Drop Down Menu


13.04.2021.

На основу Решења министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, проф. др Дарије Кисић Тепавчевић, издата је Лиценаца за обављање послова безбедности и здравља на раду Факултету заштите на раду у Нишу, са роком важења до 1. априла 2026. године.


13.04.2021.

Сенат Универзитета у Нишу је на 32. електронској седници која је одржана 13. 4. 2021. године изабрао др Евицу Стојиљковић у звање редовног професора за ужу научну област Безбедност и ризик система.


02.04.2021.

На 22. електронској седници Научно-стручног већа за техничко-технолошке науке Универзитета у Нишу која је одржана 2. 4. 2021. године извршен је избор:

1. др Горана Јанаћковића у звање ванредног професора за ужу научну област „Безбедност и ризик система“;

2. др Свете Цветановића у звање доцент за ужу научну област „Технологије и технички системи заштите“;

3. др Дарка Зигара у звање доцент за ужу научну област „Енергетски процеси и заштита“;

4. др Ане Вукадиновић у звање доцент за ужу научну област „Управљање квалитетом радне и животне средине“.


27.03.2021.

СВЕТСКА ФОНДАЦИЈА ЗА ПРИРОДУ (World Wide Fund for Nature - WWF) ове године 27.03.2021., организује акцију "Сат за нашу планету", која се код нас обележава 13. пут. Почетак ове акције везује се за град Сиднеј и 2007. годину, а резултат је сазревања и јачања грађанске иницијативе за подизање свести о климатским променама и нужним променама за њихово ублажавање.

Детаљније у архиви вести...


24.03.2021.

У Палати Србије је 24. 3. 2021. године одржан први састанак Радне групе за припрему Нацрта закона о безбедности и здрављу на раду. Задатак радне групе је да припреми Нацрт закона о безбедности и здрављу на раду у циљу унапређења система заштите на раду, спречавања повреда на раду, професионалних болести и болести у вези са радом.

Детаљније у архиви вести...


22.03.2021.

ВРЕДНОСТ ВОДЕ ЈЕ МНОГО ВЕЋА ОД ЊЕНЕ ЦЕНЕ
Резолуцијом Генералне скупштине Уједињених нација, 1992. године, 22. март је установљен као Светски дан вода. Идеја за обележавање светског дана вода настала је на Конференцији Уједињених
нација о животној средини и развоју, одржаној исте године у Рио де Жанеиру.

Детаљније у архиви вести...


19.03.2021.

На основу одлуке Комисије за акредитацију и проверу квалитета, Национално тело за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању, издало је Уверење о акредитацији студијског програма мастер академских студија “Менаџмент заштите животне средине”.

Линк ка документу...


01.03.2021.

Међу студентима које је недавно наградио Град Ниш за успех који су постигли током студирања налазио се и Стефан Ђурић, студент академских мастер студија на Факултету заштите на раду Универзитета у Нишу.

Детаљније у архиви вести...


11.02.2021.

Факултет заштите на раду у Нишу је потписао Споразум о пословној сарадњи са Удружењем зелене градње из Ниша. Споразум о пословној сарадњи су потписали 11. фебруара 2021. године у просторијама Факултета заштите на раду у Нишу, др Момир Прашчевић, ред. проф., декан Факултета заштите на раду у Нишу и Ивана Лукић, председник Удружења зелене градње из Ниша.

Детаљније у архиви вести...


09.02.2021.

Факултет заштите на раду у Нишу је потписао Уговор о остваривању стручне праксе и практичне наставе студената Факултета заштите на раду у Нишу и Споразум о пословно-техничкој сарадњи са компанијом „Ресор“ д.о.о. у Гаџином Хану. Уговор и споразум су потписали 9. фебруара 2021. године у просторијама компаније „Ресор“ д.о.о, др Момир Прашчевић, ред. проф., декан Факултета заштите на раду у Нишу и Бранислав Михајловић, директор компаније „Ресор“ д.о.о.

Детаљније у архиви вести...


08.12.2020.

ДОДЕЛА НАГРАДА НАЈБОЉИМ СТУДЕНТИМА ФАКУЛТЕТА ПОД ПОКРОВИТЕЉСТВОМ "ФОНДАЦИЈЕ МИЈАИЛОВИЋ".

„Фондација Мијаиловић“, на челу са госпођом др Верицом Мијаиловић, супругом некадашњег декана Факултета др Мирослава Мијаиловића, ред. проф. 21. годину пружа финансијску подршку најбољим студентима Факултета. Ове године из „Фондације Мијаиловић“ награђени су студенти Jевтић Анђела иi Стаменковић Александар.

Детаљније у архиви вести...


20.11.2020.

На данашњој седници Изборног већа у звање асистента са докторатом изабрани су:

1. др Ана Вукадиновић за ужу научну област "Управљање квалитетом радне и животне средине", и

2. др Угљеша Јовановић за ужу научну област "Енергетски процеси и заштита".


4.11.2020.

У предузећу ТЕЛЕКОМ Србија а.д у периоду од 01.10. до 22.10.2020. године, у сарадњи са алпинистима из Ниша, професори Иван Мијаиловић и Иван Крстић, извршили су теоријско и практично оспособљавање из области заштите на раду на антенском стубу, ТТ стубу и хидрауличној ауто-дизалици са подизном платформом. Обуке су реализоване у централним јединицама Телекома – Београд, Ниш, Крагујевац, Смедерево, Нови Сад и Суботица. Осим запослених на овим пословима обукама су присуствовала и лица за безбедност и здравље на раду, од којих је већина дипломирало на Факултету заштите на раду.

