Drop Down Menu

OBRASCI NAMENJENI KORISNICIMA USLUGA

 

Q.CTI.OB.031 Anketa za merenje zadovoljstva korisnika usluga

Q.CTI.OB.014 Zahtev za ispitivanje

Q.CTI.OB.073 Registar metoda ispitivanja

Q.CTI.OB.070 Lista merne opreme

Q.CTI.OB.019 Saglasnost korisnika usluga za podugovaranje

Q.CTI.OB.034 Zahtev za resavanje prigovora korisnika usluga