Drop Down Menu

ОБРАСЦИ НАМЕЊЕНИ КОРИСНИЦИМА УСЛУГА

 

Q.CTI.OB.031 - AНКЕТА ЗА МЕРЕЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА УСЛУГА

Q.CTI.OB.014 - ЗАХТЕВ ЗА ИСПИТИВАЊЕ

Q.CTI.OB.073 - РЕГИСТАР АКРЕДИТОВАНИХ МЕТОДА ИСПИТИВАЊА

Q.CTI.OB.070 - ЛИСТА МЕРНЕ ОПРЕМЕ

Q.CTI.OB.019 - САГЛАСНОСТ КОРИСНИКА УСЛУГА ЗА ПОДУГОВАРАЊЕ

Q.CTI.OB.034 - ЗАХТЕВ ЗА РЕШАВАЊЕ ПРИГОВОРА КОРИСНИКА УСЛУГА

Q.CTI.OB.097 - ЛИСТА ОСОБЉА -АКРЕДИТОВАНЕ МЕТОДЕ