Детаљније у архиви вести...


14.10.2020.

ЕРАСМУС ДАНИ 2020 СЕ ОРГАНИЗУЈУ ОД 15. ДО 17. ОКТОБРА 2020. ГОДИНЕ У ЕВРОПИ И ШИРОМ ЦЕЛОГ СВЕТА. У ОКВИРУ ТРИ ДАНА ПРОСЛАВЕ ERASMUS + ПРОГРАМА УЧЕСНИЦИ НА ERASMUS + ПРОЈЕКТИМА ИМАЈУ МОГУЋНОСТ ДА ОРГАНИЗУЈУ ДОГАЂАЈЕ, ПОДЕЛЕ СВОЈА ИСКУСТВА И ПРОШИРЕ ВЕСТ О СВОM ПРОЈЕКТУ. ПРОЈЕКАТ “STRENGTHENING EDUCATIONAL CAPACITIES BY BUILDING COMPETENCES AND COOPERATION IN THE FIELD OF NOISE AND VIBRATION ENGINEERING (SENVIBE)” ЋЕ УЗЕТИ УЧЕШЋЕ У ЕРАСМУС ДАНИМА 2020.

Детаљније у архиви вести...


08.10.2020.

Поводом дана Института за стандардизацију Србије, националног и светског празника стандардизације, Институт је 2. октобра 2020. године доделио признања истакнутим члановима комисија за стандраде и сродна документа за нарочиту захвалност за ангажовање и допринос који дају својим радом. Додељене су тру захвалинице и три плакете. Међу награђенима је и др Момир Прашчевић, ред. проф. Факултета заштите на раду у Нишу, председник Комисије за стандарде КС З043 – Заштита од буке. Плакета је додељена за изузетан допринос развоју, примени и промоцији стандарда и за унапређење стандардизације у Републици Србији.

Детаљније у архиви вести...


05.10.2020.

БРУЦОШКИ САТ. На Факултету заштите на раду у Нишу, 1. и 2. 10. 2020. године, обележен је почетак нове академске 2020/21.год. уз поштовање свих прописаних мера превенције против вируса Covid-19. Продекан за наставу, др Евица Стојиљковић ванр.проф., упознала је студенте са „новим“ начином студирања за време трајања пандемије и свечано уручила индексе 53. генерацији студената Факултета.

Детаљније у архиви вести...


28.09.2020.

На одржаној 19. седници Наставно-научног већа Факултета заштите на раду у Нишу, у звање "редовни професор", промовисани су др Иван Крстић, ванр. проф., др Амелија Ђорђевић, ванр. проф. и др Татјана Голубовић, ванр. проф. Кандидате су промовисали др Срђан Глишовић, ред. проф., др Ненад Живковић, ред. проф. и др Марина Стојановић, ред. проф.

24.09.2020.

На Факултету заштите на раду у Нишу је организоаван састанак тима за управљање пројектом „Јачање образовних капацитета кроз изградњу компетенција и сарадњу у области инжењерства буке и вибрација” који се реалиује у оквиру програма Erasmus + програма.

Детаљније у архиви вести...


18.09.2020.

Дана 18.9.2020. године на двадесетој седници Сената Универзитета у Нишу, наше колеге, ванредни професори, др Амелија Ђорђевић, др Татјана Голубовић и др Иван Крстић, изабрани су у звање - редовни професор.

17.09.2020.

На састанку са новим руководством градске општине Палилула који је одржан 16. септембра у просторијама председника општине, договорена је сарадња са три факултета Универзитета у Нишу, Природно-математичким факултетом, Факултетом спорта и физичког васпитанја и Факултетом заштите на раду, и рад на пројектима у домену делатности ових факултета. Састанку је присуствовао и проф. др Момир Прашчевић, декан Факултета заштите на раду у Нишу.

Детаљније у архиви вести...


15.09.2020.

Др Тамара Рађеновић је изабрана у звање доцент за ужу научну област „Друштвено-хуманистичке науке у заштити радне и животне средине“ на седници Научно стручног већа за друштвене и хуманистичке науке Универзитета у Нишу која је одржана 14. 9. 2020. године.

08.09.2020.

Марко Цветковић одбранио је 07.09.2020. године, на University of Porto, Faculty of Engineering, Portugal, докторску дисертацију под насловом Influence оf Long-Time Driving оn Lower Limbs Musculoskeletal Symptoms аnd Physical Control. Ментор докторске дисертације је проф. João Manuel Abreu dos Santos Baptista, а коментори проф. Denise Paschoal Soares и проф. Евица Стојиљковић.

16.07.2020.

Др Дејан Крстић је изабран у звање редовног професора за ужу научну област „Енергетски процеси и заштита“ на седници Сената Универзитета у Нишу која је одржана 16. 7. 2020. године.

10.07.2020.

Др Предраг Никетић је изабран за доцента за ужу научну област „Филолошке науке – англистичка филологија“ на седници Научно-стручног већа за друштвено-хуманистичке науке Универзитета у Нишу која је одржана 7. 7. 2020. године.

03.06.2020.

Светски дан заштите животне средине се обележава у целом свету 5. Јуна, кроз разне активности и кампање са циљем да се скрене пажња јавности на бројне еколошке проблеме и потребу очувања животне средине....