Drop Down Menu

STUDENTSKI SAVEZ FAKULTETA ZAŠTITE NA RADU

 

NOVINARSKA SEKCIJA  -  "ZAŠTITA"

 

Najmlađe sekcija u okviru Saveza studenata je Novinska sekcija “ZAŠTITA”, osnovana pošetkom 2009. godine, sa ciljem pokretanja i izdavanja časopisa Saveza studenata Fakulteta zaštite na radu u Nišu.