Drop Down Menu

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ЗА УПИС МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

 

Факултет објављује коначну ранг листу на огласној табли и интернет страници Факултета.

Коначна ранг листа је основ за упис на Факултет.

Ако кандидат који је остварио право на упис не изврши упис у року утврђеном у конкурсу, уместо њега ће се уписати следећи кандидат према редоследу утврђеном по коначној ранг листи.