Drop Down Menu

16.06.2024.

П14 - 15. јун 2024. МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА - МЕНАЏМЕНТ И ЗАШТИТА

У периоду од 14-15. јуна 2024. године, одржана је 19. Mеђународна научна конференција Менаџмент и заштита на тему ''Дигитализација и заштита'' у Стубичким Топлицама, у Републици Хрватској. Конференција је организована од стране Европског друштва инжењера заштите (ESSE) уз помоћ суорганизатора Велеучилишта сигурносних студија из Загреба и Друштва инжењера заштите из Љубљане (ДВИЉ) док је службени партнер Конференције Европска агенција за безбедност и здравље на раду (EU-OSHA). Конференцију је отворио председник општине Стубичке Топлице господин Јосип Бељак, док су учеснике поздравили председник Програмског одбора др Весна Николић, ред. професор Факултета заштите на раду у Нишу, представници Организационог одбора госпођа Загорка Крстић Прша и др Јосип Таради из Хрватске, као и представници суорганизатора Конференције. У уметничком програму представио се гитарски дуо из Стубичких Топлица. Рад Конференције медијски je пропратила Хрватска телевизија (ХТВ).

Уводно предавање на Конференцији одржао је др Дарко Палачић професор Велеучилишта сигурносних студија из Загреба и др Дејан Васовић, ванр. професор Факултета заштите на раду у Нишу. Такође, резултате својих истраживања представиле су др Татјана Голубовић, ред. професор и др Александра Илић Петковић, ванр. професор Факултета заштите на раду. С обзиром да је Конференција организована у хибридном формату, проф. др Горан Јанаћковић је представио коауторски рад путем онлајн презентације у оквиру услуге Мајкрософт Тимс платформе. У неформалном делу Конференције, домаћини – представници Европског друштва инжењера заштите (ESSE) из Хрватске упознали су учеснике Конференције са културно-историјским и природним знаменитостима Стубичких Топлица познате еколошке дестинације Парка природе Медведница.


14.06.2024.

Пројекат DGTRANS, Будва 09.-13.06.2024.

У периоду од 09.06.2024. год. до 13.06.2024. године, проф. Др Миомир Раос боравио је у Будви у циљу реализације дефинисаних пројектних активности Ерасмус+ пројекта Transport of Dangerous Goods - Modernization of Curricula and Development of Trainings for Professionals in the Western Balkans HEIs, DGTRANS, број пројекта 101082187, из позива: ERASMUS-EDU-2022-CBHE-STRAND-2.

Активност у Будви се одвијала у оквиру тренинга и састанка комитета за осисгурање квалитета на Факултету за саобраћај, комуникацију и логистику који се налази у саставу Адриатик Универзитета у Бару. Назив активности: Training for professionals in DG at Adriatic University Bar, Faculty for traffic, communication and logistic Budva, Montenegro.

У оквиру пројектних активности промовисан је Факултет и остварени значајни разговори око могуће будуће сарадње са члановима пројектних тимова са других високошколских институција али и са представницима државне управе републике Црне Горе, Сандром Рацковић из министраства унутрашњих послова, директората за саобраћај и транспорт опасних материја, као и са Демиром Ђешевићем из министарства за капиталне инвестиције. Такође контакти су остварени и са проф. емеритусом Стевом Никићем, ректором Адриатик универзитета из Бара и проф. др. Срђом Поповићем деканом Факултета за саобраћај, комуникацију и логистику из Будве.


07.06.2024.

МОБИЛНОСТ НА МАШИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ УНИВЕРЗИТЕТА У СЛАВОНСКОМ БРОДУ

У оквиру програмских активности предвиђених програмом ЕРАСМУС+ КА131 проф. др Миомир Раос је у периоду од 03.06.2024. до 06.06.2024. боравио на Машинском факултету Универзитета у Славобнсконм Броду.

Мобилност је реализована у два дела. Део мобилности се односио на држање наставе у трајању од 4 часа, а други део на обуку у трајању од 6 часова. Упоредо са овим активностима, у координацији са повереником за мобилност, у више наврата су реализовани састанци са проф. др Јосипом Стојшићем задуженим за реализацију мобилности и деканом Машинског факултета проф. др. Гораном Шимуновићем. Осим ових официјелних састанака, обављени су разговори са већим бројем наставника факултета на којима се разговарало о могућој сарадњи и учешћу на међународним пројектима.

