Drop Down Menu

09.09.2021.

Научно-стручни скуп „Студенти у сусрет науци“ (СtЕС) са међународним учешћем биће одржан од 25. до 27. новембра 2021. године на Универзитету у Бањој Луци.


 

Плакат СТЕС21


Водич

 

Упутство за писање радова

 

Допис ректора

 

Пријавни образац


30.08.2021.

У периоду од 30.8-1.9.2021. одржаће се ПЕС конференција коју организује Електронски факултет у Нишу а један од суорганизатора је и Факултет Заштите на раду. На конференцији ће бити изложено 36 научних радова из 15 држава.
Податке о учешћу можете наћи на


http://pes.elfak.rs/pes-conference-information/pes-detailed-schedule/.

Zoom линкови


http://pes.elfak.rs/pes-authors-corner/zoom-new/


16.08.2021.

У организацији Студентског парламента Факултета заштите на раду у Нишу, у периоду од 13. до 15. августа 2021. године, 85 студената Факултета са својим професорима учествовали су на летњој школи која је одржана на Копаонику.


16.07.2021.

У оквиру реализације Erasmus+ пројекта No 598241-EPP-1-2018-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP „Strengthening Educational Capacities by Building Competences and Cooperation in the Field of Noise and Vibration Engineering (S E N V I B E)“ на Факултету заштите на раду у Нишу су одржани SENVIBE UNI дани у периоду од 12. до 14. јула.

UNI SENVIBE DAYS INFO

SenVibe Agenda - 12-14. July, 2021., V6

SenVibe Agenda - 13. July, 2021., V2

ФОТО-ГАЛЕРИЈА


16.07.2021.

Факултет заштите на раду у Нишу и предузеће „Yumis“ доо из Ниша потписали су Уговор о остваривању стручне праксе и практичне наставе студената Факултета заштите на раду у Нишу у предузећу „Yumis“ доо из Ниша (https://yumis.rs/). Предмет уговора је регулисање права и обавеза уговорних страна у вези са упућивањем на стручну праксу и извођењeм стручне праксе студената Факултета, у складу са Законом о високом образовању која се реализује у предузећу „Yumis“ доо из Ниша. Циљ стручне праксе је да се студентима Факултета омогући да стекну практична знања, вештине и потребно радно искуство за обављање послова, као да се оспособе за практичну примену стечених теоријских знања акредитованог студијског програма Факултета који похађају, у реалном радном окружењу. Уговор су потписали Јулија Коцић, директор предузећaYumis“ доо из Ниша и др Момир Прашчевић, ред. проф., декан Факултета заштите на раду


07.07.2021.

На Факултету техничких наука у Новом Саду, 07.07.2021. године, организован је састанак представника Факултета заштите на раду и Факултета техничких наука у циљу унапређења међусобне сарадње. На састанку су учествовали продекани Факултета проф. др Иван Крстић и проф. др Милан Протић и чланови Департмана за инжењерство заштите животне средине и заштите на раду Факултета техничких наука: проф. др Дејан Убавин, проф. др Миодраг Хаџистевић, проф. др Владимир Мученски и асистент Бојана Зораја.

 


25.06.2021.

Проф. др Милан Благојевић боравио је у периоду од 21.6.2021. године до 25.6.2021. године у Софији, Република Бугарска, на Факултету за заштиту од пожара и цивилну заштиту Академије Министраства унутрашњих послова Републике Бугарске.


 


23.06.2021.

Лиценаца за обављање послова прегледа и провере опреме за рад бр. 164-02-00175/2021-01, од 17. јуна 2021. године је издата Факултету заштите на раду на основу Решења министра за рад, запошљавање, боравчка и социјална питања са роком важења до 17. јуна 2026. године.


15.06.2021.

Поводом програма прославе дана Универзитета у Нишу у петак, 11. јуна 2021. године, настављена је традиција доделе повеље најбољим дипломираним студентима за постигнуте резултате и досадашњи успех у академској 2019/2020. години.


14.06.2021.

У оквиру ЕРАСМУС+ међународног програма, од 07.06.2021. до 11.06.2021. реализована је мобилност проф. др Евице Стојиљковић на Факултету за природне и техничке науке, Универзитета “Гоце Делчев” у Штипу.

 


08.06.2021.

14 и 15. јуна 2021. године у времену од 11:00 до 13:00. у просторијама Факултета заштите на раду у Нишу,у оквиру пројекта под називом „Ерозија земљишта и превенција од бујичних поплава: Развој курикулума на универзитетима земаља западног Балкана“ (енг. Soil Erosion and Torrential Flood Prevention: Curriculum Development at the Universities of Western Balkan Countries SETOF), који се спроводи у оквиру ERASMUS + програма Европске Уније, обавиће се едукација локалних самоуправа и представника јавне управе из области превенције од бујичних поплава.


