, lestvi i ostale vatrogasne opreme i izdavanje stručnih nalaza,

  • Ispitivanje toksikoloških karakteristika produkata sagorevanja zapaljivih materija,

  • Ekspertiza i veštačenje požara i eksplozija