Део актвности се односио и на суорганизацију научног скупа који се традициоално организује на Факултету заштите на раду у Нишу. 

У оквиру часова наставе реализована су предавања из области Топлотног комфора и то: Топлотно оптерећење и физиолошке реакције човека на топлоту; Поремећаји и могуће последице по здравље људи узроковане топлотним оптерећењем; Индикатори топлотног оптерећења и топлотни стрес; Људски организам и КГХ системи у обезбеђењу топлотног комфора.

У оквиру обуке, после упознавања са стањем у области истраживања и пројеката на Факултету заштите на раду Универзитета у Нишу, односно Машинском Факултету Универзитета у Славонском Броду, представљени су иновирани капацитети лабораторија и опреме, са нагласком о правцима могуће сарадње.

У оквиру обуке реализован је обилазак дела капацитета компаније Ђуро Ђаковић, гиганта у области машиноградње и термотехнике. У склопу посете имали смо прилику да присуствујемо представљању компанија из Аустрије и Немачке са својим производним програмом у области заваривања и роботике. Компанија Ђуро Ђаковић представља важну наставну базу Машинског факултета у Славонском Броду, при чему највећи део кадрова који заврши овај факултет налази своје запослење у овој компанији.

.


06.06.2024.

Компанија НИС је 6.6.2024. године организовала „XV HSE FORUM IZVOĐAČA“ који је одржан у Новом Саду. По први пут су у овој манифестацији учествовали представници високошколских установа. У име Факултета заштите на раду присуствовале су: др Весна Николић, ред. проф, др Александра Илић Петковић, ванр. проф, Миљана Ранчић и студент Марта Мијатовић. Овом приликом посетиоцима су презентовани студијски програми који се реализују на Факултету, публикације у издању Факултета и друге актуелне информације.


05.06.2024.

Представници Факултета заштите на раду су у среду, 5. јуна 2024. године, учествовали на „EcoLogic Expo“, манифестацији посвећеној промоцији одрживог развоја и заштити животне средине. Поред високошколских установа, у овај пројекат су били укључени и представници локалне самоуправе, јавних комуналних предузећа и невладиног сектора, као и представници Европске уније. Догађај „EcoLogic Expo“ организован је у Нишкој тврђави.


05.06.2024.

Svetski dan zaštite životne sredine – 5 jun

Svetski dan zaštite životne sredine je dan koji se obeležava u celom svetu svakog 5. juna kroz različite aktivnosti i kampanje, sa ciljem da se skrene pažnja javnosti na brojne ekološke probleme i potrebu očuvanja resursa i zdrave životne sredine. Datum je odredila Generalna skupština UN jer se u Stokholmu 1972. godine tog dana održala Konferencija o zaštiti životne sredine. Predlog da se obeležava 5. jun podnela je delegacija Jugoslavije. Na konferenciji se okupilo 113 država koje su pripremile zajedničku deklaraciju o potrebi međunarodne saradnje u cilju zaštite životne sredine. Program zaštite je nazvan UNEP. Na ovaj dan se u celom svetu pokreću brojne aktivnosti koje propagiraju odgovorni odnos prema okruženju. Svetski dan zaštite životne ove godine sredine se obeležava pod sloganom „Our land. Our future. We are #GenerationRestoration”.

Širom sveta već je prepoznata činjenica da zaštita životne sredine obuhvata tehničke, tehnološke, zdravstvene, edukativne i kulturološke aspekte. Fakultet zaštite na radu u Nišu već dugi niz godina, u skladu sa svojom misijom, vizijom i principima održivog razvoja, daje svoj doprinos zaštiti prirodnog okruženja u kome se odvijaju brojni antropogeni procesi.

Aktivnosti Fakulteta, osim realizacije programa studija inženjerstva zaštite životne sredine na sva tri nivoa studija, obuhvataju i monitoring kvaliteta životne sredine, procenu uticaja privrednih aktivnosti na životnu sredinu, proučavanje mera adaptacije na klimatske promene, zaštitu zemljišnih i vodnih resursa, zaštitu prirodnih resursa, unapređenje sistema upravljanja otpadom, kao i brojne srodne aktivnosti u oblasti obrazovanja odgovarajućih kadrova.


31.05.2024.

