Drop Down Menu

KATEDRA ZA DRUŠTVENI RAZVOJ I HUMANIZACIJU RADNE I ŽIVOTNE SREDINE

 

Veće katedre čine nastavnici i saradnici koji su u radnom odnosu na Fakultetu, koji obavljaju obrazovno-naučni rad iz nastavnih predmeta koji čine katedru. Veće katedre u okviru svoje nadležnosti:

 • predlaže nastavni program nastavanih predmeta katdre,

 • daje mišljenje o programu naučnih istraživanja i o naučnim radovima u kojima učestvuju nastavnici i saradnici katedre,

 • predlaže angažovanje nastavnika i saradnika za školsku godinu iz nastavnih predmeta katedre,

 • predlaže članove komisija za pisanje izveštaja za izbor nastavnika i saradnika iz nastavnih predmeta katedre,

 • razmatra izveštaj komisije o prijavljenim kandidatima za izbor nastavanika i saradnika iz nastavnih predmeta katedre,

 • predlaže osnovnu i dopunsku literaturu za pripremanje ispita iz nastavnih predmeta katedre,

 • razmatra uspeh studenata,

 • obavlja poslove utvrđene Statutom Fakulteta.

UŽE NAUČNE OBLASTI:

 • DRUŠTVENO-HUMANISTIČKE NAUKE U ZAŠTITI ŽIVOTNESREDINE

 • FILOLOŠKE NAUKE - ANGLISTIKA

 • ZAŠTITA ZDRAVLJA U RADNOJ I ŽIVOTNOJ SREDINI

PREDSEDNIK KATEDRE:

 • dr Vesna Nikolić, red. prof.
   

NASTAVNICI KOJI SAČINJAVAJU KATEDRU:

 

1. dr Dragan Spasić, red. prof.
2. dr Slobodan Milutinović, red. prof.
3. dr Vesna Nikolić, red. prof.
4. dr Vesna Miltojević, red. prof. 
5. dr Snežana Živković, red. prof.
6. dr Jelica Tošić, vanr.prof.

7. dr Aleksandra Ilić Petković, docent
8. dr Ivana Ilić-Krstić, docent
 

E-mail katedre: 

DrustRazvoj@znrfak.ni.ac.rs

 

SARADNICI KOJI SAČINJAVAJU KATEDRU:

 

1. dr Predrag Niketić, asistent

2. Milan Veljković, asistent