Drop Down Menu

STUDENTSKI SAVEZ FAKULTETA ZAŠTITE NA RADU

 

EKOLOŠKO DRUŠTVO  -  "EDENYS"

ECOLOGICA NYSSANA

 

KO SMO

Ekološko društvo Ekologica Nissana je sekcija u okviru Saveza studenata Fakulteta zaštite na radu u Nišu koju čine studenti Fakulteta a i svi entuzijasti koji imaju izraženu želju za pružanjen nesebičnog doprinosa podizanju kvaliteta životne sredine na viši nivo.
 

CILJ

Ekološko društvo prvenstveno ima za cilj podizanje nivoa ekološke svesti građana, edukaciju i informisanje javnosti o aktuelnim ekološkim problemima. U doba užurbane urbanizacije i industrijalizacije kada svi razmišljaju o profitu i isplativosti, malo je onih koji razmišljaju o zaštiti životne sredine srcem a ne novčanikom. Zbok toga je još od sredine devedesetih, osnovano ekološko društvo sa ciljem da se aktivno uključi u navedenu problematiku.


OBLASTI INTERESOVANJA

Glavne interesne svere delovanja ekološkog društva se sastoje u skretanju pažnje zainteresovane javnosti na ekološke probleme (globalne i lokalne) i na neophodnost njihovog rešavanja.U cilju sprečavanja ekspanzije tih problema ekološko društvo svoje snage usmerava ka edukaciji mladih generacija i budjenju ekološke svesti svih naših sugrađana.

Ekološko društvo se zalaže da se generacijama koje dolaze predoči ozbiljnost problema zaštite životne sredine i da se nauče da čuvaju ono što su nasledili od predaka.


PROBLEM

Ekologija i zaštita životne sredine u poslednjih dvadesetak godina sve više postaju, ne samo aktuelne teme, već gotovo i neminovnost za svaki dalji napredak u nauci i tehnologiji, iz jednostavnog razloga da svako neekološko ponašanje dovodi do dalje degradacije životne sredine, a sadasnja situacija je krajnje kritična.

Jedan od najvećih problema jeste svakako i slabo razvijena ekološka svest stanovnika naše planete. Danas se ulažu  veliki napori  da se situacija izmeni u korist svih stanovnika zemlje. Kako se globalni problemi rešavaju na lokalnom nivou (MISLI GLOBALNO DELUJ LOKALNO) preostaje nam da tako i postupamo.

Najbolji način za ovakav poduhvat jeste svakako naše ekološko društvo ,,EKOLOGICA NISSANA’’

 

AKTIVNOSTI

22.mart - Svetski dan voda

Organizacija Ujedinjenih nacija je pre desetak godina proglasila 22. mart za Svetski dan voda, s namerom da istakne njenu vaznost i ograničavajuću ulogu u razvoju. Bližimo se vremenu kada će potreba za vodom premašiti zalihe. Nakon toga nužno prestaje razvoj, započinju borbe za vodu, a postoji čak i opasnost od međudžavnih ratova. Stoga je bitno svakom prilikom a naročito na ovaj dan, ukazivati na značaj pitke vode.

 

22.april - Dan planete zemlje

Dan planete Zemlje obeležava se samo jedanput u godini, ali taj bi dan za sve nas trebao biti svaki dan. Zemlja je naša jedina planeta i nećemo je koristiti samo mi, već će je koristiti i naraštaji koji dolaze. Upravo zbog toga i obeležavamo 22. april kao Dan planete Zemlje. Naime, taj je dan pogodan za procenu svega što trebamo učiniti kako bi zaštitili i očuvali prirodu naše planete. Ministarstvo zaštite životne sredine bi trebalo iskoristiti priliku da povodom ovog, za zaštitu životne sredine značajnog datuma, pozove sve stanovnike Republike Srbije da se što aktivnije uključe u zaštitu životne sredine. Podsećamo da svako od nas može učiniti nešto za očuvanje planete Zemlje. Prvenstveno se to odnosi na odgovorno  ponašanje prema zaštiti prirodnih resursa koji predstavljaju i najveće bogatstvo Zemlje: mora, šuma, reka, jezera tj. prirode i prostora u celini. Obeležavanje dana  planete Zemlje je pogodno za posvećivanje nekom od njena tri medijuma: vodi, vazduhu ili zemljištu. Sa obzirom na činjenicu da su Ujedinjene nacije proglasile , 2003. godinu, godinom slatkih voda iz tog razloga je u mnogim zemljama sveta obeležavanje Dana planete Zemlje posvećeno zaštiti voda.

 

5.jun - Međunarodni dan zaštite životne sredine

5.jun je Međunarodni dan zaštite šivotne sredine koji se prigodnim manifestacijama obezežava širom sveta. U ekološkim problemima opterećenom vremenu teško je naći razloga i dovoljno energije za realizaciju bilo kakvog vida propagiranja aktuelnosti koje su vezane za zaštitu životne sredine. Sredina u kojoj živimo je naša trenutna odgovornost, budućnost u kojoj ćemo živeti je zajednička, a u prošlosti ćemo naći oslonac u iskustvu koje su nam ostavile prethodne generacije. Zato 5.juna treba promovisati manifestacije koje će biti ogledalo našeg okruženja u kome živimo.