У Шиду су 31.5.2024. године одржани XXXII Мајски сусрети заштите Србије у организацији Удружења заштите на раду – Шид. Стручни скуп отворили су председник Удружења, Драган Стојадиновић и декан Факултета заштите на раду у Нишу, проф. др Срђан Глишовић. Скуп је био посвећен примени новог Закона о безбедности и здрављу на раду, новим трендовима у области заштите и проблемима из домена медицине рада. На скупу су узели учешће и др Владимир Станковић, ванредни професор и Анђела Јевтић, истраживач-приправник, излагањем предавања по позиву, под насловом „Интелигентни алармни системи за заштиту од пожара“.

 


21.05.2024.

АНАЛИЗА НАСТАВНИХ САДРЖАЈА ИЗ ЦИРКУЛАРНЕ ЕКОНОМИЈЕ

У уторак 21. маја, у 11 часова, на Факултету заштите на раду у Нишу је одржан састанак на коме је представљена ''Анализа стварног стања заступљености циркуларне економије на Универзитетима у РС'', коју је урадила проф. др Маја Ђолић са Технолошко-металуршког факултета у Београду. Анализа је урађена у у складу са циљем 5. Програма развоја ЦЕ, у оквиру пројекта „Циркуларне заједнице“ који партнерски спроводе Министарство заштите животне средине и UNDP.

О циркуларној економији као мултисекторској теми, у уводној речи говорила је Александра Вучинић, Шеф Oдсека за циркуларну eкономију и одрживи развој Министарства заштите животне средине. Анализу је предствила проф. др Маја Ђолић, са Технолошко-металуршког факултета у Београду, а нови позив за циркуларне ваучере представила је Ана Митић Радуловић, представница UNDP. Присутни наставници, сарадници, студенти и гости са других факултета узели су учешће у дискусији и размени мишљења.

 


18.05.2024.

Представници Факултета заштите на раду у Нишу радо су се придружили уличној акцији „Екологија ума“, коју је 18. 5. 2024. године у Тврђави организовало Психолошко саветовалиште за студенте СКЦ-а Ниш. Суграђанке и суграђани су имали прилику да се информишу о важности очувања животне средине, као и да поразговарају о подизању еколошке свести. Посебан акценат био је стављен и на буку и на њен утицај на ментално здравље људи.


18.05.2024.

ДРУГА МЕЂУНАРОДНА ЕУРОСА КОНФЕРЕНЦИЈА - СПОЈИМО НАУКУ И ПРАКСУ - ЗАШТИТИ СВЕ(Т)

У периоду од 15. до 18. маја 2024. године у Врњачкој Бањи, у организацији Европске асоцијације заштите на раду и Факултета техничких наука у Новом Саду, одржана је ДРУГА МЕЂУНАРОДНА ЕУРОСА КОНФЕРЕНЦИЈА - СПОЈИМО НАУКУ И ПРАКСУ - ЗАШТИТИ СВЕ(Т). Конференција је имала за циљ да пружи практичну подршку повезивању академске заједнице и привредног сектора кроз упознавање са значајним научним достигнућима, најновијим трендовима и размену практичних искустава и најбољих пракси из области Инжењерства заштите животне средине и заштите на раду.

Одржане су четири панел дискусије:

Панел 1: У сусрет новим подзаконским актима
Панел 2: Култура безбедности у интернационалним оквирима
Панел 3: Улога медицине рада и превенција здравља на раду
Панел 4: Дозволе за рад - системски документи у безбедности и здрављу на раду

Наставници и сарадници Факултета су на Конференцији објавили 14 радова који ће бити објављени у Зборнику радова. Активно учешће и значајан допринос кроз председавање панел дискусијама, сесијама и излагање радова имали су: проф. др Драган Цветковић, проф. др Дејан Крстић, проф. др Иван Крстић, проф. др Александра Илић Петковић, проф. др Ана Бијелић, асистент Бојан Бијелић, асистент др Ана Стојковић и асистент Дарио Јавор.


17.05.2024.

„Festival Nauk nije bauk 15“ održan je 17.05.2024. godine u Naučno tehnološkom parku Niš gde je okupljeno više od 5000 posetilaca, među kojima je bio i Fakultet zaštite na radu u Nišu. Predstavnici našeg fakulteta su učesnicima predstavili modele simulacije požara. Pored mnogobrojnih eksperimentalnih prikaza, svi akteri ovogodišnjeg festivala bili su u prilici da slušaju predavanja iz raznih naučnih oblasti i upoznaju se sa sadržajima koje pruža savremena tehnologija.


17.05.2024.

ЗАШТИТИЈАДА 2024.

