Drop Down Menu

LABORATORIJA ZA FIZIKU
 

STATUS LABORATORIJE:

- Nastavna

- Laboratorija za pružanje usluga

 

1. Mr Mladena Lukić, asistent-pripravnik

3. Mr Danijela Avramović

 

SPISAK USLUGA:

  • Merenje mikroklimatskih parametara,

  • Merenje osvetljenja,

  • Određivanje nivoa jonizujećeg zračenja