Drop Down Menu

 


ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК
ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА
ШКОЛСКЕ 2021/2022. ГОДИНЕ
09.09.2021.

Научно-стручни скуп „Студенти у сусрет науци“ (СtЕС) са међународним учешћем биће одржан од 25. до 27. новембра 2021. године на Универзитету у Бањој Луци.
 

Детаљније у архиви вести...


30.08.2021.

У периоду од 30.8-1.9.2021. одржаће се ПЕС конференција коју организује Електронски факултет у Нишу а један од суорганизатора је и Факултет Заштите на раду. На конференцији ће бити изложено 36 научних радова из 15 држава.
 

Детаљније у архиви вести...


16.08.2021.

У организацији Студентског парламента Факултета заштите на раду у Нишу, у периоду од 13. до 15. августа 2021. године, 85 студената Факултета са својим професорима учествовали су на летњој школи која је одржана на Копаонику.

Детаљније у архиви вести...

 


16.07.2021.

У оквиру реализације Erasmus+ пројекта No 598241-EPP-1-2018-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP „Strengthening Educational Capacities by Building Competences and Cooperation in the Field of Noise and Vibration Engineering (S E N V I B E)“ на Факултету заштите на раду у Нишу су одржани SENVIBE UNI дани у периоду од 12. до 14. јула.

Детаљније у архиви вести...

 


16.07.2021.

Факултет заштите на раду у Нишу и предузеће „Yumis“ доо из Ниша потписали су Уговор о остваривању стручне праксе и практичне наставе студената Факултета заштите на раду у Нишу у предузећу „Yumis“ доо из Ниша (https://yumis.rs/).

Детаљније у архиви вести...

 


07.07.2021.

На Факултету техничких наука у Новом Саду, 07.07.2021. године, организован је састанак представника Факултета заштите на раду и Факултета техничких наука у циљу унапређења међусобне сарадње. На састанку су учествовали продекани Факултета проф. др Иван Крстић и проф. др Милан Протић и чланови Департмана за инжењерство заштите животне средине и заштите на раду Факултета техничких наука: проф. др Дејан Убавин, проф. др Миодраг Хаџистевић, проф. др Владимир Мученски и асистент Бојана Зораја.

Детаљније у архиви вести...

 


25.06.2021.

Проф. др Милан Благојевић боравио је у периоду од 21.6.2021. године до 25.6.2021. године у Софији, Република Бугарска, на Факултету за заштиту од пожара и цивилну заштиту Академије Министраства унутрашњих послова Републике Бугарске.

Детаљније у архиви вести...

 


23.06.2021.

Лиценаца за обављање послова прегледа и провере опреме за рад бр. 164-02-00175/2021-01, од 17. јуна 2021. године је издата Факултету заштите на раду на основу Решења министра за рад, запошљавање, боравчка и социјална питања са роком важења до 17. јуна 2026. године.


15.06.2021.

Поводом програма прославе дана Универзитета у Нишу у петак, 11. јуна 2021. године, настављена је традиција доделе повеље најбољим дипломираним студентима за постигнуте резултате и досадашњи успех у академској 2019/2020. години.

Детаљније у архиви вести...


14.06.2021.

У оквиру ЕРАСМУС+ међународног програма, од 07.06.2021. до 11.06.2021. реализована је мобилност проф. др Евице Стојиљковић на Факултету за природне и техничке науке, Универзитета “Гоце Делчев” у Штипу.

Детаљније у архиви вести...


08.06.2021.

14 и 15. јуна 2021. године у времену од 11:00 до 13:00. у просторијама Факултета заштите на раду у Нишу,у оквиру пројекта под називом „Ерозија земљишта и превенција од бујичних поплава: Развој курикулума на универзитетима земаља западног Балкана“ (енг. Soil Erosion and Torrential Flood Prevention: Curriculum Development at the Universities of Western Balkan Countries SETOF), који се спроводи у оквиру ERASMUS + програма Европске Уније, обавиће се едукација локалних самоуправа и представника јавне управе из области превенције од бујичних поплава.

Детаљније у архиви вести...


05.06.2021.

Светски дан заштите животне средине, 5. јун, обележава се пуних 49 година. На Првој Конференцији УН о животној средини донет је низ важних докумената, а од којих се посебно истиче тзв. Стокхолмска декларација о животној средини. Овим документом се указује на алармантно стање квалитета животне средине као последице прекомереног трошења минералних, енергетских и других сировина, деградације и загађености и истовремено апелује на све земље света да заједничким концептом и присупом очувају животну средину.