Студенти Факултета заштите на раду у Нишу заједно са колегама са Факултета техничких наука из Новог Сада такмичили су се у науци и спорту на студентској манифестацији „ЗАШТИТИЈАДА 2024“, која је одржана од 12. до 16. 05. 2024. године у Паралији, Грчка.

Студенти Факултета заштите на раду су Генерални победник Заштитијаде 2024, а освојили су следеће награде:

  • Прво место у категорији „Најбољи истраживачки пројекат“ и у категорији „Најбоља презентација научног рада“.

  • Прво место у фудбалу, стоном тенису и шаху.

  • Друго место у дебати и кошарци.

У комисијама научног програма манифестације учествовали су др Ивана Илић-Крстић, ванр. проф., др Иван Мијаиловић, ванр. проф. и продекан за наставу Факултета др Евица Јовановић, ред. проф.


14.05.2024.

Посета делегације са Универзитета ЂИАНГСУ из Кине

У организацији Конфучије института, у уторак 14. маја, делгација са Универзитета ЂИАНГСУ из Кине посетила је Факултет заштите на раду.

У саставу Кинеске делегације били су: Проф. Xing Weihong, Председник Ђиангсу Универзитета, Проф. Yang Juan који се бави наукама о материјалима и инжењерством, Проф. Wang Changda, област ИТ наука, Проф. Wei Yuan, област фармације и Проф. Gao Jing директорка института Конфучије на Универзитету у Нишу.

Након обиласка лабораторије за буку и вибрације, лабораторије за заштиту од пожара, лабораторије за управљање квалитетом ваздуха и лабораторије за превенцију удесних догађаја, приказа могућности и капацитета лабораторија за обављање научноистраживачког и образовног рада, одржан је радни састанак представника Факултета и чланова делегације из Кине. На сатанку су представљени могући правци академске и научноистраживачке сарадње Универзитета Ђиангсу и нашег Факултета у областима заштите животне средине, пожара и ванредних ситуација и заштите на раду.


10.05.2024.

У посети Компанији SERBIA ZIJIN COPPER d.o.o. у Бору

На позив менаџмента Компаније "SERBIA ZIJIN COPPER’’ d.o.o. у Бору, уз суорганизацију Института за учење и промоцију кинеског језика и културе Конфуције у Нишу, декан Факултета заштите на раду у Нишу проф. др Срђан Глишовић, продекан проф. др Миомир Раос и студенткиња Ана Стојановић, 10. maja 2024. године, реализовали су посету овој кинеској Компанији. У оквиру организоване посете, представници Факултета су обишли неке од производних погона компаније и разговарали са менаџментом о могућностима сарадње.

Компанија Serbia Zijin Copper послује на више локалитета у Србији кроз четири огранка и то:

Serbia Zijin Copper Огранак РББ Бор, Serbia Zijin Copper Огранак ТИР Бор, Serbia Zijin Copper Огранак РБМ Бор и Serbia Zijin Copper Огранак ЕМО.

Serbia Zijin Copper Огранак РББ Бор - У саставу Рудника бакра Бор послују два рудника бакра са површинском експлоатацијом (лежишта „Велики Кривељ“ и „Церово“), један са подземном експлоатацијом (рудник „Јама“), два погона за припрему минералних сировина (флотације у Кривељу и Бору), један рудник неметала (површински коп и Фабрика креча у Заграђу) и погон Истражних радова.
Serbia Zijin Copper Огранак ТИР Бор - Топионица и рафинација бакра имају функцију даље обраде руде, односно концентрата испорученог од стране РББ-а и РБМ-а, тако да се сви рудни ресурси, након флотирања, транспортују до постројења ТИР-а, где се додатним процесима долази до финалног производа.

Serbia Zijin Copper Огранак РБМ Бор (Мајданпек) - Рудник бакра Мајданпек бави се ископавањем и флотацијском прерадом руде на подручју општине Мајданпек. У његовом саставу послују површински копови „Јужни ревир“ и „Северни ревир“ и један погон за припрему минералних сировина (Флотација), где се руда прерађује и након тога транспортује до Бора на даље процесирање.

Serbia Zijin Copper Огранак ЕМО - Огранак електромашинског одржавања (ЕМО) је најмлађи огранак Компаније. Запослени у електромашинском одржавању задужени су за уградњу стандардне опреме у свим производним јединицама Компаније, обраду нестандардних делова, дораду и монтажу.