05.06.2021.

Светски дан заштите животне средине, 5. јун, обележава се пуних 49 година. На Првој Конференцији УН о животној средини донет је низ важних докумената, а од којих се посебно истиче тзв. Стокхолмска декларација о животној средини. Овим документом се указује на алармантно стање квалитета животне средине као последице прекомереног трошења минералних, енергетских и других сировина, деградације и загађености и истовремено апелује на све земље света да заједничким концептом и присупом очувају животну средину.


https://www.youtube.com/watch?v=hMnY7u6ZNYw.


03.06.2021.

Факултет заштите на раду у Нишу и предузеће Метална индустрија „Алфа Плам“ а.д. из Врања потписали су Уговор о остваривању стручне праксе и практичне наставе студената Факултета заштите на раду у Нишу у „Алфа Плам“ а.д. из Врања (https://www.alfaplam.rs/).

Предмет уговора је регулисање права и обавеза уговорних страна у вези са упућивањем на стручну праксу и извођењeм стручне праксе студената Факултета, у складу са Законом о високом образовању која се реализује у „Алфа Плам“ а.д. из Врања. Циљ стручне праксе је да се студентима Факултета омогући да стекну практична знања, вештине и потребно радно искуство за обављање послова, као да се оспособе за практичну примену стечених теоријских знања акредитованог студијског програма Факултета који похађају, у реалном радном окружењу.

Уговор су потписали Горан Костић, дипл. ецц. и др Момир Прашчевић, ред. проф., декан Факултета заштите на раду


30.05.2021.

Мобилност проф. др Миомира Раоса, предвиђена Уговором о мобилности у периоду од 24.05.2021. до 28.05.2021., реализована је на Машинском факултету у Славонском Броду, Универзитета у Славонском Броду.

У током периода мобилности реализовани су заједнички састанци са групом за реализацију мобилности и међународну сарадњу Универзитета, као и посете ректору Универзитета проф. др Ивану Самарџићу и декану Машинског факултета проф. др Горану Шимновићу. Мобилност је реализована кроз часове наставе у оквиру наставног садржаја из области термичког комфора са нагласком на постизање термичког комфора у радној средини. У оквиру садржаја предавања изложене су теоријске основе и техничко-технолошки елементи постизања термичког комфора у простору. Реализација наставних активности у трајању од 4 школска часа обављена је on-line, уз присуство студената основних и мастер академских студија.

Поједине колеге са институције домаћина изразиле су интересовање за наш Универзитет и Факултет и могућност сарадње у наредном периоду. У оквиру обуке, узајамно су представљени Универзитет у Нишу, Факултет заштите на раду и Универзитет у Славонском Броду, Машински факултет. Представљање је укључивало преглед и упознавање са истраживачким капацитетом обе институције, обилазак лабораторијских простора и опреме, као и разматрање могућности сарадње две институције.

Велику предност Машинског факултета у Славонском Броду представља чињеница да су они образовна, истраживачка и научна база привредног гиганта у машинској индустрији, компаније Ђуро Ђаковић из Славонског Брода.

Програм мобилности, било да се ради о извођењу наставе или обуке ствара изузетну прилику да се размене искуства и знања са колегама, створе познанства и прилике за сарадњу, унапреди образовни процес и оствари размена добре праксе. На тај начин се стварају предуслови за заједничко учешће на међународним или билатералним пројектима. Програм мобилности треба интезивније користити јер су искуства крајње позитивна и најбоље средство за разбијање предрасуда и стереотипа о људима које недовољно познајемо.


29.05.2021.

У организацији Политехничког универзитета у Темишвару, Факултета заштите на раду у Нишу, Румунске академије наука и Румунског друштва акустичара одржана је 28. и 29. маја 2021. године XVI Међународна конференција „Акустика и вибрације механичких система“. У оквиру on-line и on-site секција саопштена су 44 научна рада. На конференцији су активно учествовали др Дарко Михајлов, доцент Факултета заштите на раду у Нишу и Марко Личанин заштите на раду у Нишу, асистент Факултета који су саопштили два научна рада и председавали једном on-line секцијом.

Детаљније:

 http://www.mec.upt.ro/meca/avms/main.php


28.05.2021.

XXIX Мајски сусрети заштите су оргинозовани 28. маја 2021. године у Шиду у организацији Удружења заштите на раду – Шид. Стручном скупу су присуствовали представници Управе за безбедност и здравље на раду, Инспектората за рад, института и агенција који се баве пословима заштите на раду, заштите од пожара и заштите животне средине, представници општине Шид и представници медија. Присутнима се обратио и декан Факултета заштите на раду у Нишу, др Момир Прашчевић, ред. проф. који је у свом излагању присутно упознао са постигнутим резултатима Факултета у школовању кадрова у области зашттие на раду.

