Drop Down Menu

14-15.09.2023.

Mеђународни научни скуп ЕКОЛОШКА ОДРЖИВОСТ И КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ

У периоду од 14. до 15. септембра 2023. године одржан је Mеђународни научни скуп  Еколошка одрживост и климатске промене на Жабљаку (Црна Гора). Конференција је организована од стране Универзитета Црне Горе уз помоћ Министарства економског развоја и туризма, Агенције за заштиту животне средине Црне Горе, Националног парка Дурмитор, Општине Жабљак и других.  На отварању Конференције осим представника Универзитета Црне Горе, Агенције за заштиту животне средине Црне Горе и Општине Жабљак говорио је и председник Црне Горе, Јаков Милатовић.

Резултате својих истраживања из различитих научних дисциплина изложило је преко 30 аутора из Србије, Црне Горе, Словеније, Хрватске и Босне и Херцеговине. Са Факултета заштите на раду у припреми конференције, као члан Научног одбора, учествовала је проф. др Весна Милтојевић, која је на самом скупу представила коауторски рад. 

У склопу Скупа посећени су Савин Кук, врх на 2313 м и Црно језеро.


12-15.09.2023.

ПРВА МЕЂУНАРОДНА ЕУРОСА КОНФЕРЕНЦИЈА

На Копаонику је, у периоду од 12. до 15. септембра 2023. године, одржана ПРВА МЕЂУНАРОДНА ЕУРОСА КОНФЕРЕНЦИЈА. Циљ Конференције је био упознавање са новим научним достигнућима и размена искустава из праксе у области Инжењерства заштите животне средине и заштите на раду. Организатор Конференције је Европска асоцијација заштите на раду (председник организационог одбора Миодраг Меселџија) и Факултет техничких наука Нови Сад (координатор др Бојана Зораја).

Предавање по позиву је одржао Миодраг Лонцовић, представник Управе за безбедност и здравље на раду, у оквиру округлог стола чија је тема Закон о безбедности и здрављу на раду.

Одржане су три панел дискусије са темама:

- Ергономија рада - модератор: проф. др Маја Петровић, Факултет техничких наука, Нови Сад;

- Актуелности у области безбедности и здравља на раду - модератор: проф. др Александра Илић Петковић, Факултет заштите на раду, Ниш;

- Одрживи развој и управљање отпадом - модератор: др Невена Живанчев, Факултет техничких наука, Нови Сад.

Наставници и сарадници Факултета су на Конференцији објавили 20 радова (28 аутора и коаутора) који ће бити публиковани у Зборнику радова. Активно учешће и значајан допринос, кроз вођење секција, излагање радова и дискусију, имали су проф. др Дејан Крстић, проф. др Татјана Голубовић, проф. др Иван Мијаиловић и асистенти Милена Меденица, Милан Вељковић, Ана Стојковић и Дарио Јавор.

На крају се председник програмског одбора проф. др Маја Петровић захвалила учесницима и позвала све на Конференцију која ће се у децембру месецу одржати на Факултету заштите на раду у Нишу.


30.08.2023.

28-30. август СУОРГАНИЗАЦИЈА НАУЧНОГ СКУПА  ''ПЕС 2023''

На Електронском  факултету у Нишу је, у периоду 28-30. августа 2023. године, одржана XVI Међународна научна конференција из примењене електромагнетике -ПЕС 2023.

Скуп су, уз подршку Министарства за науку, технолошки развој и иновације Републике Србије, заједно организовали Електронски факултет  и Факултет заштите на раду – Универзитет у Нишу (Србија), Факултет за електротехнику и информационе технологије – Технички универзитет Илменау (Немачка), Технички универзитет у Софији (Бугарска) и Факултет техничких наука у Чачку – Универзитет у Крагујевцу (Србија).

Као дугогодишњи члан Управног одбора Конференције, др Дејан Крстић, је у оквиру радног председништва на отварању конференције упознао учеснике са тематиком и историјским развојем Конференције.

У оквиру Конференције је на 6 оралних и једној постер сесији изложено укупно 45 радова чији су аутори 123 истраживача из 12 земаља (Бугарске, Хрватске, Немачке, Мађарске, Црне Горе, Северне Македоније, Пољске, Румуније, Русије, Србије, Уједињених Арапских Емирата и Уједињеног Краљевства).

Наставници и сарадници Факултета су узели учешће у раду Конференције кроз стручна тела конференције (Steering Committee - др Дејан Крстић, ред. проф и Scientific Committee – др Дарко Зигар, др Владимир Станковић и  др Угљеша Јовановић). Резултате својих истраживања представили су наставници и сарадници Факултета заштите на раду: др Дејан Крстић, др Угљеша Јовановић, др Јовица Јовановић, др Владимир Станковић, др Дарко Зигар и др Јелена Маленовић Николић, са четири рада у пленарним секцијама и једним радом у постер секцији.  Конференцији је присуствовала и др Весна Николић продекан Факутета.

