Drop Down Menu

SEKRETARIJAT FAKULTETA ZAŠTITE NA RADU

Sekretarijat Fakulteta čini nenastavno osoblje koje obavlja: upravno-pravne, finansijsko - računovodstvene, bibliotečke, administrativno - tehničke i druge poslove Fakulteta, na osnovu zakona i opštih akata Fakulteta. Savet Fakul-teta donosi opšti akt kojim se uređuju: broj radnika, stepen stručne spreme, određene vrste zanimanja, potrebna znanja i sposobnosti i drugi posebni uslovi za rad na određenom radnom mestu. Aktom se utvrđuje i koje poslove Sekretarijat Fakulteta obavlja u okviru drugih organizacionih jedinica Fakulteta. Prijem u radni odnos lica za obavljanje poslova u Sekretarijatu Fakulteta može se sprovesti u skladu sa potrebama i ako su sredstva za njegovo finansiranje obezbeđena. Poslovima Sekretarijata Fakulteta rukovodi sekretar Fakulteta.

SEKRETAR FAKULTETASnežana Zec, dipl. pravnik
Tel. (018) 529-706
e-mail:
sekretar@znrfak.ni.ac.rs

 

SAMOSTALNI STRUČNI SARADNIK  ZA RAD STRUČNIH ORGANA

 

mr Milena Stanković, dipl. inž.
E-mail: milena.stankovic@znrfak.ni.ac.rs
Tel. 018-529-893

 

RUKOVODILAC SLUŽBE ZA STUDIJE I STUDENTSKA PITANJA


Milan Savić, dipl. inž.
E-mail: 
milan.savic@znrfak.ni.ac.rs
Tel. 018-529-
710

 

SAMOSTALNI STRUČNI SARADNIK ZA STUDIJE I STUDENTSKA PITANJA


Miljana Rančić, dipl. psiholog
Samostalni stručni saradnik za studije i studentska pitanja
E-mail: 
miljana.velickovic@znrfak.ni.ac.rs
Tel. 018-529-710

 

SAMOSTALNI STRUČNI SARADNIK ZA STUDIJE I STUDENTSKA PITANJA

 

Mr Violeta Aleksić

Samostalni stručni saradnik

E-mail: violeta.aleksic@znrfak.ni.ac.rs

Tel. 018-529-893

 

REFERENT ZA OSNOVNE I DIPLOMSKE STUDIJE


Jasmina Zlatković
E-mail:jasmina.zlatkovic
@znrfak.ni.ac.rs
Tel. 018-529-805

 

 

 

Anđelka Raković
E-mail: andjelka.rakovic@znrfak.ni.ac.rs

Tel. 018-529-805

 

SAMOSTALNI STRUČNI SARADNIK ZA NAUČNOISTRAŽIVAČKU I INOVACIONU DELATNOST


Aleksandra Petković, dipl. filolog
Samostalni stručni saradnik za naučnoistraživačku i inovacionu delatnost
E-mail: 
aleksandra.jankovic@znrfak.ni.ac.rs
Tel. 018-529-850

 

SAMOSTALNI STRUČNI SARADNIK ZA IZDAVAČKU DELATNOST I MULTIMEDIJALNI DIZAJN & WEB MASTER

Rodoljub Avramović, dipl. inž.
Samostalni stručni saradnik za izdavačku delatnost i multimedijalni dizajn
WEB master
E-mail: 
rodoljub.avramovic@znrfak.ni.ac.rs
Tel. 018-529-856

 

SAMOSTALNI STRUČNI SARADNIK ZA INFORMACIONE SISTEME

Mirjana Milutinović, dipl. inž.
Samostalni stručni saradnik za informacione sisteme
Sistem administrator
E-mail: 
mirjana.deljanin@znrfak.ni.ac.rs
Tel. 018-529-888

 

TEHNIČAR ZA ODRŽAVANJE RAČUNARSKIH SISTEMA


Srđan Cvetković
Tehničar za održavanje računarskih sistema
E-mail: 
srdjan.cvetkovic@znrfak.ni.ac.rs
Tel. 018-529-892

 

SAMOSTALNI STRUČNI SARADNIK ZA RAD U LABORATORIJI


dr Danijela Avramović, dipl.inž.
Samostalni stručni saradnik za rad u Laboratoriji za fiziku
E-mail: 
danijela.avramovic@znrfak.ni.ac.rs
Tel. 018-529-882

 

 


dr Dušanka Pejčić, dipl. hem.
Samostalni stručni saradnik za rad u Laboratoriji za hemiju
E-mail: 
dusanka.pejcic@znrfak.ni.ac.rs
Tel. 018-529-855

 

 


Dejan Ristić, dipl. inž.
Samostalni stručni saradnik za rad u Laboratoriji za alarmne sisteme
E-mail: 
dejan.ristic@znrfak.ni.ac.rs
Tel. 018-529-880

 

 

 

Predrag Stanković, dipl. inž.

Samostalni stručni saradnik za rad u Laboratoriji za fiziku

E-mail: predrag.stankovic@znrfak.ni.ac.rs

Tel. 018-529-743

 

BIBLIOTEKAR


Sanja Vučković, dipl. istoričar
Bibliotekar
E-mail: biblioteka@znrfak.ni.ac.rs
Tel. 018-529-827

 

LABORANT


Brankica Stanojević
Laborant
E-mail: 
brankica.stanojevic@znrfak.ni.ac.rs
Tel. 018-529-855

 

ŠEF KABINETA DEKANA


Irena Stojanović, master filolog
Šef kabineta dekana
E-mail: 
irena.stojanovic@znrfak.ni.ac.rs
Tel. 018-529-701

 

TEHNIČKI SEKRETAR CENTARA ZA PRUŽANJE USLUGA TREĆIM LICIMA


Maja Ranđelović, dipl. inž.
Tehnički sekretar centara za pružanje usluga trećim licima
E-mail: 
institut@znrfak.ni.ac.rs
Tel. 018-529-799

 

ŠEF RAČUNOVODSTVA


Dejan Mičković, dipl. ekonomista

Šef računovodstva
Tel. 018-529-887
E-mail: dejan.mickovic@znrfak.ni.ac.rs

 

SAMOSTALNI STRUČNI SARADNIK ZA MATERIJALNO FINANSIJSKE POSLOVE


Lidija Marković, dipl. ekonomista
Samostalni stručni saradnik za materijalno finansijske poslove
E-mail:
 
lidija.markovic@znrfak.ni.ac.rs
Tel. 018-529-826

 

BLAGAJNIK - KNJIGOVOĐA


Tanja Mirković
Blagajnik - knjigovođa
Tel. 018-529-826

 

VOZAČ I RADNIK NA ODRŽAVANJU ZGRADE


Goran Mitić
Vozač
Tel. 018-529-808

 

PORTIR

 

Zlatko Golubović

Portir
Tel. 018-529-821

 

TEHNIČKO OSOBLJE


Dragana Mitić
Radnik na održavanju čistoće
Tel. 018-529-824

 

 


Olivera Cvetanović
Radnik na održavanju čistoće
Tel. 018-529-824

 

 


Slavica Mladenović
Radnik na održavanju čistoće
Tel. 018-529-801

 

 


Biljana Đokić
Radnik na održavanju čistoće
Tel. 018-529-824

 

 


Gordana Todorović
Radnik na održavanju čistoće
Tel. 018-529-824

 

 


Tatjana Ignjatović
Radnik na održavanju čistoće
Tel. 018-529-824

 

OBEZBEĐENJE


Dragan Bilicki
Čuvar
Tel. 018-529-821