Детаљније:

https://www.youtube.com/watch?v=S24sScFAdB8&ab_channel=TVKopernikus


26.05.2021.

Факултет заштите на раду у Нишу и МД Пројект Инстутит д.о.о. из Ниша потписали су Уговор о остваривању стручне праксе и практичне наставе студената Факултета заштите на раду у Нишу у МД Пројект Инстутиту (http://www.mdinstitut.co.rs/).

Предмет уговора је регулисање права и обавеза уговорних страна у вези са упућивањем на стручну праксу и извођењeм стручне праксе студената Факултета, у складу са Законом о високом образовању која се реализује у Институту. Циљ стручне праксе је да се студентима Факултета омогући да стекну практична знања, вештине и потребно радно искуство за обављање послова, као да се оспособе за практичну примену стечених теоријских знања акредитованог студијског програма Факултета који похађају, у реалном радном окружењу.

Уговор су потписали др Љубомир Димитров, дипл. инж. ел., директор МД Пројект Инситута и др Момир Прашчевић, ред. проф., декан Факултета заштите на раду.


21.05.2021.

Центар за техничка испитивања Факултета заштите на раду у Нишу је одлуком Комисије за акредитацију Акредитационог тела Србије, бр. 201/2021 од 19. 5. 2021. године, обновио акредитацију за послове оцењивања усаглашености за хемијска испитивања ваздуха (амбијентални ваздух) и испитивања буке у животној средини до 20. 5. 2025. године.

Детаљније: ОДЛУКА СЕРТИФИКАТ ОБИМ АКРЕДИТАЦИЈЕ)

17.05.2021.

Факултет заштите на раду у Нишу је успешно окончао процес акредитације установе и студијских програма основних и мастер академских студија за наредни седмогодишњи циклус акредитације.

Поред акредитације установе, акредитоавни су и следећи студијски програми:
 

1. Основне академске студије – Заштита на раду

2. Основне академске студије – Заштита животне средине

3. Основне академске студије – Заштита од пожара

4. Мастер академске студије – Инжењерство заштите на раду

5. Мастер академске студије – Инжењерство заштите животне средине

6. Мастер академске студије – Инжењерство заштите од пожара

7. Мастер академске студије – Управљање ванредним ситуацијама

8. Мастер академске студије – Менаџмент заштите животне средине


Детаљније о студијским програмима на: АКРЕДИТАЦИЈА ОАС  и  АКРЕДИТАЦИЈА МАС


15.05.2021.

У периоду од 10.05.2021. до 14.05.2021. године, асистент Никола Мишић у оквиру ЕРАСМУС+ међународног програма, посетио је Факултет за заштиту од пожара и цивилну заштиту (Faculty of Fire Safety and Civil Protection) у Софији, Бугарска, која је имала за циљ држање наставе у области шумских пожара, као и експериментално одређивање упаљивости шумске вегетације. Поред спроведених предавања, такође је представљена и структура Факултета, у циљу промоције наставних програма и лабораторијских капацитета.

У периоду мобилности, представници Факултета за заштиту од пожара и цивилну заштиту представили су свој начин рада у смислу методолошког приступа обуке студената при интервенцијама гашења пожара, радну опрему, лабораторије и полигоне за обуку студената при спашавању угожених лица из урушених објеката, спашавања са висина и дубина, као и полигон за тактички приступ одбране од поплава.


14.05.2021.

Факултет заштите на раду у Нишу и Клуб привредника „Naissus“ из Ниша потписали су 13. 5. 2021. godine Меморандум о пословној сарадњи. Меморандумом су утврђуне основе за међусобну сарадњу имајући у виду да Факултет и Клуб привредника имају заједничке интересе и вредности у области развоја и унапређења делатности Факултета и делатности Клуба привредника, са превасходним циљем оспособљавања студената за примену стечених теоријских и практичних знања на реалним проблемима из привреде и стицања потребног радног искуства студената.
Потписивањем Меморандума створене су основе за потписивање појединачних уговора о обављању стручне праксе студената са чланицима Клуба привредника. Клуб привредника „Naissus“ из Ниша (
https://kpnaissus.org/) има 32 чланице – привредних субјеката које запошљавају преко 3000 запослених.

Уговор су потписали Милан Богдановић, дипл. еконм., директор Клуба привредника „Naissus“ и др Момир Прашчевић, ред. проф., декан Факултета заштите на раду.


13.05.2021.

