Drop Down Menu

30.11.2022.

САРАДЊА СА ПРИВРЕДОМ – КОМПАНИЈА НИС

Успешна сарадња између Факултета заштите на раду и Компаније НИС представљена је   30. новембра 2022. године реализацијом циклуса кратких предавања од стране стручњака Компаније.

Наставници и студенти Факултета имали су могућност да се упознају са HSE системом НИС-а, проблемима заштите на раду, заштите животне средине, индустријске безбедности, ванредних ситуација и организације ватрогасних јединица Компаније.

Експерти Компаније - Јасмина Нађ, Ненад Марковић, Ненад Дураковић, Милан Дреновчић, и  Душан Цуцу су анализом примера из праксе и занимљивом елаборацијом трендова у нафтној индустрији отворили низ истраживачких питања и указали на правце могуће сарадње и размене искустава у овој области.


29.11.2022.

САРАДЊА СА ПРИВРЕДОМ

Дана 29.11.2022. године закључен је Уговор о образовној, пословној и техничкој сарадњи између Факултета заштите на раду у Нишу и Компаније LEONI Wiring System Southeas d.o.o. Уговор су потписали декан Факултета заштите на раду проф. др Срђан Глишовић и генерални директор Компаније ''Леони''  Милош Манић.  Пословно-техничка сарадња између уговорних страна се односи  на следеће активности:

Образовање и стручно усавршавање кадрова на Факултету заштите на раду у Нишу за потребе Компаније  ''Леони'';

Стручна пракса студената Факултета заштите на раду у Нишу у производним погонима Компаније;

Пружање услуга стручних консултација наставног и научно-истраживачког особља Факултета заштите на раду у Нишу које су од интереса за Компанију;

Заједнички рад на развоју иновација и унапређењу пословних процеса Компаније.

Поред Факултета заштите на раду у Нишу, уговоре о сарадњи са овом Компанијом потписало је још четири факултета Универзитета у Нишу - Електронски факултет, Машински факултет, Филозофски факултет и Економски факултет.


28.11.2022.

ПОДРШКА НАЈБОЉИМ СТУДЕНТИМА ПОД ПОКРОВИТЕЉСТВОМ „ФОНДАЦИЈЕ МИЈАИЛОВИЋ”.

У понедељак, 28. новембра 2022. године на Факултету заштите на раду у Нишу, организован је свечани пријем поводом доделе награда најбољим студентима под покровитељством „Фондације Мијаиловић“, на челу са госпођом др Верицом Мијаиловић, супругом некадашњег декана Факултета др Мирослава Мијаиловића, ред. проф.

Професор др Мирослав Мијаиловић је на Факултету заштите на раду радио од 1972. године. Био је продекан Факултета од 1976. до 1978. године и декан Факултета од 1978. до 1982. године и од 1988. до 1999. године. Професор Мијаиловић је дао изузетан допринос раду Факултета, као и развоју науке и образовања.

У школској 2022/23. год. из „Фондације Мијаиловић“ награђени су:

Невена Вељковић, студент четврте године основних академских студија, студијског програма Заштита животне средине, бр. индекса 19167, просечна оцена 8,96.

Марковић Милица, студент четврте године основних академских студија, студијског програма Заштита на раду, бр. индекса 19054, просечна оцена 8,11.


25.11.2022.

24 - 25. новембар  -    19. Међународна конференција ''ЧОВЕК И РАДНА СРЕДИНА''

На Факултету заштите на раду у Нишу је, у периоду од 24. до 25. новембра 2022.године, одржана 19. Међународна конференција ''ЧОВЕК И РАДНА СРЕДИНА'' која је први пут организована у online формату на тему OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL SAFETY ENGINEERING & MANAGEMENT.

Организатор Конференције је био Факултет заштите на раду у Нишу, суорганизатори Факултет за менаџмент Универзитета Приморска из Словеније, Факултет машинског инжењерства Универзитета Славонски Брод из Хрватске и Факултет инжењерства Универзитета Порто из Португала, а покровитељ Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

На свечаном отварању Конференције учеснике су поздравили проф. др Срђан Глишовић,  декан Факултета заштите на раду и председник Програмског одбора Конференције, представници партнерских институција из Словеније, Хрватске и Португала и др Христо Проданов, декан Факултета за прожарну безбедност и цивилну заштиту из Бугарске.

