Drop Down Menu

U cilju što kvalitetnijeg obavljanja osnovne delatnosti obrazovanja i uspešnog ostvarivanja programa naučnog i istraživačkog rada na Fakultetu trenutno postoji devetnaest laboratorija i kabineta za različite namene. Laboratorije su pre svega formirane kao nastavna baza, ali kroz rad instituta pružaju usluge i radnim organizacijama. Kroz laboratorijske vežbe koje su predviđene nastavnim planom i programom studenti stiču dragocena praktična znanja koja su neophodna za sutrešnji rad u privredi i nauci. 

 

LABORATORIJA ZA ELEKTROTEHNIKU I ELEKTROMAGNETNA ZRAČENJA

 

STATUS LABORATORIJE:

 

- Nastavna

- Istraživačka

- Laboratorija za pružanje usluga

  • Dr Dejan Petković, red. prof.

  • Dr Ljubiša Vučković, red. prof.

  • Dr Suzana Savić, red. prof.

  • Dr Milan Blagojević, red.prof.

  • Dr Dejan Krstić, docent

  • Dr Ivan Krstić, docent

  • Mr Darko Zigar, asistent

  • Mr Jelena Malenović, asistent

  • Dobrivoje Dragoljubović, saradnik