Детаљније у архиви вести...


03.06.2021.

Факултет заштите на раду у Нишу и предузеће Метална индустрија „Алфа Плам“ а.д. из Врања потписали су Уговор о остваривању стручне праксе и практичне наставе студената Факултета заштите на раду у Нишу у „Алфа Плам“ а.д. из Врања (https://www.alfaplam.rs/).

Детаљније у архиви вести...


30.05.2021.

Мобилност проф. др Миомира Раоса, предвиђена Уговором о мобилности у периоду од 24.05.2021. до 28.05.2021., реализована је на Машинском факултету у Славонском Броду, Универзитета у Славонском Броду.

Детаљније у архиви вести...


29.05.2021.

У организацији Политехничког универзитета у Темишвару, Факултета заштите на раду у Нишу, Румунске академије наука и Румунског друштва акустичара одржана је 28. и 29. маја 2021. године XVI Међународна конференција „Акустика и вибрације механичких система“. У оквиру on-line и on-site секција саопштена су 44 научна рада.

Детаљније у архиви вести...


28.05.2021.

XXIX Мајски сусрети заштите су оргинозовани 28. маја 2021. године у Шиду у организацији Удружења заштите на раду – Шид. Стручном скупу су присуствовали представници Управе за безбедност и здравље на раду, Инспектората за рад, института и агенција који се баве пословима заштите на раду, заштите од пожара и заштите животне средине, представници општине Шид и представници медија.

Детаљније у архиви вести...


26.05.2021.

Факултет заштите на раду у Нишу и МД Пројект Инстутит д.о.о. из Ниша потписали су Уговор о остваривању стручне праксе и практичне наставе студената Факултета заштите на раду у Нишу у МД Пројект Инстутиту (http://www.mdinstitut.co.rs/).

Детаљније у архиви вести...


21.05.2021.

Центар за техничка испитивања Факултета заштите на раду у Нишу је одлуком Комисије за акредитацију Акредитационог тела Србије, бр. 201/2021 од 19. 5. 2021. године, обновио акредитацију за послове оцењивања усаглашености за хемијска испитивања ваздуха (амбијентални ваздух) и испитивања буке у животној средини до 20. 5. 2025. године.


Детаљније у архиви вести...


17.05.2021.

Факултет заштите на раду у Нишу је успешно окончао процес акредитације установе и студијских програма основних и мастер академских студија за наредни седмогодишњи циклус акредитације.

Поред акредитације установе, акредитоавни су и следећи студијски програми:
 

1. Основне академске студије – Заштита на раду

2. Основне академске студије – Заштита животне средине

3. Основне академске студије – Заштита од пожара

4. Мастер академске студије – Инжењерство заштите на раду

5. Мастер академске студије – Инжењерство заштите животне средине

6. Мастер академске студије – Инжењерство заштите од пожара

7. Мастер академске студије – Управљање ванредним ситуацијама

8. Мастер академске студије – Менаџмент заштите животне средине


Детаљније о студијским програмима на: АКРЕДИТАЦИЈА ОАС  и  АКРЕДИТАЦИЈА МАС


15.05.2021.

У периоду од 10.05.2021. до 14.05.2021. године, асистент Никола Мишић у оквиру ЕРАСМУС+ међународног програма, посетио је Факултет за заштиту од пожара и цивилну заштиту (Faculty of Fire Safety and Civil Protection) у Софији, Бугарска, која је имала за циљ држање наставе у области шумских пожара, као и експериментално одређивање упаљивости шумске вегетације. Поред спроведених предавања, такође је представљена и структура Факултета, у циљу промоције наставних програма и лабораторијских капацитета.

Детаљније у архиви вести...


14.05.2021.

Факултет заштите на раду у Нишу и Клуб привредника „Naissus“ из Ниша потписали су 13. 5. 2021. godine Меморандум о пословној сарадњи. Меморандумом су утврђуне основе за међусобну сарадњу имајући у виду да Факултет и Клуб привредника имају заједничке интересе и вредности у области развоја и унапређења делатности Факултета и делатности Клуба привредника, са превасходним циљем оспособљавања студената за примену стечених теоријских и практичних знања на реалним проблемима из привреде и стицања потребног радног искуства студената.
Потписивањем Меморандума створене су основе за потписивање појединачних уговора о обављању стручне праксе студената са чланицима Клуба привредника. Клуб привредника „Naissus“ из Ниша (
https://kpnaissus.org/) има 32 чланице – привредних субјеката које запошљавају преко 3000 запослених.

