Drop Down Menu

PREDMETI TREĆE I ČETVRTE GODINE OSNOVNIH STUDIJA

SMER - ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

 

Predmeti TREĆE godine osnovnih studija

 • MEHANIKA (P+U)

 • ENGLESKI JEZIK - RUSKI JEZIK (P+U)

 • ŽIVOTNA SREDINA I OSNOVI ZAŠTITE (U)

 • ČOVEK I ŽIVOTNA SREDINA (U)

 • ENERGIJA I ŽIVOTNA SREDINA (P+U)

 • DRUŠTVENI RAZVOJ I ŽIVOTNA SREDINA (P+U)

 • MIKROBIOLOGIJA I ŽIVOTNA SREDINA (U)

 • SOCIJALNA EKOLOGIJA (U)

 • BUKA U ŽIVOTNOJ SREDINI (P+U)

 • ELEKTROMAGNETNA ZRAČENJA (P+U)

 • EKOTOKSIKOLOGIJA (P+U)

Predmeti ČETVRTE godine osnovnih studija

 • ZAŠTITA VAZDUHA (P+U)

 • TEHNOLOŠKI PROCESI I ŽIVOTNA SREDINA (U)

 • ZAŠTITA VODA (P+U)

 • SISTEMI I UREĐAJI ZA PREČIŠĆAVANJE INDUSTRIJSKH OTPADNIH MATERIJA (P+U)

 • PLANIRANJE I KONTROLA KVALITETA ŽIVOTNE SREDINE (P+U)

 • EKONOMIKA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE (U)

 • URBANA EKOLOGIJA I PROSTORNO PLANIRANJE (P+U)

 • OBRAZOVANJE ZA ZAŠTITU U RADNOJ I ŽIVOTNOJ SREDINI (U)