Drop Down Menu

STUDENTSKI SAVEZ FAKULTETA ZAŠTITE NA RADU

 

DRUŠTVO ZAŠTITE NA RADU -  "Safety"

 

Povrede na radu su nažalost, redovna pojava kako u svetu, tako i kod nas. Naročito su izražene u siromašnim i slabo razvijenim, kao i zemljama u tranziciji.

Radeći godinama na rešavanju nagomilanih problema u industriji širom naše zemlje, stručnjaci Zajednice instituta i Zavoda zaštite na radu u Nišu, došli su do saznanja da se bez odgovarajućih stručnjaka za rad u ovoj kompleksnoj, i po mnogo čemu, specifičnoj oblasti, neće moći da otklone uzroci i izvori postojećih, a niti spreči nastanak novih opasnosti koje donosi nagli razvoj industrije i tehnologije.

Posle dužeg vremena došlo je do realizacije ideje o školovanju kadrova za zaštitu na radu. Naime 1965. godine formiran je Odsek zaštite na radu pri Višoj tehničkoj školi u Nišu, čime je otpočelo školovanje stručnjaka iz oblasti zaštite na radu.

Inicijativom studenata smera Zaštite na radu Vladimira Đokića i Lazara Šošića, javila se ideja o osnivanju Društva zaštite na radu "Safety".

Na osnivačkoj Skupštini usvojen je statut Društva zaštite na radu "Safety", izabran je predsednik, kao i predstavnici drugih organa Društva zaštite na radu "Safety".

Članovi Skupštine mogu biti svi studenti Fakulteta zaštite na radu, smera Zaštite na radu. Pored njih postoje članovi posmatrači, koji mogu biti svi studenti fakulteta zaštite na radu, kao i svi zainteresovani građani koji žele da uzmu učešće u radu društva, poštujući statute Društva zaštite na radu "Safety" i Saveza studenata Fakulteta zaštite na radu. Počasni članovi Društva zaštite na radu ,,Safety” jesu lica imenovana od strane redovnih članova, a svojim zaslugama i angažovanjem su doprineli osnivanju društva.

Veliki doprinos i pomoć u osnivanju Društva zaštite na radu "Safety" studenti su imali od strane profesora i asistenata Fakulteta zaštite na radu, kojima se ovom prilikom zahvaljujemo: Dr Draganu Spasiću dekanu Fakulteta zaštite na radu, Dr Žarku Jankoviću redovnom profesoru na Fakultetu zaštite na radu; Dr Srđanu Glišoviću Docentu na Fakultetu zaštite na radu; Gospođici Martini Zdravković PR menadzeru Fakulteta zaštite na radu; koji su i počasni članovi društva. Takođe bih se zahvalio predsedniku Saveza kao i svima koji su dali određen doprinos u osnivanju ovog društva.

 

Ciljevi DZNR ,,Safety” su:

  • Unapređenje znanja studenata i upoznavanje sa osnovamabezbednosti i zdravlja na radu

  • Razvijanje i uspostavljanje saradnje izmedju studenata i instituta, kao i pravnih lica koja se profesionalno bave poslovima bezbednosti i zdravlja na radu

  • Studentski naučno-istraživački radovi iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

  • Poboljšanje međunarodne saradnje studenata iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

Zadaci DZNR ,,Safety” predstavljaju konkretizaciju njegovih ciljeva:

  • Studentsko organizovanje naučnih skupova, tribina, predavanja i drugih organizacionih oblika obrazovnog rada

  • Naučno usavršavanje studenata iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu u skladu sa razvojem i pojavom novih naučno-tehničkih otkrića i upoznavanjem sa istim

  • Publikacija studentskih radova iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

  • Izrada studentskih projekata i prezentacija iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

  • Učešće studenata na skupovima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

  • Priprema za polaganje stručnog ispita, za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu

Društvo zaštite na radu je stručno udruženje studenata Fakulteta zaštite na radu i jedna od najmlađih sekcija koje rade u okviru Saveza studenata zaštite na radu.