Drop Down Menu

LABORATORIJA ZA ALARMNE SISTEME

STATUS LABORATORIJE:

- Nastavna

- Istraživačka

- Laboratorija za pružanje usluga

  • Dr Milan Blagojević, red.prof.

  • Dr Žarko Janković, red. prof.

  • Dr Ivan Mijailović, vanr. prof.

  • Mr Darko Zigar, asistent

  •  Dejan Ristić

SPISAK USLUGA:

  • Sve usluge u okviru FUNKCIONALNOG ISPITIVANjA SISTEMA ZA OTKRIVANjE I DOJAVU POŽARA u skladu sa evropskim standardom EN54 – 02, u šta spada pregled, ispitivanje i testiranje kontrolne opreme, uređaja za signalizaciju, javljača i svih ostalih funkcionalnih podsistema i komponenti.