Drop Down Menu

LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE OPREME I SREDSTVA ZA GAŠENJE POŽARA
 

STATUS LABORATORIJE:

- Nastavna

- Laboratorija za pružanje usluga

 

1. Dr Emina Mihajlović, red. prof.

2. Dr Dušica Pešić, red. prof.

3. Dr Žarko Janković, red. prof.

4. Dr Sveta Cvetanović, docent

 

SPISAK USLUGA:

  • Ispitivanje sredstava za gašenje požara,

  • Ispitivanje hidrantske instalacije,

  • Ispitivanje ručnih i prevoznih aparata za gašenje požara,

  • Servisiranje ručnih i prevoznih aparata za gašenje požara.