Уводна предавања су одржали др Мирко Маркич, редовни професор Универзитета Приморска из Словеније, др Мирјана Војиновић - Милорадов професор емеритус Универзитета из Новог Сада,  др Саша Кењереш редовни професор Универзитета Делфт из Холандије и  др Жоана Дуарте професор Универзитета Порто из Португалије.

У виртуелном окружењу Конференције учествовало је више од 150 аутора, коаутора и других учесника из Србије, Словеније, Холандије, Шпаније, Португала, Бугарске, Русије, Хрватске, Македоније и других земаља. Велики број наставника и сарадника Факултета заштите на раду активно је учествовао и допринео успешном раду Конференције.17.11.2022.

14. и 17. новембра 2022. године – РЕАЛИЗОВАНЕ СТУДИЈСКЕ ПОСЕТЕ СТУДЕНАТА ФАКУЛТЕТА ЗАШТИТЕ НА РАДУ И УДРУЖЕЊА „ЗЕЛЕНИ КЉУЧ”

У оквиру Програма за младе Града Ниша, „Отисни се у еколошку авантуру, откриј еколошки отисак” Факултет заштите на раду у Нишу се укључио у реализацију активности удружења „Зелени кључ”. Реализација програма је планирана у периоду од септембра до децембра 2022. године, са циљем унапређења знања и вештина младих, а посебно студената Факултета заштите на раду у Нишу.

У оквиру студијске посете, студенти треће и четврте године студијског програма „Заштита животне средине” су заједно са предметним професорим и представницима удружења „Зелени кључ” обишли 14. и 17. новембра: Топлану Машинског факултета у Нишу, Соларни кров Студентског центра Ниш и  Градску депонију у Нишу.

Професори Машинског факултета у Нишу, др Марко Игњатовић и др Горан Вучковић организовали су стручно предавање и обилазк топлане са освртом на утицаје оваквих енергетских система на животну средину. Нарочито интересантан део је представљала анализа извештаја о мерењима загађујућих суспстанци на емитеру топлане и у том смислу, законске обавезе призвођача топлотне енергије.

У наставку посете организован је обилазак соларног крова Студентског центра Ниш уз подршку помоћника директора за развој, инвестиције и инвестиционо одржавање Студентског центра Ниш, Милана Миладиновића, дипл. инж. грађевине.

Посета Градске депоније организована је 17. новембра у сарадњи са Ненадом Ђорићем, дипломираним инжењером заштите животне средине, руководиоцем градске депоније. Студенти су имали прилику да се упознају са радом и организацијом рада депоније, капацитетима, проблемима у раду и утицајем на животну средину и људе.

У наставку активности, студенти четврте године имају задатак да анализирају еколошки и угљенични отисак са социо-еколошког аспекта и своје резултате представе колегама са нижих година студија, уз предлог мера и активности за смањење отиска.

Треба напоменути да Факултет заштите на раду у Нишу и удружење „Зелени кључ” имају дугогодишњу сарадњу, при чему студенти и наставници Факултета активно учествују у реализацији активности удружења које се тичу тема из области екологије и заштите животне средине.


15.11.2022.

Предузеће РМС доо из Сремске Митровице, са седиштем на Новом Београду, заступник данске фирме Bruel&Kjaer, донирало је мерни инструмент последње генерације мерила нивоа звука – МЕРИЛО НИВОА ЗВУКА ТИП 2245-E-S .

Донација је реализована као подршка организацији 27. Међунардоне конференције „Бука и вибрације“ која је одржана у периоду од 20. до 21. октобра 2022. године и научноистраживачком, образовном и стручном раду Лабораторије за буку и вибрације.

Мерило нивоа звука тип 2245-E-S је опремљено са софтверским пакетом Enviro Noise Partner који омогућава мерење буке у животној средини у складу са важећом међународном и националном регулативом.

Мерило нивоа звука је предато 10. 11. 2022. године представницима Лабораторије за буку и вибрације Факултета заштите на раду у Нишу и том приликом је извршена обука за рад са мерилом нивоа звука.

Мерило нивоа звука тип 2245-E-S биће коришћено у наставним активностима на предметима из области буке и вибрација као средство за обуку студената за практична мерења нивоа буке у животној средини.

Више о инструменту на линковима: WEB и ВИДЕО.


09.11.2022.