 

4.oktobar - Svetski dan zaštite životinja

Ima nešto više od dvadesetak praznika koji slave prirodu i sve ono što se nalazi u njoj. Još je manje onih koji slave životinje i to baš sve životinje. Zapravo takav je smo jedan dan u celoj kalendarskoj godini. To je 4.oktobar - Svetski dan zaštite životinja. Ovaj dan je možda bolje nazvati danom zahvalnosti životinjama kako je to uradio idejni tvorac ovog praznika gospodin Henrik Zimerman. On je bio prvi predsednik Saveza društava prijatelja životinja. Ovu ideju je prvi put izložio na jednom skupu u Berlinu 1924.godine. Na ovoj zamisli morao je da radi punih 7 godina da bi konačno uspeo da 8.maja 1931. godine u Firenci na Svetskom kongresu zaštite životinja proglasi 4.oktobar za Svetski dan zaštite životinja. Tom prilikom je rekao: ”četvrti oktobar je poziv svim prijateljima životinja u celom svetu da se bore za prava životinja. Svi prijatelji i saradnici, bez obzira kojoj veri, nacionalnosti ili rasi pripadaju, treba ovog dana da se uključe i udruže da bi zajedno pomogli životinjama”. 

 

29.decembar - Međunarodni dan Biodiverziteta

Pravilno shvaćen biodiverzitet, postaje osnovni motiv i razlog očuvanja, merilo ponašanja savremenog čoveka i jedina mogućnost celishodne zaštite prirode.

Očuvana biološka raznovrsnost prirodnih ekosistema ima globalni znčaj i predstavlja vrhunski uslov opstanka čoveka i civilizacije uopšte.

Očuvanje biološke raznovrsnosti i sprečavanje njenog propadanja jedan je od najvažnijih zadataka u globalnoj zaštiti životne sredine. Najbolji pokazatelji narušavanja biološke raznolikosti je nestajanje organskih vrsta i prirodnih ekosistema.

Očuvan biološki diverzitet ima nemerljiv značaj za opstanak čoveka i očuvanje kvaliteta životne sredine pa obeležavanju ovog datuma treba posvetiti veliku pažnju.

Ekologija i zaštita životne sredine u poslednjih dvadesetak godina sve više postaju, ne samo aktuelne teme, već gotovo i neminovnost za svaki dalji napredak u nauci i tehnologiji, iz jednostavnog razloga da svako neekološko ponašanje dovodi do dalje degradacije životne sredine, a sadašnja situacija je krajnje kritična.

 

Ostalo

Prioritet društva je učešće u radu Fakulteta zaštite na radu, kao sekcija saveza studenata predstavlja fakultet u zemlji i u inostranstvu. Pored obeležavanj ekodana u godini, širenju ekološke svesti, edukacije dece i omladine, ova organizacija učestvuje u velikom projektu ZOSEKIZE (Zajednica organizacija studenata ekologije i zaštite životne sredine) zvanom Zaštitijada. Peta je godina za redom kako ekološko društvo predvodi tim za nauku na „Zaštitijadi“. Pored saradnje sa fakultetom, društvo sarađuje sa mnogim NVO (nevladinim organizacijama na raznim projektima.

 

EKO KALENDAR

 

Dan močvarnih područja

2. februar

Dan zelene stranke

10. februar

Dan energetske efikasnosti

5. mart

Dan zaštite šuma

21. mart

Dan zaštite voda

22.  mart

Dan meteorologije

23. mart

Dan zdravlja

17. april

Dan planete Zemlje

22. april

Dan laboratorijskih životinja

24. april

Dan Zavoda za zaštitu prirode srbije

30. april

Dan akcije za klimu

15. maj

Dan zaštite biodiverziteta

22. maj

Dan parkova

24. maj

Dan borbe protiv pušenja

31. maj

Dan zaštite životne sredine

5.  jun

Dan okeana

8. jun

Dan borbe protiv isušavanja i poplava

17. jun

Dan populacija

11. jul

Evropska noć slepih miševa

25. avgust

Dani evropske baštine

14 – 15. septembar

Dan zaštite ozonskog omotača

16. septembar

Dan geologa

18. septembar

Evropski dan bez automobila

22. septembar

Dan čistih planina 

26. septembar

Dan turizma

27. septembar

Dan zaštite životinja

4. oktobar

Dan staništa

6. oktobar

Dan zdrave hrane

16. oktobar

Dan Ujedinjenih nacija

24. oktobar

Dan Crnog mora

31.  oktobar

Dan urbanih regija

6. novembar

Dan nauke

7. novembar

Dan deteta

20. novembar

Dan uzdržavanja od kupovine

27. novembar

Dan bobe protiva trgovine krznom

29. novembar

Dan borbe protiv side 

1. decembar

Dan volontera

5. decembar

Dan ljudskih prava

10. decembar

 

 Kontakt:

Nebojša Stojanović, 
Sekretar Ekološkog društva FZNR

 

E-mail:

nebojsa.ee@gmail.com