Drop Down Menu

 

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ

 

Чарнојевића 10 А - 18106 НИШ - РЕПУБЛИКА СРБИЈА

 

ТЕКУЋИ РАЧУН
840-1747666-77

ПИБ
100663853

МАТИЧНИ БРОЈ
07226063
 

ТЕЛЕФОНИ:

 

СТУДЕНТСКА СЛУЖБА

018 529 805

E-mail: studentskasluzba@znrfak.ni.ac.rs

 

РУКОВОДИЛАЦ СЛУЖБЕ ЗА СТУДИЈЕ И СТУДЕНТСКА ПИТАЊА
018 529 710

 

ШЕФ РАЧУНОВОДСТВА

018 529 887
 

ШЕФ КАБИНЕТА ДЕКАНА
018 529 701

 

ТЕЛЕФАКС

018 249 962
 

E-MAIL АДРЕСА ДЕКАНАТА ФАКУЛТЕТА
dekan@znrfak.ni.ac.rs