Drop Down Menu

LABORATORIJA ZA FIZIKU
 

STATUS LABORATORIJE:

- Nastavna

- Laboratorija za pružanje usluga

 

Dr Mladena Lukić, vanr. prof.  -  rukovodilac laboratorije

Dr Danijela Avramović, samostali stručnotehnički saradnik - zamenik rukovodioca

 

Dr Momir Praščević, red.prof.

Marko Ličanin, asistent

Milica Nikodijević, asistent

 

SPISAK USLUGA:

  • Merenje mikroklimatskih parametara,

  • Merenje osvetljenja,

  • Određivanje nivoa jonizujećeg zračenja