 


16.08.2023.

13 – 16. август  ЛЕТЊА ШКОЛА У ПРИРОДИ ''ПАЛИЋ’’ 2023

У периоду од  13 – 16. августа, на Палићу, одржана je Летња школа у природи у организацији Студентског парламента Факултета заштите на раду у Нишу. У раду школе је учествовало више од педесет студената основних академских и мастер академских студија Факултета, док су наставно особље представљали др Весна Николић, ред професор,  др Иван Мијаиловић, ванр. професор, асистент Александар Лазаревић и истраживач приправник Анђела Јевтић. Проф. др Весна Николић је одржала предавање на тему Комуникација у кризним условима, док је проф. др Иван Мијаиловић студенте упознао са применом  eвропске директиве 2014/34/EU  (ATEX) у пракси.

У оквиру Летње школе, студенти су, такође,  упознали знаменитости овог дела Севернобачког округа, посебно града Суботице, заштићеног подручја Парка природе Палић и Палићког језера највећег природног језера еолског порекла у Републици Србији.14.07.2023.

Интегрисани национални енергетски и климатски план Републике Србије за период до 2030. године укључујући перспективу до 2050. године

У оквиру јавне расправе о доношењу Интегрисаног националног енергетског и климатског плана Републике Србије за период до 2030. године укључујући перспективу до 2050. године која је 14.07.2023. године организована у Нишу у просторијама Регионалне привредне коморе Ниш, учествовао је продекан Факултета др Миомир Раос.

Стручна јавност и друга заинтересована лица могу до 28. јула, упутити коментаре и сугестије на Предлог Уредбе о утврђивању Интегрисаног националног енергетског и климатског плана Републике Србије за период до 2030. године укључујући перспективу до 2050. године, и на тај начин допринети квалитету израде овог важног стратешког документа у области енергетике.

У презентацији су истакнуте приоритетне активности обухваћене Планом и циљеви који се односе на области декарбонизације, енергетске ефикасности, енергетске сигурности, унтрашњег енергетског тржишта и обалст истраживања, иновација и конкурентности.

План предвиђа значајно већи удео обновљивих извора енергије (ОИЕ) у енергетском сектору Србије заједно са циљаним мерама енергетске ефикасности усмереним на смањење финалне потрошње енергије повећањем енергетског учинка. Оваква путања транзиције ка чистој енергији усмерена је на унапређење енергетске сигурности земље, смањење њене енергетске зависности, истовремено осигуравајући реалистично смањење употребе лигнита, доприносећи значајном смањењу емисија ГХГ до 2030. године.

Повећани удео ОИЕ ће представљати један од најважнијих циљева ИНЕКП-а за Републику Србију достизањем удела од 33,6% у бруто финалној потрошњи енергије. ОИЕ ће се сматрати главним домаћим извором електричне енергије са уделом који прелази 45% бруто финалне потрошње електричне енергије у 2030. године, који ће бити остварен углавном путем најекономичније експлоатације расположивог потенцијала у случају енергије ветра и соларне енергије.

Повећано интересовање инвеститора за инсталације на бази соларне енергије и енергије ветра осигураће инсталисање потребних нових капацитета до 2030. године и остваривање повећања удела са 30% у 2021. години на 45% у 2030. години, наводи се у документу.

Значајне активнпости се предвиђају у подстицању електромобилности, која ће се у великој мери ослањати на производњу електричне енергије из ОИЕ, уз значајне уштеде енергије, што ће истовремено допринети и постизању циљева енергетске ефикасности.

Један од кључних приоритета је унапређење енергетске ефикасности уз неопходност спровођења политика и мера за достизање циља који подразумева реализацију потрошње финалне енергије у 2030. години највише 9,6 Мтое, односно потрошњу примарне енергије у 2030. години највише 14,68 Мтое. Додатно, планирани ниво енергетске ефикасности имплицира додатне вишеструке користи, као што су смањење емисије ГХГ, смањење трошкова за енергију, побољшање нивоа комфора у зградама, повећање додатне вредности и запошљавања, побољшање конкурентности предузећа и смањење сиромаштва.

У плану се такође разматра и енергетска обнова зграда. Планирано је увођење циљане политике и мера за подстицање стопе обнове од приближно 1% на годишњем нивоу у случају стамбених зграда (у складу са одредбама Дугорочне стратегије за подстицање улагања у обнову националног фонда зграда), 3% за зграде у јавном сектору и 2,3% за друге нестамбене зграде. Слично томе, предвиђене су политике и мере и за индустријски сектор и сектор саобраћаја са фокусом на подстицање најекономичнијих технологија и возила.