У оквиру програма Ерасмус+ мобилности наставног особља, на Факултету заштите на раду у Нишу боравио је професор Мустафа Јилдиз са Онсекиз Март Универзитета (Çanakkale Onsekiz Mart University) у граду Чанакале у Турској. Проф. Јилдиз је наставницима и сарадницима Факултета презентовао своју институцију - Факултет примењених наука, Департман за безбедност и здравље на раду. Разматране су могућности даље сарадње и размене особља и студената.


07.11.2022.

Дан заштите од пожара, 7. новембар, традиционално се обележава на Факултету заштите на раду с циљем информисања шире јавности о значају постојања организоване заштите од пожара.

Ове године је Факултет у сарадњи са Ватрогасно-спасилачком јединицом у Нишу реализовао предавања и практично-показну вежбу намењену студентима, ученицима средњих школа, запосленима и заинтересованој јавности.

Скупу су присуствовали ученици неколико средњих школа из Ниша: гимназије 9. мај и гимназије Стеван Сремац, електротехничке школе „Мија Станимировић“, Правно-пословне школе (смер: техничар заштите од пожара) и Прехрамбено-хемијске школе (смер: техничар за оперативну форензику и техничар за заштиту животне средине).

Декан Факултета заштите на раду др Срђан Глишовић, ред. проф., говорио је о почецима организоване заштите од пожара у Србији и упознао присутне са дугом традицијом коју Факултет има у образовању инжењера заштите од пожара.

Предавањем „Употреба савремених софтверских пакета за симулацију пожара“, др Дарко Зигар, доцент Факултета, истакао је значај који савремени алати имају у теоријском изучавању пожара. Марко Радовановић, дипл. инж. заштите од пожара, в.д. команданта Ватрогасно-спасилачке бригаде у Нишу, презентацијом „Систем гашења пожара и спасавање“, приказао је начин организације бригаде и део активности које су припадници бригаде успешно реализовали током последњих десет година.

Након теоријског дела припадници Ватрогасно-спасилачке јединице у Нишу су у дворишту Факултета одржали краћу обуку о руковању противпожарним апаратима и демонстрирали поступак гашења пожара. Заинтересовани ученици и студенти имали су могућност да заједно са ватрогасцима учествују у гашењу пожара.01.11.2022.

Новој генерацији студената Факултета заштите на раду у Нишу који су у школској 2022/2023 години уписали предмет „Бука и вибрације“ на студијском програму „Заштита на раду“ (укупно 42 студента) бесплатно су подељени материјали припремљени у оквиру Erasmus+ пројекта „Strengthening Educational Capacities by Building Competences and Cooperation in the Field of Noise and Vibration Engineering (SENVIBE) и то:

1. Бука и вибрације – приручник за лабораторијске вежбе, аутора др Момир Прашчевића, ред. проф. и др Дарка Михајлова, ванр. проф. Факултета заштите на раду у Нишу;

2. Бука и вибрације у радној средини – вредновање, оцена и ефекти, аутора др Дарка Михајлова, ванр. проф. и др Момир Прашчевића, ред. проф. Факултета заштите на раду у Нишу;

3. Лефлет „Шта је то бука“.

Предмет „Бука и вибрације“ је модификован и иновиран у оквиру SENVIBE пројекта.


25.10.2022.

МЕЂУНАРОДНИ САЈАМ КЊИГА

У периоду од 23.-30. октобра одржава се 65. Међународни сајам књига у Београду под слоганом ''Повратак написаних'' као регионално највећа манифестација посвећена књизи која се бави промоцијом књижевног стваралаштва, издаваштва и образовања, културном разменом са иностранством и покретањем актуелних књижевних и друштвених питања.

После две године паузе због пандемије коронавирусне болести (COVID-19), на Сајму књига учествује више од 400 излагача и исто толико суизлагача како из Србије тако из Румуније, Италије, Мађарске, Белорусије, Ирана, Швајцарске, Кине,  Египта, Индије, Пољске, Хрватске, Босне и Херцеговине и Црне Горе.

Издавачка делатност Факултета заштите на раду у Нишу промовисана је на штанду Центра за промоцију науке на којем је изложена актуелна продукција Факултета заштите на раду у Нишу за школску 2021/22. годину. Продекан за квалитет и издавачку делатност др Весна Николић, ред. професор разговарала је са представницима издавачких кућа о облицима суиздаваштва односно заједничког објављивања уџбеника, монографија и других публикација, али и  другим могућностима за  побољшање издавачке и библиотечке делатности Факултета.

