Drop Down Menu

КОНКУРСНИ РОКОВИ ЗА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

 

Упис на мастер академске студије врши се на основу јавног конкурса.

Конкурс садржи:

-        број студената за сваки студијски програм који се реализује на Факултету;

-        услове за упис;

-        мерила за утврђивање редоследа кандидата;

-        поступак спровођења конкурса;

-        начин и рокове за подношење жалбе на утврђени редослед;

-        висину школарине коју плаћају самофинансирајући студенти.

Уколико Факултет не упише одобрени број кандидата у првом уписном року, други конкурсни рок може се, поред објављених, спровести и у додатним терминима које Факултет јавно објављује на својој интернет страници.

Факултет може објављивати податке из заједничког конкурса и друге податке о студијском програму који реализује или предузимати друге радње у промотивне сврхе Факултета и уписа на студијски програм.