Истовремено, један од кључних циљева представља програм за смањење учешћа лигнита у производњи електричне енергије, односно постепено повлачење лигнита, за до 25% у 2030. години у односу на 2019. годину, наведено је у документу.

У односу на заштиту животне средине, циљеви Интегрисаног националног енергетског и климатског плана Републике Србије за период до 2030. године укључујући перспективу до 2050. године, треба да допринесу значајном смањењу емисија ГХГ до 2030. године, остварујући смањење емисије ГХГ од 13,2% у односу на нивоу из 2010. године, односно од 33% до 2030. у односу на 1990. годину не рачунајући емисије из неенергетских сектора (пољопривреда, отпад, коришћења земљишта, промене коришћења земљишта и шумарства).

 


28.06.2023.

Инаугурисана манифестација „Караван за климу 4.0“

Уз подршку Француске Амбасаде у Беграду, у оквиру пројекта Француског института у Србији, у среду 28.6.2023. године, у холу Факултета заштите на раду одржана је инаугурација манифестације „Караван за климу 4.0“. Овогодишњи Караван за климу, инаугурисала је Моника Дамњановић, руководилац огранка Француског института у Нишу.

Повезујуćи борбу против климатских промена и воду као основног чиниоца животне средине, Караван за климу 4.0 има за циљ подизање свести грађана о значају спознаје различитих тема у вези вода као и изазовима везаних очување и заштиту вода. Фокусиран на младе, пројекат је окренут њиховом активном укључивању у борбу за боље разумевање, управљање и заштиту вода као важног ресурса за будуćност.

Караван за климу је пројекат који је 2018. године осмислио Француски институт у Србији, а који се ове године реализује у партнерству са Центром за промоцију науке и уз подршку Делегације Европске уније у Србији и Канцеларије Програма Уједињених Нација за развој у Србији. Овогодишњи „Караван за климу” надовезује се на претходне догађаје организоване 2020, 2019. и 2018. године на сличне теме везане за заштиту животне средине (“Мали корак за човека, велики за природу – биодиверзитет и климатске промене у Србији”, “Освајање обновљиве енергије!“ и “Сви актери у борби против климатских промена!“).

Овогодишња интерактивна изложба у виду мултимедијалног паноа, постављеног у холу нашег Факултета, актуелизоваће тематику Каравана за климу 4.0 наредних петнаестак дана. Овом приликом позивамо све заинтересоване да изложбу посете и подрже овај пројекат.


27.06.2023.

САРАДЊА СА ПРИВРЕДОМ

На позив менаџмента Компаније "SERBIA ZIJIN MINING’’ декан Факултета заштите на раду у Нишу проф. др Срђан Глишовић  и продекани проф. др Весна Николић и проф. др Миомир Раос, у уторак 27. јуна 2023. године, реализовали су посету овој кинеској Компанији. Том приликом, представници Факултета обишли су погон за прераду минерала, погон млевења и флотирања и постројење за паста засип јединствено тог типа у Републици Србији и упознали се са специфичностима рада у овим погонима. 

Након обиласка, реализован је састанак са замеником генералног директора Компаније господином Li Shuhongom, заменицом менаџера за људске ресурсе gоспођом Liu Caixiom,  супервизорима у Одсеку за тренинг и регрутацију господином Zeng Xuegang  и  Кристином Лазић и заменицом супервизора за безбедност и здравље на раду у погону за прераду минерала Аном Карабашевић. 

Представници "Serbia Zijing Mininga"  су истакли посвећеност Компаније одговорном управљању рудницима, развоју безбедносне културе запослених и смањењу неповољног утицаја на животну средину кроз развој и примену иновативних технологија и приступа. 

С тим у вези, декан Факултета проф. др Срђан Глишовић представио је могућности сарадње које се, између осталог, односе на обављање стручне праксе студената, професионално ангажовање дипломираних и мастер студената Факултета, организацију предавања/представљање искустава и примера добре праксе, реализацију заједничких пројеката, учешће представника Компаније у раду 20. Научног скупа ''Човек и радна средина'' итд.

Посебна вредност ове посете рефлектује се кроз  информације о вредновању исхода студијских програма Факултета које су добијене од стране послодавца "Serbia Zijing Mininga"  представника једне од највећих  компанија у Србији која запошљава дипломиране студенте Факултета заштите на раду у Нишу и сагледавању праваца за њихово осавремењивање и подизање квалитета у будућности.


23.06.2023.