На штанду Криминалистичко-полицијског универзитета организована је промоција монографије под називом ''Заштита објеката и простора од неовлашћеног приступа'' аутора др Милана Благојевића ред. професора Факултета заштите на раду у Нишу и др Радована Радовановића, ред. професора Криминалистичко-полицијског универзитета у Београду. Проф. др Милан Благојевић је скренуо пажњу на проблеме у овој области, али и потребу и значај даљег истраживања и развоја ове проблематике у научним и стручним круговима. О вредности и  јединствености овог монографског дела националног значаја на промоцији су говорили др Милеса Срећковић, др Марија Хрибшек и др Слободан Јовичић, редовни професори Електротехничког факултета Универзитета у Београду.21.10.2022.

На Факултету заштите на раду у Нишу је у периоду од 20. до 21. октобра 2022. године одржана 27. Међународна конференција “БУКА И ВИБРАЦИЈЕ” под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Организатори Конференције су били Факултет заштите на раду у Нишу и Машински факултет Универзитета „Политехника“ у Темишвару. Генерални спонзор Конференције је био дански произвођач мерне опреме Brüel & Kjær.

Свечаном отварању конференције присуствовали су учесници и многобројни гости, а присутнима су се обратили др Срђан Глишовић, декан Факултета заштите на раду у Нишу, др Властимир Николић, проректор Универзитета у Нишу, др Дарко Михајлов, председник организационог одбора конференције и др Драган Цветковић, председник прогрмаског одбора конференције.

На Конференцији су у оквиру три секције, саопштена 32 научна рада са преко 70 аутора и коаутора из Србије, Бугарске, Румуније, Словеније и Босне и Херцеговине.

Конференцијске активности су биле пропраћене од стране електронских медија.

  

 


20.10.2022.

Проф. др Слободан Милутиновић, проф. др Снежана Живковић, проф. др Татјана Голубовић, проф. др Дејан Васовић и доц. др Тамара Рађеновић, учествовали су на 88th International Scientific Conference on Economic and Social Development - "Roadmap to NetZero Economies and Businesses" која је одржана у Дубаију 19. и 20. октобра 2022. године. Поред излагања научних радова и учешћа у раду програмског одбора, разматране су могућности сарадње са Heriot-Watt University Dubai.


20.10.2022.

ОДГОВОРНО УПРАВЉАЊЕ ВОДОМ – МОГУЋНОСТИ И ИЗАЗОВИ

У просторијама регионалне привредне коморе Ниш, 20. Октобра 2022. године одржан је скуп под називом Одговорно управљање водом – могућности и изазови, у организацији Привредне коморе Србије – Регионалне привредне коморе Ниш и сарадњи са Канцеларијом за локални и економски развој, Јавним комуналним предузећем ’’Naissus’’ Ниш и компанијом Philip Morris Operations a.d. Ниш.
На скупу је презентован један од највећих инфраструктурних пројеката у Нишу, изградња постројења за пречишћавање отпадних вода. Овај изузетно значајан пројекат за Град Ниш има велики значај и за привреду региона која са своје стране има одговорну улогу у очувању водних ресурса и унапређењу квалитета вода.

Поред презентације пројекта, стручни тим из ЈВП „Србијаводе“, представио је своје активности на унапређењу заштите вода од загађења и на прикупљању података о загађивачима. Такође, компанија Philip Morris Operations, која ове године аплицира за добијање AWS сертификата, глобалног стандарда за одрживо управљање водом којим управља Алијанса за управљање водним ресурсима (Alliance for Water Stewardship - AWS), поделила је своја искуства и знања из процеса AWS сертификације.

Скупу је присуствовао продекан за науку и сарадњу са привредом проф. др. Миомир Раос, који је изразио спремност и потребу Факултета и академске заједнице да интензивније учествује у реализацији пројеката из ове области. Захваљујући интер и мулти дисциплинарности проблематике управљања водом и водним ресурсима истакао је могућност укључивања већине факултета универзитета у Нишу.


19.10.2022.

