Drop Down Menu

НАЈЗНАЧАЈНИЈЕ НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА ДОДЕЉЕНА

ФАКУЛТЕТУ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ од 1968. до 2018. године

 • Мала плакета Универзитета у Нишу, 1975.

 • Захвалница Радничког универзитета “Видосав Трепчанин” Светозарево, 1978.

 • Диплома Института за социологију и психологију рада Ниш, 1978.

 • Захвалница са плакетом Института за безбедност и заштиту на раду, “1. мај” Ниш, 1980.

 • Захвалница “Трака” ЛOPA Ниш 80 - Омладинској радној бригади Факултета, Ниш, 1980.

 • Плакета Института за документацију заштите на раду “Едвард Кардељ”, Ниш, 1980.

 • Сребрна плакета Југословенског савеза за заштиту и очување човекове средине, Ниш, 1980.

 • Повеља Међународног студентског клуба пријатељства у Нишу, 1983.

 • Повеља Медицинског факултета Универзитета у Нишу, 1985.

 • Јубиларна повеља Филозофског факултета Универзитета у Нишу, 1986.

 • Повеља Универзитета у Нишу, 1987.

 • Повеља Југословенског савеза за унапређење Заштите на раду, Скопље, 1987.

 • Повеља и Велика плакета Универзитета у Нишу, 1988.

 • Сребрна плакета Машинског факултета Универзитета у Нишу, 1990.

 • Диплома Новосадског сајма, Нови Сад, 1994.

 • Златна плакета Института за безбедност и заштиту на раду “1 мај”, Ниш, 1995.

 • Захвалница Савеза Студената Универзитета у Нишу, 1995.

 • Плакета - Градског акционог одбора за уређење школске средине Ниш, 1993., 1995., 1996. и 1997.

 • Статуа “Златно сунце”, Савезне владе, Савеза синдиката Југославије и Савезне привредне коморе, Београд, 1998.

 • ПЛАКЕТА "28. април" као специјални вид признања образовној институцији на пољу образовања у области безбедности  
  и здравља на раду за изузетан допринос развоју безбедности и здравља на раду, 2014.

 • ЗЛАТНО СУНЦЕ, за достигнућа из области заштите на раду и очувања животне средине

 • "11. ЈАНУАР", коју доделује Скупштина града Ниша за достигнућа из области заштите на раду
  и заштите животне средине

 • Велика златна медаља за квалитет у области високошколског образовања на 12 Међународном сајму образовања „Путокази“, 2017.