Drop Down Menu

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА


 

Након одлучивања о приспелим приговорима, Факултет објављује коначну ранг листу свих кандидата са укупним бројем стеченим према општем успеху постигнутом у средњој школи и резултатима постигнутим на пријемном испиту.

Факултет коначну ранг листу објављује на огласној табли и интернет страници Факултета.

Коначна ранг листа је основ за упис на Факултет.

Ако кандидат који је остварио право на упис не изврши упис у року утврђеном у конкурсу, уместо њега ће се уписати следећи кандидат према редоследу утврђеном по коначној ранг листи.