КОНКУРС УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ ЗА ОДЛАЗНУ МОБИЛНОСТ НАСТАВНОГ И НЕНАСТАВНОГ ОСОБЉА У ОКВИРУ ПРОГРАМА ЕRASMUS+ КА103.
 У складу са уговорoм о додели наменских бесповратних средстава број 2020-1-RS01-KA103-065136 потписаним између Универзитета у Нишу и националне Фондације Темпус, Универзитет у Нишу објављује Конкурс за одлазну мобилност. Конкурс је отворен до 18. новембра 2022. године, а могу се пријавити запослени на Универзитету и свим факултетима Универзитета у Нишу и то за

  • мобилност наставног особља у сврху држања наставе (Stаff Mobility for Teaching – STA)

  • мобилност наставног и ненаставног особља у сврху стручног усавршавања (Staff Mobility for Training - STT)

  • мобилност наставног особља у сврху држања наставе и стручног усавршавања (комбинована мобилност STA + STT).

Детаље конкурса можете видети на ЛИНКУ.


13.10.2022.

На Академији МУП Републике Бугарске, у Софији, је 13. октобра 2022. године отворена десета међународна научна конференција на тему „75 година образовања из области заштите од пожара и заштите становништва“. Манифестацију су отворили заменик ректора Академије Министарства унутрашњих послова, др Симо Михов, директор Главне управе „Противпожарна безбедност и заштита становништва“ Николај Николов, и в.д. декана др Христо Проданов. Учесницима конференције обратио се и председник Савета Факултета заштите на раду у Нишу, проф др Милан Благојевић, као и декан Факултета, проф. др Срђан Глишовић.

У оквиру Академије МУП, Факултет противпожарне безбедности и заштите становништва носилац је дугогодишње традиције у обуци висококвалификованих специјалиста у области заштите од пожара и ванредних ситуација у Бугарској. Током отварања конференције приказан је кратак видео запис о историјату Факултета, а затим је представљено више радова о различитим темама, као што су „Анализа захтева за оперативна испитивања и одржавање ватрогасне опреме“, „Аспекти управљања здравственим обезбеђењем становништва за време елементарних непогода”, „Прогнозирање развоја пожара у стамбеним зградама” и сл. Такође су представљена и савремена решења, као и производи из области заштите од пожара и заштите становништва. У пленарном делу конференције представљен је рад групе аутора са Факултета заштите на раду у Нишу, др Дарка Зигара, проф. др Душице Пешић и проф. др Милана Благојевића под називом Les Simulation of Firefighters Training in Flashover Container.13.10.2022.

13. Октобар - Међународни дан за смањење катастрофа

Генерална скупштина Уједињених нација, у оквиру проглашења Међународне деценије за смањење природних катастрофа, прогласила је 13. октобар Међународним даном за смањење природних катастрофа. Природне катастрофе јесу реалност и представљају глобални проблем са којим се суочава наша планета и модерно друштво.

У намери да се укаже на значај овог проблема и подигне свест савременог друштва о потреби активне борбе за смањење катастрофа, установљен је овај дан који треба да подстакне појединце, организације, удружења, владин и невладин сектор, да својм активним деловањем учествују у изградњи друштва и заједница отпорнијих на катастрофе. Обележавање овог дана представља један од начина за промовисање глобалне културе смањења природних катастрофа, укључујући превенцију, ублажавање и спремност.


11.10.2022.

Јавни позив за пријављивање предавача на високошколским установама на обуку за извођење наставе на енглеском језику

Фондација Темпус, путем пројекта подржаног од стране амбасаде Сједињених Америчких Држава (САД) у Београду, објављује јавни позив за обуке предавача за извођење наставе на енглеском језику на четири највећа државна универзитета у Србији: Универзитету у Београду, Универзитету у Новом Саду, Универзитету у Нишу и Универзитету у Крагујевцу.

Обука ће бити спроведена од стране стручњака у области англистике и представника горе наведених државних универзитета. Поменути тренери су стручњаци на пољима English as a Medium of Instruction (EMI) и English for Specific Purposes (ESP), са искуством у обучавању академског особља и иновативним наставним активностима.

Детаље позива погледајте у приложеном документу или на ЛИНКУ.


07.10.2022.

SENVIBE Финална Конференција 6-7 октобар 2022

Поводом завршетка реализације пројекта SENVIBE, у централној згради Универзитета у Новом Саду је у периоду од 6. до 7. октобра 2022. године одржана завршна конференција Erasmus+ пројекта „Јачање образовних капацитета кроз изградњу компетенција и сарадње у области инжењерства буке и вибрација” (акроним SENVIBE), на којој је учествовао и пројектни тим Факултета заштите на раду у Нишу као представник Универзитета у Нишу. Наш Факултет и Универзитет, представљали су чланови пројектног тима: др Момир Прашчевић, ред. проф, др Миомир Раос, ред. проф, др Дарко Михајлов, ванр. проф. и др Младена Лукић, доцент Факултета заштите на раду у Нишу.