На састанку са менаџментом компаније и групом за безбедност и здравље на раду истакнута је посвећеност Компаније "Serbia Zijing Copper" одговорном управљању рудницима, развоју културе безбедности запослених и унапређењу животне средине. Декан Факултета проф. др Срђан Глишовић представио је могућности сарадње у оквиру обављање стручне праксе студената, професионално ангажовање дипломираних и мастер студената Факултета, организацију предавања/представљање искустава и примера добре праксе, реализацију заједничких пројеката итд. Представници компаније су истакли сталну потребу за кадровима из области заштите на раду и заштите животне средине у складу са политиком равоја компаније и ширењем капацитета у будућности.


28.04.2024.

28. април – Светски дан безбедности и здравља на раду

Безбедност и заштита здравља на раду установљена је, као једна од приоритетних области деловања, још у преамбули Устава Међународне организације рада из 1919. године. Овај приоритет и принцип деловања у радној средини потврђен је у Филаделфској декларацији из 1944. године, Сеулској декларацији из 2008. године и низу других декларација у којима се промовише право на безбедно и здраво радно место као фундаментално и универзално људско право. Полазећи од потребе и значаја ширења безбедносне свести и промоције културе превенције у радном окружењу као саставни део Глобалне стратегије за безбедност и здравље на раду, Међународна организација рада је прогласила 28. април Светским даном безбедности и здравља на раду (2003. године). Такође, 28. април је Дан који Светска трговинска унија обележава као дан сећања на жртве несрећа на раду и професионалних обољења.

Развој технологија и тржишно економских односа у процесима глобализације отворили су могућности пораста друштвеног стандарда, али су истовремено генерисали нове ризике и неизвесности у погледу квалитета живота, безбедности и здравственог благостања. Према проценама Светске здравствене организације сваке године се догоди око 268 милиона несрећа на радном месту које немају смртни исход, као и 160 милиона нових случајева професионалних обољења. Процењено је да повреде на раду и професионална обољења доводе до губитка од око 4% БДП кроз надокнаду штете и одсуство са посла. Најчешћа обољења у вези са радним местом су канцерогена обољења услед излагања отровним супстанцама, болести скелета и мишића, респираторна обољења, болести крвотока и заразне болести услед излагања патогенима. У пољопривредном сектору, који запошљава половину светске радне снаге и најдоминантнији је у већини неразвијених земаља, употреба пестицида доводи до 70.000 смрти услед тровања сваке године, као и најмање 7 милиона случајева тровања са акутним или дугорочним последицама. Истраживања показују да се у грађевинској индустрији догоди најмање 60.000 фаталних несрећа на радном месту сваке године широм света (17% укупног броја несрећа на раду са смртним исходом). У савременим условима, безбедност и заштита здравља на раду се, као друштвена делатност, обезбеђује како законодавством о раду и социјалном осигурању тако и применом низа техничко-технолошких, организационих, здравствених, образовних, економских и других мера и активности у циљу стварања безбедних услова рада и заштите здравља радника од ризика који се јављају у радној средини и на радном месту.

Дигитализација је најновија фаза дугорочне трансформације рада кроз технолошке иновације која подразумева интензивну интеграцију дигиталних технологија у радне процесе. Развој нових технологија као што су: вештачка интелигенција, роботика, интернет ствари, алгоритми, дигиталне радне платформе, као и пораст броја радника који раде од куће пружају нове прилике радницима и послодавцима, али и доносе низ изазова и ризика (посебно психосоцијалних) када је реч о безбедности и здрављу на раду. Развој нових технологија и убрзана дигитализација свих подручја рада и друштвеног деловања захтева редизајнирање безбедности и здравља на раду али и стварање нових компетенција како стручњака заштите на раду тако и свих запослених које ће помоћи да се обезбеди добробит запослених и организациона одрживост у дигиталној ери. Из тих разлога, овогодишња кампања Европске агенције за безбедност и здравље на раду (EU-OSHA) сасвим је оправдано посвећена дигитализацији као изазову и прилици за побољшање перформанси безбедности и здравља на раду у будућности.


26.04.2024.

У петак 26.4.2024. године, Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је уручио национална признања из области безбедности и здравља на раду. Овом приликом додељене су три категорије Националних признања: Похвалнице ,,28. април“, Плакете ,,28. април“ и Повеље ,,28. април“. У раду Комисије за доделу националних признања учествовали су и представници Факултета заштите на раду у Нишу, др Иван Крстић, ред. проф. и др Александра Илић Петковић, ванр. проф.