ПОСЕТА ФАКУЛТЕТУ ЗА ИНФОРМАТИЧКЕ НАУКЕ И КОМПЈУТЕРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО У СКОПЉУ

У петак 23.06.2023. делегација Факултета заштите на раду посетила је Факултет за информатичке науке и компјутерско инжењерство (ФИНКИ) Универзитета „Св. Ћирило и Методије“ у Скопљу. Декан Факултета ФИНИКИ, проф. др. Боро Јакимовски и проф. др. Горан Велинов, у својству домаћина, разговарали су са деканом Факултета заштите на раду, проф. др. Срђаном Глишовићем и продеканицом за наставу, проф. др. Евицом Јовановић о могућностима заједничког учествовања на ЕУ пројектима и другим програмима од заједничког интереса. Посебно је истакнута могућност даљег развоја и оптимизације модела за предикцију аерозагађења који је развијао ФИНКИ за потребе локалне самоуправе, и примена новоразвијеног модела у Нишу, уз учешће истраживача са ФЗНР. Разматране су и могућности заједничког аплицирања за пројекте регионалног карактера. Током посете потписан је и Меморандум о сарадњи два факултета.
 


23.06.2023.

На основу пројекта Програма УН за развој (UNDP) „Унапређење средњорочног и дугорочног планирања прилагођавања на измењене климатске услове у Републици Србији (НАП)“, у Београду, 23.06.2023. организована је једнодневна обука употребе Дигиталног атласа климе Србије. Обуци су присуствовали асистенти Факултета заштите на раду у Нишу, Милена Манчић и Никола Мишић.

На обуци су обухваћене теме попут климатских промена и увода у прилагођавање на климатске промене, као и расположивост података о клими и климатским моделима. Присутни су упознати са основним функцијама Дигиталног атласа климе Србије. Други део обуке посвећен је практичним вежбама у коришћењу и примени Дигиталног атласа климе Србије.

Дигитални атлас климе Србије је веб платформа, која у укључује климатске податке осматрене у прошлости и пројекције регионалног климатског модела за целу земљу, поднационални и локални ниво. Платформа пружа визуелне приказе – карте и графиконе за различите сезонске и годишње анализе и податке. Сви климатски подаци представљени у Дигиталном атласу климе Србије су јавно доступни и могу се користити за процену рањивости и ризика, као и за идентификацију опција прилагођавања на климатске промене у бројним областима/секторима (пољопривреда, водопривреда, енергија, транспорт, инфраструктура, биодиверзитет, здравље).


22.06.2023.

ПРВИ ВИДОВДАНСКИ СУСРЕТИ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ РАСИНСКОГ ОКРУГА

Удружење за безбедност и здравље на раду Расинског округа у сарадњи са Safe work d.o.o. и Бизнис инкубатором д.о.о. из Крушевца организовало је 22. јуна 2023. године Прве видовданске сусрете безбедности и здравља на раду Расинског округа, на којима су присуствовали и професори Факултета заштите на раду у Нишу, др Евица Јовановић, ред. проф. и др Владимир Станковић ванр. проф. Учесници семинара су могли да се упознају са актуелним темама из области безбедности и здравља на раду кроз низ стручних предавања и примера добре праксе.

Маја Илић, начелник Oдељења за студијско – аналитичке послове и надзор Инспектората за рад Београд, је присутне упознала са новинама новог Закона о безбедности и здравља на раду, а Лазар Шошић дипл. инж. заштите на раду, некада студент Факултета заштите на раду у Нишу, а данас стручно лице за безбедност и здравље на раду компаније Henkel Serbia d.o.o. Kruševac, представио је пример добре праксе „Издавање дозвола за опасне радове у компанији Henkel Serbia d.o.o.“. Предавања су одржали и представници компаније ALBO d.o.o. , TEHPRO d.o.o. Београд и представници Здружение на инженери за заштита ТУТЕЛА из Скопља, Република Северна Македонија.


16.06.2023.

ДАН УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ

Свечаном доделом признања: "Сребрни знак" и "Повеља Универзитета" и доделом Повеље најбољим студентима, 16. јуна 2023. године, обележена је 58. годишњица Универзитета у Нишу.

Повељу Универзитета примила је Анђела Јевтић, најбољи дипломирани студент Факултета заштите на раду у Нишу, за школску 2021/2022. годину.

За истакнут допринос развоју Универзитета у Нишу повеља је припала др Евици Јовановић, редовном професору Факултета заштите на раду у Нишу.

Лауреатима су признања уручили ректор Универзитета у Нишу проф. др Драган Антић и проф. др Душан Трајковић, председник Савета Универзитета.


14.06.2023.