Тема финалне конференције под називом Project overview and Institutional benefits, реализована је као преглед и представљање резултата појединих радних пакета Пројекта. У наставку, у оквиру завршних активности конференције, одржан је округли сто са темом изазова и перспектива одрживости и развоја активности пројекта SENVIBE. Такође, на Конференцији су приказани и научно-стручни радови прве генерације мастер студената вибро-акустичког инжењерства из Новог Сада, реализовани под менторством професора – учесника пројектних тимова са Факултета заштите на раду у Нишу, Факултета техничких наука из Новог Сада и Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву.07.10.2022.

Данас је Светски дан достојанственог рада.

Према пројекцијама Међународне организације рада прети опасност да ће демографске неједнакости и сиромаштво наставити да расту и након пандемије COVID-19, и да ће се број достојанствених радних места широм света наставити да смањује.

Достојанствен рад подразумева сигуран, безбедан, уговорен, пристојно и на време плаћен посао.

И у доба након пандемије, која је оставила велике последице на привреду и грађане и додатно продубила постојеће неједнакости у друштвима широм света, достојанствен рад треба да буде у средишту свих друштвених актера, како би се подстакао економски опоравак и изградња другачије економије, економије по мери човека. Синдикати поводом празника подсећају да је неопходно омогућити свима да у безбедном и здравом окружењу раде и зараде плату достојну човека.

Достојанствен рад је темељно људско право на пристојан, дакле легалан, безбедан и адекватно плаћен рад. Достојанствен рад је само онај рад који обједињује следећих шест елемената: (1) продуктиван рад, (2) уређен и фер однос послодаваца према запосленима, (3) безбедно и здраво радно место, (4) заштиту социјалних права запослених и чланова њихових породица, (5) услове за лични просперитет запосленог и његову социјалну интеграцију и (6) слободу запослених да активно учествују у одлукама које их се непосредно тичу. Успостављање услова за остваривање достојанственог рад није само мисија синдиката већ ствар консензуса унутар Међународне организације рада, од које је достојанствен рад као концепт и потекаo.
 

03.10.2022.

МЕЂУНАРОДНИ ФОРУМ ''БЕЗБЕДНОСТ ЗА БУДУЋНОСТ''

У Сремској Каменици  је, у периоду од 29. до 30. септембра 2022.године, одржан 8. Mеђународни форум – Безбедност за будућност на тему  ’’Security nd Crisis Management – Theory and Practice.’’  На Конференцији су др Весна Николић, ред. професор и Тамара Вукић, асистент представиле резултате истраживања проблема и могућности високошколског образовања у ванредним ситуацијама и учествовале у раду Округлог стола на тему ''Смањење ризика од катастрофа и управљање ванредним ситуацијама''. Такође, др Весна Николић је представила наставно-образовну и научно-истраживачку делатност Факултета заштите на раду у Нишу, а посебно су разматране могућности сарадње са Факултетом за логистику Универзитета из Марибора и Факултетом за безбедност Универзитета ''Климент Охридски'' из Северне Македоније.
 30.09.2022.

ДОДЕЛА ИНДЕКСА 55. ГЕНЕРАЦИЈИ СТУДЕНАТА

У петак, 30. 09. 2022. године, декан Факултета проф. др Срђан Глишовић, пожелео је добродошлицу бруцошима и уручио индексе 55. генерацији студената Факултета заштите на раду у Нишу. Почетак академске 2022/23. године обележен је и обраћањем продекана за наставу, проф. др Евице Стојиљковић и представљањем наставника и сарадника који изводе предавања и вежбе на првој години студија. Студент продекан Ана Давитковић упознала је студенте са активностима Студентског парламента Факултета.
 АРХИВА ВЕСТИ
2021-2022

АРХИВА ВЕСТИ
2020-2021

АРХИВА ВЕСТИ
2019-2020

АРХИВА ВЕСТИ
2018-2019

АРХИВА ВЕСТИ
2017-201
8

АРХИВА ВЕСТИ
2016-201
7

АРХИВА ВЕСТИ
2015-201
6

АРХИВА ВЕСТИ
2014-2015