Drop Down Menu

PREDMETI PRVE I DRUGE GODINE OSNOVNIH STUDIJA
ZAJEDNIČKI PREDMETI

 

Predmeti PRVE godine osnovnih studija:

 • SOCIOLOGIJA (U)

 • UVOD U ZAŠTITU RADNE I ŽIVOTNE SREDINE (U)

 • OSNOVI PROJEKTOVANJA (P)

 • MATEMATIKA (P+U)

 • FIZIKA (P+U)

 • INDUSTRIJSKI OBJEKTI I URBANIZACIJA (P+U)

 • OSNOVI RAČUNARSKE TEHNIKE (P+U)

Predmeti DRUGE godine osnovnih studija:

 • HEMIJA (P+U)

 • OSNOVI EKONOMIJE (U)

 • EKONOMIKA ZAŠTITE NA RADU (U)

 • TEHNIČKI MATERIJALI (U)

 • MATEMATIČKO MODELIRANJE (P+U)

 • PRIMENJENA MEHANIKA FLUIDA (P+U)

 • ZAŠTITA NA TERMOPOSTROJENJIMA (P+U)

 • ELEKTROTEHNIKA I AUTOMATIKA (P+U)