Drop Down Menu

U cilju što kvalitetnijeg obavljanja osnovne delatnosti obrazovanja i uspešnog ostvarivanja programa naučnog i istraživačkog rada na Fakultetu trenutno postoji devetnaest laboratorija i kabineta za različite namene. Laboratorije su pre svega formirane kao nastavna baza, ali kroz rad instituta pružaju usluge i radnim organizacijama. Kroz laboratorijske vežbe koje su predviđene nastavnim planom i programom studenti stiču dragocena praktična znanja koja su neophodna za sutrešnji rad u privredi i nauci. 

 

LABORATORIJA ZA ELEKTROTEHNIKU I ELEKTROMAGNETNA ZRAČENJA

 

STATUS LABORATORIJE:

 

- Nastavna

- Istraživačka

- Laboratorija za pružanje usluga

 

Dr Ljubiša Vučković, red. prof. - rukovodilac laboratorije

Dr Dejan Krstić, vanr. prof. - zamenik rukovodioca laboratorije

 

Dr Vladimir Stankvić, docent

Dr Ivan Krstić, vanr. prof.

Dr Darko Zigar, docent

Dr Jelena Malenović-Nikolić, docent

Dr Milan Blagojević, red.prof.

Predrag Stanković, dipl. inž