Drop Down Menu

ДЕКАН
ФАКУЛЕТА ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ
Др Момир Прашчевић, ред. проф.
dekan@znrfak.ni.ac.rs

 

Др Момир Прашчевић је редовни професор Факултета заштите на раду у Нишу.
Завршио је Електронски факултет Универзитета у Нишу на коме је и стекао звање магистра електротехничких наука 1995. године.
Асистент на Факултету заштите на раду постаје 1995. године а 2005. године добија звање доктора техничких наука - заштита животне средине. Осим српског језика говори и енглески језик.

Учесник је многих научних конференција и аутор великог броја научних радова.

Члан је  International Institute of Acoustic and Vibration - Auburn University, USA, Европске асоцијације акустичара, Друштва акустичара Србије и Друштва за техничку дијагностику Србије. Такође учествује на великом броју истраживачких пројеката од којих су најзначајнији пројекти Министарства за науку и технологију Републике Србије, под називом "Развој метода и модела за истраживање феномена и механизама у процесима у функцији ефективности машинских система, Рачунарски подржан развој пнеуматика, Оптимизација осцилаторне удобности малих пољопривредних машина, Интелигентно адаптивно управљање система топлификације као и пројекат  WUS Аустрија - Модификација курикулума наставног предмета "Бука у животној средини".

Дужност и функцију продекана за финансије обавља од 1. октобра 2009. године до 1. октобра 2015. године.

Дужност и функцију декана Факултета заштите на раду у Нишу обавља од 1. октобра 2015. године.