Drop Down Menu

LABORATORIJA ZA UPRAVLJANJE KVALITETOM VAZDUHA

 

 

 

 

PREZENTACIJA LABORATORIJE

 

DOZVOLA ZA MERENJE KVALITETA VAZDUHA

 

STATUS LABORATORIJE:

- Nastavna

- Istraživačka

- Laboratorija za pružanje usluga

 

Aca Božilov, - rukovodilac laboratorije

Dr Miomir Raos, red. prof. - zamenik rukovodioca

 

Dr Nenad Živković, red. prof.

Dr Amelija Đorđević, red. prof.

Dr Tatjana Golubović, red. prof.

Dr Ana Miltojević, docent

Dr Dušanka Pejčić, saradnik

Nikola Mišić, asistent

Milena Mančić, asistent

Milena Medenica, asistent

 

 

SPISAK USLUGA:

 • Analiza emisije iz energetskih izvora zagađivanja: SO2, CO, NOx, NO2, brojčane i masene koncentracije prašine,

 • Analiza emisije aerozagađenja iz tehnoloških izvora zagađivanja: amonijaka, organskih rastvarača, aromatičnih ugljovodonika, alkohola, estra, ketona, brojčane i masene koncentracija prašine,

 • Analiza zagađujućih supstanci u vazduhu životne sredine (imisionih koncentracija): SO2, CO, NOx, amonijaka, organskih rastvarača, aromatičnih ugljovodonika, alkohola, estra, ketona,

 • Analiza zagađenosti vazduha pri udesu postrojenja i uređaja sa: amonijakom, hlorom, organskim rastvaračima, aromatičnim ugljovodonicima , alkoholima, estrima, ketonima,

 • Utvrđivanje zaštitnih zona za evakuaciju ljudi u udesima postrojenja, uređaja i transportnih sredstava sa: amonijakom, hlorom, organskim rastvaračima, aromatičnim ugljovodonicima, alkoholima, estrima, ketonima,

 • Analiza udesnih procurenja: amonijaka, organskih rastvarača, aromatičnih ugljovodonika, alkohola, estra, ketona iz postrojenja, uređaja i transportnih sredstava,

 • Merenje koncentracija zapaljivih i eksplozivnih gasova i para u vazduhu zatvorenog prostora i slobodnom prostoru atmosfere,

 • Analiza zagađujućih supstanci u vazduhu radne sredine: SO2, CO, NOx, amonijaka, organskih rastvarača, aromatičnih ugljovodonika, alkohola, estra, ketona, prašine,

 • Periodični pregled i ispitivanje uređaja za nanošenje premaznih sredstava sa aspekta emisije para i aerosola u vazduhu radne sredine,

 • Meteorološka merenja: brzina i pravac vetra,

 • Merenje mikroklimatskih parametara radne sredine,

 • Ispitivanje i analiza radnih parametara ventilacionih sistema,

 • Ispitivanje i atestiranje radnih parametara prečistača gasova i para,

 • Ispitivanje i atestiranje radnih parametara prečistača prašine