На 23. електронској седници Научно-стручног већа за техничко-технолошке науке Универзитета у Нишу, која је одржана 13. 5. 2021. године, др Милан Протић је изабран за ванредног професора за ужу научну област „Енергетски процеси и заштита“.


11.05.2021.

У циљу остваривања сарадње на развоју студијских програма у складу са потребама тржишта рада на седници која је одржана 11. 5. 2021. године конституисан је Савет послодаваца Факултета заштите на раду у Нишу у саставу:

1. Сашко Петров, дипл. инж. ел., Институт за квалитет радне и животне средине „1. мај“ д.о.о. Ниш, директор, председник Савета послодаваца;

2. Радмила Потић, дипл. инж. знр., „TIGAR TYRES” д.о.о. Пирот, заменик председника Савета послодаваца;

3. др Горан Радојичић, дипл. инж. маш., ЈКП Медиана Ниш, помоћник директора за оперативне и техничке послове, члан Савета послодаваца;

4. мр Мирјана Јовановић, дипл. инж. знр., инспектор рада, Инспекција рада – Одељење инспекције рада Ниш, члан Савета послодаваца;

5. Љиљана Костић Деспотовић, „Југо-Импекс“ д.о.о Ниш, члан Савета послодаваца;

Конститутивном седницом Савета послодаваца председавао је др Момир Прашчевић, ред. проф., декан Факултета заштите на раду у Нишу.


07.05.2021.

Факултет заштите на раду у Нишу и Институт ВИП центар д.о.о из Лесковца потписали су Уговор о остваривању стручне праксе и практичне наставе студената Факултета заштите на раду у Нишу у Институту ВИП центар д.о.о из Лесковца (http://www.vip-bzr.com/)

Предмет уговора је регулисање права и обавеза уговорних страна у вези са упућивањем на стручну праксу и извођењeм стручне праксе студената Факултета, у складу са Законом о високом образовању која се реализује у Институту. Циљ стручне праксе је да се студентима Факултета омогући да стекну практична знања, вештине и потребно радно искуство за обављање послова, као да се оспособе за практичну примену стечених теоријских знања акредитованог студијског програма Факултета који похађају, у реалном радном окружењу.

Уговор су потписали Предраг Стојилковић, дипл. инж. ел. и др Момир Прашчевић, ред. проф., декан Факултета заштите на раду.


29.04.2021.

Награђени најбољи студенти Факултета заштите на раду у Нишу за 2019/2020. годину

 Традиционално, и ове 2021. године, поводом Дана Факултета 03. марта, награђени су најбољи студенти Факултета за школску 2019/2020 годину. Награде Факултета и традиционалних спонзора: Дунав друштва за управљање добровољним пензионим фондом кога представља директор Филијале Ниш, др Иван Радојковић и Компаније Дунав Осигурање а.д., кога представља Милан Јојић, дана 29.04.2021, године, уручио је декан Факултета проф. Др Момир Прашчевић.

.


28.04.2021.

Светски дан безбедности и здравља на раду обележава се сваке године од 28. априла 2003. године, када је Међународна организација рада покренула иницијативу да се промовише безбедан и здрав рад са циљем подизања свести о његовом значају. У Републици Србији је у току измена Закона о безбедности и здравља на раду у циљу унапређења система заштите на раду, спречавања повреда на раду, професионалних болести и болести у вези са радом. Факултет заштите на раду у Нишу учествује у изради Закона о безбедности и здрављу на раду кроз рад Радне групе чији су чланови декан Факултета проф. др Момир Прашчевић и продекан Факултета проф. др Иван Крстић.
Поводом светског дана безбедности и здравља на раду, у Клубу посланика у Београду, министарка проф. др Дарија Кисић Тепавчевић доделиће национална признања из области безбедности и здравља на раду за 2020. годину. Поред министарке Кисић Тепавчевић, на свечаности ће говорити и в.д. директора Управе за безбедност и здравље на раду Дуња Радојичић и заменица шефа Делегације ЕУ у Србији Матеа Норчић Штамцар. Свечаној додели ће присуствовати и продекан Факултета заштите на раду у Нишу проф. др Миомир Раос.28.04.2021.

У циљу подизања свести шире јавности о штетном утицају буке, 1996. године Центар за слух и комуникацију успоставља Међународни дан заштите од буке, који се обележава последње среде месеца априла. На овај дан широм света организују се различите манифестације (предавања, трибине, радионице и др.) на којима се скреће пажња јавности на проблем све већег нивоа буке у животној средини и мере које се спроводе у циљу заштите од буке. Ове године се Међународни дан заштите од буке обележава 28. 4. 2021.године. ЛИНК


23.04.2021.