Drop Down Menu

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА АЛАРМНЕ СИСТЕМЕ

СТАТУС ЛАБОРАТОРИЈЕ
:

- Наставна

- Истраживачка

- Лабораторија за пружање услуга

 

др Милан Благојевић, ред. проф. - руководилац лабораторије

Дејан Ристић, мастер инжењер ЗОП, самостални стручнотехнички сарадник - заменик руководиоца

 

др Дејан Крстић, ред. проф.

др Иван Мијаиловић, ванр. проф.

др Владимир Станковић, ванр. проф.

др Дарко Зигар, доцент

 

 

СПИСАК УСЛУГА:

  • Све услуге у оквиру ФУНКЦИОНАЛНОГ ИСПИТИВАЊА СИСТЕМА ЗА ОТКРИВАЊЕ И ДОЈАВУ ПОЖАРА у складу са европским стандардом EN54 – 02, у шта спада преглед, испитивање и тестирање контролне опреме, уређаја за сигнализацију, јављача и свих осталих функционалних подсистема и компоненти.