Руководство факултета у посети Elixir-у Прахово

Након потписаног уговора о пословној сарадњи, 14.06.2023. године организована је посета руководства факултета компанији Elixir-у Прахово. Посету су реализовали: декан факултета др Срђан Глишовић, продекан за науку и сарадњу са привредом др Миомир Раос и продекан за наставу др Евица Јовановић.

Elixir Прахово је део Elixir групе, водећег произвођача фосфорне киселине и комплексних минералних ђубрива у Југоисточној Европи. Група послује у два производна комплекса у Шапцу и Прахову, са годишњом производњом од преко милион тона, при чему се 70 % производа пласира на инострана тржишта у више од 85 држава на свим континентима.

2012 године Elixir група приватизује ИХП Прахово и уз значајна улагања у производне и кадровске капацитете позиционира ову компанију на респектабилно место у области хемијске индустрије. Оснвни производи Elixir Прахово су Фосфорна киселина, Алумофлуор и минерална ђубрива.

Менаџмент компаније препознаје своју друштвену одговорност, континуирано унапређење технологије уз поштовање највиших стандарда у области заштите животне средине и заштите на раду, као императив пословања и основу своје стратегије развоја. Спроводећи зацртану политику развоја компанија иницира сарадњу са образовним и научним установама у циљу обезбеђења квалитетног и образованог кадра.

Како је идеја сарадње компаније компатибилна са политиком развоја факултета у области образовања, научног рада и сарадње са привредом, организован је састанак на коме су се разматрали модалитети сарадња ове две институције. Кроз анализу могућности и потреба, предложена је динамика реализације појединих елемената сарадње која се односи на:
- организацију посете студената компанији Eli
xir Прахово;
- обављање стручне праксе студената;
- разматрање потребе компаније за инжењерским кадром;
- организацију предавања стручњака из компаније у области заштите на раду, заштите животне средине, заштите од пожара и хемијских удеса у компанији;
- организацију обука инжењерског кадра у компанији од стране наставника Факултета;
- учешће компаније у спонзорству предстојећег научног скупа "Човек и радна средина" који се организује на Факултету у децембру месецу ове године;
- учешће компаније у опремању и адаптацији простора на Факултету, итд.

У разговорима је истакнуто да су могућности за сарадњу изузетно велике и да је интерес компаније и Факултета обостран јер је политика компаније усмерена на подизање стандарда у области заштите уопште, реализацију концепта циркуларне економије, подизање квалитета организације рада, нивоа знања, професионализма, интегритета и поверења. Са друге стране Факултет има прилику да ову иницијативу искористити за унапређење образовних садржаја, истраживачких капацитета и професионалног ангажовања наших студената, наставника и сарадника.


13.06.2023.

ПРОМОЦИЈА НОВИХ ДОКТОРА НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ

Поводом обележавања 58. година од оснивања Универзитета у Нишу, 13. јуна 2023. године, одржана je свечана промоција 64 доктора наука са: Грађевинско-архитектонског, Електронског, Машинског, Медицинског, Правног, Филозофског, Факултета заштите на раду, Факултета спорта и физичког васпитања у Нишу и Технолошког факултета у Лесковцу.

Са Факултета заштите на раду у Нишу, МАРИЈОЛА БОЖОВИЋ (ментор проф. др Емина Михајловић) и АНА ВУКАДИНОВИЋ (ментор проф. др Јасмина Радосављевић) промовисане су у научно звање ДОКТОР НАУКА - ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ.

У највише академско звање кандидате је промовисао ректор Универзитета у Нишу проф. др Драган Антић, а промоцији су присуствовали декани факултета и ментори кандидата.


10.06.2023.

9 - 10. јун 2023. МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА - МЕНАЏМЕНТ И ЗАШТИТА

У периоду од 09-10. јуна 2023. године, одржана је 18. Mеђународна научна конференција Менаџмент и заштита на тему ''Управљање хемијским, биолошким и радиолошким ризицима и заштита'' у Марибору, у Републици Словенији. Конференција је организована од стране Европског друштва инжењера заштите (ESSE) уз помоћ суорганизатора Велеучилишта сигурносних студија из Загреба, Факултета организационих наука и Факултета за логистику Универзитета у Марибору, док је службени партнер Конференције Европска агенција за безбедност и здравље на раду  (EU-OSHA). Конференцију је отворио државни секретар у Министарству за рад, породицу и социјална питања Републике Словеније господин Етбин Тратник (Управа за радне односе и радна права – Одељење за безбедност и здравље на раду),  док су учеснике поздравили председник Програмског одбора др Весна Николић, ред. професор Факултета заштите на раду у Нишу, представници  Организационог одбора господин Леон Веденик из Словеније и др Јосип Таради из Хрватске, као и представници суорганизатора Конференције.