25.04.2024.

Проф. др Снежана Живковић је 25.4.2024. године одржала промоцију Факултета у Економској школи „Ђука Динић“ у Лесковцу. Том приликом проф. Живковић је заинтересоване ученике упознала са студијским програмима нашег Факултета, детаљима пријемног испита и условима за упис.


23.04.2024.

Као једна од активности Факултета поводом обележавања предстојећег Дана безбедности и здравља на раду, у уторак 23.04.2024. године је реализована посета студената завршне године компанији Johnson Electric doo Niš. Представници HSE службе компаније су представили студентима технолошки процес производње електромотора за аутомобилску индустрију и систем управљања безбедношћу и здрављем на раду. Организован је и обилазак производног погона где су студенти могли да виде практичну примену организационих и техничко-технолошких мера заштите на раду.


22.04.2024.

И ове године, 22. априла обележавамо Дан планете Земље. Тема овогодишњега дана планете Земље је „Планета против пластике“

Циљ обележавања овогодишњег дана планете Земље је ширење свести о штетама које пластика наноси животној средини и здравственим ризицима које изазива загађење пластиком.

Процена је да се годишње произведе око 380 милиона тона пластике, а само у задњих 10 година је произведено више пластике него у целом 20. веку.

Особина пластеке која се депонује у животну средину је њено уситњавање и разлагање до нивоа микропластике (честице пречника до пет милиметара) и нанопластике (честице пречника до једног микрометра), при чему се ослобађају токсичне материје које које доспевају у храну, воду и ваздух. На тај начин се ове токсичне материје уносе у организам, доспевају у крвоток а затим и у све органе, акумулирају се и изазивају најразличитије болести.

Процена је да 1 литар флаширане воде у просеку садржи око 240.000 нанопластичних фрагмената, а за производњу пластичне боце за воду од 1 литра, потребно је 6 литара воде.

Еколошки покрети се залажу за укидање производње пластике за једнократну употребу до 2030. Године.

Оно што носи савремено потрошачко друштво је брза мода – један од највећих извора микропластике.
Модна идустрија годишње произведе преко 100 милијарди одевних предмета, а подаци говоре да се само око 1% одевних предмета рециклира, а око 85% одевних предмета заврши на депонијама или спалионицама.

Решење није једноставно и подразумева широки фронт учесника са иницијативама као што су; доношење међународних споразума о пластици, смањење употребе пластичне амбалаже и учешћа пластике у производима, увођење принципа „произвођач плаћа“, органозвање акција чишћења и рециклаже, увођење нових технологија за производњу и третман пластичних маса, едукација друштва о одлагању и прикупљању пластике уз увођење стимулација, подизање новоа свести о смањењу употребе пластике итд.


19.04.2024.

Поводом обележавања предстојећег Дана безбедности и здравља на раду, студенти Факултета заштите на раду су 19.04.2024. године посетили фабрику Philip Morris у Нишу где су имали могућност да се боље упознају са начином уређења система безбедности и здравља на раду у компанији, алатима којима она располаже у оквиру унапређења безбедности и  здравља на раду, као активностима на промовисању културе безбедности. Поред презентације запослених из HSE службе, студенти су били у прилици да обиђу производни погон где су видели како се практично примењују мере заштите на раду .


19.04.2024.

Представници Факултета заштите на раду у Нишу су у петак, 19. 4. 2024. године, посетили Сајам образовања у Крушевцу. Данијела Аврамовић, самостални стручнотехнички сарадник, Тамара Костић, самостални стручнотехнички сарадник за студије и студентска питања и Марта Мијатовић, студенткиња друге године, заинтересованим посетиоцима представиле су активности нашег Факултета, студијске програме као и услове уписа у наредну школску годину.

Захваљујемо се Недаду Мијатовићу (@shone_wedding) на уступљеним фотографијама и филму који је припремио за наш Факултет.

Линк за филм: https://www.youtube.com/watch?v=WaJhFRxcReE.


18.04.2024.

Представници Факултета заштите на раду у Нишу су у четвртак, 18. 4. 2024. године, посетили Сајам образовања у Пироту. Студенткиње четврте године Маја и Марија Радивојевић су уз подршку Данијеле Аврамовић, самосталног стручнотехничког сарадника, заинтересованим посетиоцима представиле активности нашег Факултета, студијске програме као и услове уписа у школску 2024/2025. годину.