Drop Down Menu

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА УПИС НА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАКУЛТЕТА

 

Кандидат који конкурише за упис у прву годину студија полаже пријемни испит из два предмета по избору од наведених предмета:

 • Математика,

 • Физика,

 • Хемија,

 • Информатика и

 • Екологија и заштите животне средине.

Наведени предмети се полажу по програму за средње стручне школе.

Пријемни испит се полаже у писаној форми.

Кандидат мора да приступи полагању оба изабрана предмета.

За сваки од предмета које полаже, кандидат може освојити највише 30 бодова.

Кандидат који је положио пријемни испит стиче право на рангирање ради уписа и то уколико је на пријемном испиту освојио најмање 14 бодова.

Кандидат који има општу матуру не полаже пријемни испит. Уместо пријемног испита овом кандидату вреднују се резултати опште матуре. Начин остваривања права кандидата и вредновања резултата опште матуре регулисаће се и примењивати након доношења и примене посебног закона о општој матури.

Пријемни испит из одговарајућег предмета не полажу:

 • страни држављани;

 • лица која су као ученици трећег и четвртог разреда средње школе освојили једно од прва три појединачна места на републичком такмичењу које организује ресорно министарство или на међународном такмичењу из предмета који се полаже на пријемном испиту; њима се признаје максималан број бодова из тог предмета;

 • лица која имају завршен први степен студија, на лични захтев.

 • Лица са посебним потребама могу полагати пријемни испит на начин прилагођен њиховим потребама који предлаже у писаном облику приликом пријаве на конкурс за упис на студијски програм, у складу са објективним могућностима Факултета.

Факултет је дужан да обезбеди тајност садржаја пријемног испита до самог почетка пријемног испита.

 

 

ЛИТЕРАТУРА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА НА ФАКУЛТЕТУ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ

 

МАТЕМАТИКА

 Литература:

 • Деспотовић Р., Тошић Р., Шешеља Б.: Математика, I разред средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд

 • Војводић Г., Деспотовић Р., Петровић В., Тошић Р., Шешеља Б.: Математика, II разред средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд

 • Војводић Г., Паунић Ђ., Тошић Р.: Математика, III разред средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд

 • Пап Е., Лозанов-Црвенковић З.: Математика, IV разред средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд

 

ФИЗИКА

 Литература:

 • Ивановић Д., Распоповић М., Крпић Д., Божин С., Аничин И., Урошевић В., Жегарац С., Даниловић Е., Васиљевић И.: Физика  са збирком задатака и приручником за лабораторијске вежбе, I разред средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд

 • Распоповић М., Ивановић Д., Крпић Д., Божин С., Аничин И., Урошевић В., Жегарац С., Даниловић Е., Васиљевић И.: Физика  са збирком задатака и приручником за лабораторијске вежбе, II разред средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд

 

ХЕМИЈА

Литература:

 • Хорват Р., Ракочевић М.: Хемија, I разред средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд

 • Хорват Р.: Неорганска хемија, II разред средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд

 • Стоиљковић А.: Хемија, III разред гимназије, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд

 • Петровић Ј., Велимировић С.: Хемија, IV разред гимназије, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд

 

ИНФОРМАТИКА

 Литература:

 • Клем Н.: Рачунарство и информатика, I разред средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд

 • Клем Н.: Рачунарство и информатика, II разред гимназије, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд

 • Тошић Д.: Рачунарство и информатика, III разред гимназије, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд

 • Стојановић М.: Рачунарство и информатика, IV разред гимназије, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд

Припремна настава за пријемни испит - ПОWЕР ПОИНТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА

 

ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Литература:

 • Ружица Ратајац, Драган Веселиновић, Глигорије Антоновић, Богдан Бошковић, Мирјана Цветковић: Екологија и заштита животне средине за 1. или 2. разред медицинске школе, прехрамбене и средње школе у делатности личних услуга