У уметничком програму Конференције представио се оперски певач Тим Рибич, препознатљив словеначки тенор са завидном оперском репутацијом на међународној уметничкој сцени. Уводни део Конференције модерирала је  госпођа Шпела Покержник, дугогодишњи организациони и садржајни водитељ словеначких фестивала и телевизијских емисија на БК ТВ у Марибору, консултант у области односа са јавношћу у Кабинету Министра унутрашњих послова Републике Словеније и управник  Одељења за промоцију науке  на Универзитету Алма Матер Еуропеа.

Уводно предавање на Конференцији одржала је др Татјана Голубовић, ред. професор Факултета заштите на раду у Нишу. Такође, резултате својих истраживања представиле су др Александра Илић Петковић, ванр. професор и Тамара Вукић, асистент. С обзиром да је Конференција организована у хибридном формату, проф. др Дејан Васовић је представио коауторски рад путем онлајн презентације у оквиру услуге Мајкрософт Тимс платформе. У неформалном делу Конференције, домаћини – представници Друштва инжењера заштите из Љубљане (ДВИЉ) упознали су учеснике Конференције са знаменитостима планинског масива Похорја и града Марибора који развија програме одрживог туризма, како у летњем тако и у зимском периоду.


08.06.2023.

У периоду од 5. 6 - 8. 6. 2023. године у Врњачкој Бањи је одржана 13. Међународна научна конференција под називом: „Наука и високо образовање у функцији одрживог развоја – SED 2023“, у организацији Aкадемије струковних студија Западна Србија, Одсек Ужице. У склопу конференције одржан је округли сто са темом: „Истраживање могућности и изазова умрежавања у високом образовању и истраживачким активностима: машинско учење коришћењем експерименталних података“. Младена Лукић, доцент Факултета заштите на раду у Нишу, говорила је о машинском учењу као техници која може значајно да допринесе дубљем разумевању наставних садржаја, представљајући примену једне од техника машинског учења у обради наставне јединице из физике. Остали учесници Округлог стола др Драган Маркушев, научни саветник Института за физику у Земуну, др Александар Купусинац, ред. проф. Факултета техничких наука у Новом Саду,  др Мирослава Јордовић Павловић, проф. Aкадемије струковних студија Западна Србија, др Жарко Ћојбашић, ред. проф. Машинског факултета у Нишу, др Сања Алексић, ванр. проф. Електронског факултета у Нишу, др Катарина Ђорђевић, научни сарадник Института за нуклеарне науке „Винча“ и др Емилија Кисић, доцент Факултета информационих технологија Универзитета Метрополитан, дискутовали су о искуствима у примени машинског учења у истраживачким, наставним и пројектним активностима на високошколским установама. Предложено је да први корак у имплементација машинског учења у наставне програме буде размена експерименталних података између истраживачких и образовних институција, како би студенти алгоритме машинског учења савладавали решавањем, конкретних, реалних проблема.


07.06.2023.

Посета представника компаније Зиђинг

У среду, 7. јуна 2023. године, на Факултету заштите на раду у Нишу боравили су, у радној посети, господин Zeng Xuegang - супервизор у одеску за тренинг и регрутацију и Кристина Лазић - заменица супервизора у одсеку за тренинг и регрутацију компаније "Zijing Copper" DOO.

Гости су изразили заинтересованост за наставне програме и кадрове које школује Факултет и истакли да раст и развој ове компаније пружа нове могућности запошљавања наших колега. Овај иницијални сусрет, након кога следи посета компанији на позив гостију, организовале су др Весна Николић, продекан и госпођица Лазић, чије се професионалне активности односе на развој људских ресурса. Састанку су присуствовали сви продекани и декан Факултета.


05.06.2023.

У оквиру обележавања Дана заштите животне средине, у понедељак, 05. jуна 2023. године, на Факултету заштите на раду, представљен је сектор EHS & E (Environmental, Health, Safety & Energy) команије Grammer System d.o.o. Aleksinac, која послује у оквиру компаније Grammer AG Nemačka, светског произвођача компоненти и система за унутрашњост аутомобила, као и седишта за специјална возила.

Уз присуство значајног броја студената и наставника Факултета, гости из компаније, Никола Петрушијевић Координатор за EHS & Energiju и Даница Стојановић референт EHS, представили су организацију и начин пословања HSE & E сектора у компанији.

Циљ презентације HSE & E Plant је промоција активности компаније у области заштите животне средине и безбедности и здравља на раду. Компанија Grammer System d.o.o. Aleksinac поклања посебну пажњу области заштите животне средине и заштите на раду кроз многобројне активности за своје запослене у виду обука, информација, провера знања и способности, анкета, обезбеђивања заштитне опреме и материјалних средстава намењених превенцији итд. Одговоран рад компаније у области заштите животне средине и заштите на раду огледа се у спремности да у сарадњи са локалном самоуправом и широм друштвеном заједницом ради на подизању свести о потреби очувања животне средине, здравља и живота људи кроз примену превентивних мера и интегралног приступа у управљању пословима заштите уопште.


