Drop Down Menu

SEKRETARIJAT FAKULTETA ZAŠTITE NA RADU

SEKRETAR FAKULTETASnežana Zec, dipl. pravnik
Tel. (018) 529-706
e-mail:
sekretar@znrfak.ni.ac.rs

 

SAMOSTALNI STRUČNOTEHNIČKI SARADNIK  ZA RAD STRUČNIH ORGANA

 

mr Milena Stanković, dipl. inž.
Samostalni stručnotehnički saradnik za rad stručnih organa
E-mail: milena.stankovic@znrfak.ni.ac.rs
Tel. 018-529-893

 

RUKOVODILAC SLUŽBE ZA STUDIJE I STUDENTSKA PITANJA


Milan Savić, dipl. inž. znr.
E-mail: 
milan.savic@znrfak.ni.ac.rs
Tel. 018-529-805

 

SAMOSTALNI STRUČNOTEHNIČKI SARADNIK ZA KVALITET STUDIJA I PODRŠKU STUDENTIMA


Miljana Rančić, master psiholog
Samostalni stručnotehnički saradnik
za studije i studentska pitanja

E-mail: 
miljana.velickovic@znrfak.ni.ac.rs
Tel. 018-529-710

 

 

SAMOSTALNI STRUČNOTEHNIČKI SARADNIK ZA STUDIJE I STUDENTSKA PITANJA

 

Anđelka Raković, master menadžer
E-mail: andjelka.rakovic@znrfak.ni.ac.rs

Tel. 018-529-805

 

STRUČNOTEHNIČKI SARADNIK ZA STUDIJE I STUDENTSKA PITANJA


Jasmina Zlatković
E-mail:jasmina.zlatkovic
@znrfak.ni.ac.rs
Tel. 018-529-805

 

SAMOSTALNI STRUČNOTEHNIČKI SARADNIK ZA NAUČNOISTRAŽIVAČKU I INOVACIONU DELATNOST

 

Aleksandra Petković, master filolog
Samostalni stručnotehnički saradnik za međunarodnu saradnju
E-mail:
 aleksandra.petkovic@znrfak.ni.ac.rs
Tel. 018-529-711

 

SAMOSTALNI STRUČNOTEHNIČKI SARADNIK ZA IZDAVAČKU DELATNOST I MULTIMEDIJALNI DIZAJN

 

Rodoljub Avramović, master inž.
Samostalni stručnotehnički saradnik za izdavačku delatnost i multimedijalni dizajn
Webmaster
E-mail: 
rodoljub.avramovic@znrfak.ni.ac.rs
Tel. 018-529-856

 

SAMOSTALNI STRUČNOTEHNIČKI SARADNIK ZA INFORMACIONE SISTEME

 

Mirjana Milutinović, master. inž.
Samostalni stručnotehnički saradnik za informacione sisteme
Sistem administrator
E-mail: 
mirjana.deljanin@znrfak.ni.ac.rs
Tel. 018-529-888

 

 

SAMOSTALNI STRUČNOTEHNIČKII SARADNIK  ZA PRAVNE POSLOVE

 

Jelena Stanković, master pravnik
Samostalni stručnotehnički saradnik za pravne poslove

E-mail: jelena.stankovic@znrfak.ni.ac.rs
Tel. 018-529-707

 

ŠEF KABINETA DEKANA


Irena Stojanović,
master filolog
Šef kabineta dekana
E-mail: 
irena.stojanovic@znrfak.ni.ac.rs
Tel. 018-529-701

 

TEHNIČAR ZA ODRŽAVANJE RAČUNARSKIH SISTEMA


Srđan Cvetković
Tehničar za održavanje računarskih sistema
E-mail: 
srdjan.cvetkovic@znrfak.ni.ac.rs
Tel. 018-529-892

 

SAMOSTALNI STRUČNOTEHNIČKII SARADNIK ZA RAD U LABORATORIJI


dr Danijela Avramović, dipl.inž.
Samostalni stručnotehnički saradnik
za rad u 
Laboratoriji za fiziku
E-mail: 
danijela.avramovic@znrfak.ni.ac.rs
Tel. 018-529-882

 

 


dr Dušanka Pejčić, dipl. hem.
Samostalni stručnotehnički saradnik
za rad u 
Laboratoriji za hemiju
E-mail: 
dusanka.pejcic@znrfak.ni.ac.rs
Tel. 018-529-855

 

 


Dejan Ristić, master inž.
Samostalni stručnotehnički saradnik
za rad u 
Laboratoriji za alarmne sisteme
E-mail: 
dejan.ristic@znrfak.ni.ac.rs
Tel. 018-529-880

 

 

 

Predrag Stanković, dipl. inž.

Samostalni stručnotehnički saradnik
za rad u 
Laboratoriji za fiziku

E-mail: predrag.stankovic@znrfak.ni.ac.rs

Tel. 018-529-743

 

BIBLIOTEKAR


Sanja Vučković, dipl. istoričar
Bibliotekar
E-mail: biblioteka@znrfak.ni.ac.rs
Tel. 018-529-827

 

LABORANT


Brankica Stanojević
Laborant
E-mail: 
brankica.stanojevic@znrfak.ni.ac.rs
Tel. 018-529-855

 

TEHNIČKI SEKRETAR CENTARA ZA PRUŽANJE USLUGA TREĆIM LICIMA


Maja Ranđelović, dipl. inž.
Tehnički sekretar centara za pružanje usluga trećim licima
E-mail: 
institut@znrfak.ni.ac.rs
Tel. 018-529-799

 

RUKOVODILAC SLUŽBE ZA MATERIJALNO FINANSIJSKE POSLOVE


Dejan Mičković, dipl. ekonomista

Šef računovodstva
Tel. 018-529-887
E-mail: dejan.mickovic@znrfak.ni.ac.rs

 

SAMOSTALNI STRUČNI SARADNIK ZA MATERIJALNO FINANSIJSKE POSLOVE


Lidija Marković, dipl. ekonomista
Samostalni stručni saradnik za materijalno finansijske poslove
E-mail:
 
lidija.markovic@znrfak.ni.ac.rs
Tel. 018-529-826

 

BLAGAJNIK - KNJIGOVOĐA


Tanja Mirković
Blagajnik - knjigovođa
Tel. 018-529-826

 

VOZAČ I RADNIK NA ODRŽAVANJU ZGRADE


Goran Mitić
Vozač
Tel. 018-529-808

 

PORTIR

 

Zlatko Golubović

Portir
Tel. 018-529-821

 

TEHNIČKO OSOBLJE


Dragana Mitić
Radnik na održavanju čistoće
Tel. 018-529-824

 

 


Olivera Cvetanović
Radnik na održavanju čistoće
Tel. 018-529-824

 

 


Slavica Jovanović
Radnik na održavanju čistoće
Tel. 018-529-801

 

 


Biljana Đokić
Radnik na održavanju čistoće
Tel. 018-529-824

 

 


Gordana Todorović
Radnik na održavanju čistoće
Tel. 018-529-824

 

 


Tatjana Ignjatović
Radnik na održavanju čistoće
Tel. 018-529-824

 

OBEZBEĐENJE

 

Predrag Petrović

Radnik obezbeđenja
Tel. 018-529-821

E-mail: predrag.petrovic@znrfak.ni.ac.rs