Drop Down Menu

UNIVERZITET U NIŠU
FAKULTET ZAŠTITE NA RADU U NIŠU

 

Čarnojevića 10A
18000 Niš
REPUBLIKA SRBIJA

 

Telefoni
018-529-701
018-529-755
 

Telefaks
018-249-962
 

TEKUĆI RAČUN
840-1747666-77

PIB
100663853

Matični broj
07226063
 

SVE NFORMACIJE U VEZI STUDENTSKIH PITANJA MOŽETE DOBITI NA TELEFON 018-529-805

E-mail adresa dekanata Fakulteta
dekan@znrfak.ni.ac.rs