05.06.2023.

Факултет заштите на раду у Нишу је поводом обележавања Светског дана заштите животне средине огранизовао Фото конкурс 2023 под називом „Моје еко око“. Суорганизатор изложбе било је Удружење фото аматера „Сува планина“ – Ниш.

Циљ конкурса је био да се кроз објектив фотоапарата прикажу позитивни и негативни аспекти нашег окружења. Учесници су позвани да својим фотографијама покажу лепе и естетске детаље природе, као и изазове и проблеме с којима се суочавамо у вези са заштитом животне средине.

Аутори су своје радове слали у две категорије:

A) Лепоте природе: Фотографије које приказују спектакуларне пејзаже, биљни и животињски свет, воде, планине, шуме и све оно што чини природну лепоту нашег окружења.

Б) Изазови заштите животне средине: Фотографије које документују негативне утицаје на животну средину, попут загађења воде, ваздуха, отпада, уништавања екосистема итд.

Током конкурса пристигло је укупно 89 фотографија, од тога 52 у А категорији и 37 у категорији Б.

Своје ауторске радове послало је укупно 23 учесника, од тога 19 у категорији А и 13 у категорији Б.

Жири су чинили стручњаци из области фотографије и заштите животне средине:

мр Небојша Станковић - УФА „Сува планина“ - Ниш, председник

др Срђан Глишовић - Факултет заштите на раду у Нишу, члан

Вељко Златковић, студент Факултета заштите на раду у Нишу, члан

Отварање изложбе фоотографија (30 фотографија) организовано је 5. јуна 2023. године, на Дан заштите животне средине, у холу Факулета заштите на раду у Нишу.

Дигитална пројекција победничких и одабраних фотографија биће доступна и на Youtube каналу @FZNR, а аутори одабраних фотографија са изложбе добиће електронском поштом пригодан каталог.


02.06.2023.

У петак, 2. јуна 2023. године, на Факултету политичких наука Универзитета у Београду подсекретарка Уједињених нација и извршна директорка Програма УН за животну средину (UNEP), њ.е. госпођа Ингер Андерсен се сусрела са студентима и представницима релевантних департмана Универзитета у Београду, Нишу и Новом Саду, како би представила јединствену улогу коју UNEP има у систему УН, као и решавању изазова у областима климатских промена, губитка биолошке разноврсности и загађења.

Госпођи Андерсен се придружио и руководилац кадровске службе UNEP, господин Карлос Бараган, који је представио организационе и професионалне капацитете UNEP и могућности за ангажовање младих професионалаца у области заштите животне средине. На позив декана Факултета политичких наука, проф др Драгана Симића, предавању је присуствовао и декан Факултета заштите на раду у Нишу проф. др Срђан Глишовић.


02.06.2023.

У периоду од 31.05.2023. до 02.06.2023. године, на Факултету заштите на раду у Нишу реализовао се састанак радне групе у оквиру COST акције (CA18135 - Fire in the Earth System: Science & Society (FIRElinks). Firelinks представља мрежу научника и истраживача Европске Уније који су укључени у истраживање шумских пожара. Састанку су присуствовали учесници из Шпаније, Португалије, Чешке, Италије, Турске, Црне Горе, Грчке и Србије. У организацији састанка радне групе, учествовали су и наставници са Факултета заштите на раду у Нишу, др Милан Протић, ванр. проф. и Никола Мишић, асистент. Вођа COST акције, професор Artemi Cerdà, упознао је присутне са циљевима пројекта.

Учесници су првог дана изложили научна истраживања и доприносе који су у вези са активностима пројекта. Другог дана организована је посета Старој планини, са циљем обиласка подручја која су била захваћена пожаром. Последњег дана, учесницима су представљени капацитети Лабораторије за заштиту од пожара, са практичним приказом реализовања експеримента одређивања параметара упаљивости шумске вегетације.

Линк COST акције:  https://firelinks.eu/


01.06.2023.

Посета Регионалној депонији Пирот

Представници Факултета заштите на раду у Нишу посетили су Регионалну депонију Пирот у четвртак, 1. јуна 2023. године. Том приликом потписан је меморандум о пословно-техничкој сарадњи овог јавног предузећа и Факултета, што је отварило путеве за иновативне пројекте и истраживања у области заштите животне средине.

Регионална депонија Пирот, која носи титулу најбоље у Србији, постала је место од изузетног научног и наставног значаја за студенте Факултета и будуће стручњаке.

Студенти ће имати прилику да долазе на праксу у Регионалну депонију где ће стицати искуство у решавању проблема из различитих области заштите животне средине. Кроз праксу ће моћи да врше анализу квалитета земљишта, истраже утицај отпадних материја на околину, процене квалитет ваздуха и воде, као и да се посвете превенцији депонијских пожара. Овај вид праксе омогућиће им да се суоче са реалним изазовима и да примене иновативна решења, као и знања стечена на Факултету.

Посебно задовољство представља чињеница да су при обиласку Депоније представнике Факултета, поред директора, Небојше Иванова, пратили и бивши студенти, који су данас запослени на руководећим местима у овом предузећу.

Након завршетка ове посете, декана Факултета проф. др Срђана Глишовића и продекане проф. др Евицу Јовановић и проф. др Миомира Раоса, срдачно је дочекао и градоначелник Пирота, Владан Васић, који је истакао да Факултет заштите на раду у Нишу има велики значај у промовисању високих стандарда заштите животне средине и у унапређивању квалитета живота својих суграђана.

https://www.pirotskevesti.rs/memorandum-o-saradnji-deponije-i-fakulteta-zastite-na-radu/

https://www.plusonline.rs/regionalna-deponija-i-fakultet-za-tite-na-radu-potpisanim-memorandumom-uspostavljaju-saradnju-u-oblasti-obrazovanja-istra-ivanja-nau-nog-i-stru-nog-rada

https://youtu.be/ngOmBTFam2k

 

 


27.05.2023.

НАСТАВНИЦИ ФАКУЛТЕТА УЧЕСТВОВАЛИ НА ДВА НАУЧНА СКУПА

У периоду до 25. маја до 27. маја одржана су два научна скупа на којима су учествовали наставници Факултета заштите на раду у Нишу.

VII научно-стручни скуп „Пут и животна средина“ је одржан у Врњачкој бањи, у периоду од 24-26. маја, у организацији Српског друштва за путеве "Via-Vita" и Грађевинског факултета у Београду. На научно-стручном скупу су саопштени радови у оквиру четири тематске области: регулатива и међународна сарадња, утицаји пута и саобраћаја на окружење, утицаји климатских промена и других фактора на саобраћај и путну инфраструктуру и управљање ресурсима у путној привреди. Наставници Факултета, др Момир Прашчевић и др Дарко Михајлов, узели су учешће у раду научно-стручног скупа првог дана саопштавањем рада „Утицај друмског саобраћаја аутопутем А4 на изложеност буци становништва у насељеном месту“ и учешћем у радним телима скупа.

XVII Међународна конференција „Акустика и вибрације механичких система“ је одржана у Темишвару, у периоду од 26-27. маја, у организацији Политехничког универзитета у Темишвару, Факултета заштите на раду у Нишу, Румунске академије наука и Румунског удружења акустичара. На конференцији су саопштени радови у оквиру следећих тематских области: контрола буке и вибрација, генерисање и простирање буке и вибрација, ефекти буке и вибрација, праћење стања и испитивање вибрација, нелинеарна акустика и вибрације, аналитичке, нумеричке и експерименталне технике за буку и вибрације, моделирање, предвиђање и симулација буке и вибрација, бука и вибрације у радној и животној средини, пригушивачи буке и вибрација, захтеви прописа и системи обезбеђења квалитета који се односе на акустику/вибрације и биомеханика и биоакустика. Наставници Факултета, др Момир Прашчевић, др Миомир Раос и др Дарко Михајлов, узели су учешће у раду конференције саопштавањем радова „Мерење и предвиђање буке са аутопута – студија случаја из Србије“ и „Анализа вибрација великих ексцентар преса постављених на бетонску основу – студија случаја“ и учешћем у радним телима конференције.


26. 05.2023.

31. МАЈСКИ СУСРЕТИ ЗАШТИТЕ СРБИЈЕ - ШИД 2023.

Удружење заштите на раду – Шид наставило је са  традицијом организовања Мајских сусрета заштите, сваке године „задњег петка у мају“.  Позив за  Мајске сусрете заштите Србије упућен је Министарству за рад (Управи за БиЗНР-у, Инспекторату за рад), Факултету заштите на раду у Нишу, Техничком факултету Нови Сад, Институтима заштите, Осигуравајућим кућама, Савезима и удружењима заштите, Савезу ИТ Србије, Сектору за ванредне ситуације, Већу Савеза самосталних Синдиката РС, Послодавцима и другим правним лицима и предузетницима. Представници Факултета заштите на раду у Нишу били су проф. др Жарко Јанковић, редовни професор у пензији и др Иван Мијаиловић, ванредни професор.
 


19. 05.2023.