Уговор су потписали Милан Богдановић, дипл. еконм., директор Клуба привредника „Naissus“ и др Момир Прашчевић, ред. проф., декан Факултета заштите на раду.

Детаљније у архиви вести...


13.05.2021.

На 23. електронској седници Научно-стручног већа за техничко-технолошке науке Универзитета у Нишу, која је одржана 13. 5. 2021. године, др Милан Протић је изабран за ванредног професора за ужу научну област „Енергетски процеси и заштита“.


11.05.2021.

У циљу остваривања сарадње на развоју студијских програма у складу са потребама тржишта рада на седници која је одржана 11. 5. 2021. године конституисан је Савет послодаваца Факултета заштите на раду у Нишу у саставу:

1. Сашко Петров, дипл. инж. ел., Институт за квалитет радне и животне средине „1. мај“ д.о.о. Ниш, директор, председник Савета послодаваца;

2. Радмила Потић, дипл. инж. знр., „TIGAR TYRES” д.о.о. Пирот, заменик председника Савета послодаваца;

3. др Горан Радојичић, дипл. инж. маш., ЈКП Медиана Ниш, помоћник директора за оперативне и техничке послове, члан Савета послодаваца;

4. мр Мирјана Јовановић, дипл. инж. знр., инспектор рада, Инспекција рада – Одељење инспекције рада Ниш, члан Савета послодаваца;

5. Љиљана Костић Деспотовић, „Југо-Импекс“ д.о.о Ниш, члан Савета послодаваца;

Конститутивном седницом Савета послодаваца председавао је др Момир Прашчевић, ред. проф., декан Факултета заштите на раду у Нишу.

Детаљније у архиви вести...


07.05.2021.

Факултет заштите на раду у Нишу и Институт ВИП центар д.о.о из Лесковца потписали су Уговор о остваривању стручне праксе и практичне наставе студената Факултета заштите на раду у Нишу у Институту ВИП центар д.о.о из Лесковца (http://www.vip-bzr.com/)

Предмет уговора је регулисање права и обавеза уговорних страна у вези са упућивањем на стручну праксу и извођењeм стручне праксе студената Факултета, у складу са Законом о високом образовању која се реализује у Институту. Циљ стручне праксе је да се студентима Факултета омогући да стекну практична знања, вештине и потребно радно искуство за обављање послова, као да се оспособе за практичну примену стечених теоријских знања акредитованог студијског програма Факултета који похађају, у реалном радном окружењу.

Уговор су потписали Предраг Стојилковић, дипл. инж. ел. и др Момир Прашчевић, ред. проф., декан Факултета заштите на раду.


28.04.2021.

Светски дан безбедности и здравља на раду обележава се сваке године од 28. априла 2003. године, када је Међународна организација рада покренула иницијативу да се промовише безбедан и здрав рад са циљем подизања свести о његовом значају. У Републици Србији је у току измена Закона о безбедности и здравља на раду у циљу унапређења система заштите на раду, спречавања повреда на раду, професионалних болести и болести у вези са радом. Факултет заштите на раду у Нишу учествује у изради Закона о безбедности и здрављу на раду кроз рад Радне групе чији су чланови декан Факултета проф. др Момир Прашчевић и продекан Факултета проф. др Иван Крстић.
Поводом светског дана безбедности и здравља на раду, у Клубу посланика у Београду, министарка проф. др Дарија Кисић Тепавчевић доделиће национална признања из области безбедности и здравља на раду за 2020. годину. Поред министарке Кисић Тепавчевић, на свечаности ће говорити и в.д. директора Управе за безбедност и здравље на раду Дуња Радојичић и заменица шефа Делегације ЕУ у Србији Матеа Норчић Штамцар. Свечаној додели ће присуствовати и продекан Факултета заштите на раду у Нишу проф. др Миомир Раос.

Детаљније у архиви вести...


28.04.2021.

У циљу подизања свести шире јавности о штетном утицају буке, 1996. године Центар за слух и комуникацију успоставља Међународни дан заштите од буке, који се обележава последње среде месеца априла. На овај дан широм света организују се различите манифестације (предавања, трибине, радионице и др.) на којима се скреће пажња јавности на проблем све већег нивоа буке у животној средини и мере које се спроводе у циљу заштите од буке. Ове године се Међународни дан заштите од буке обележава 28. 4. 2021.године. ЛИНК

23.04.2021.

SENVIBE пројекти тим, у којем учествују и представници Универзитета у Нишу, Факултета заштите на раду у Нишу, организује online догађај поводом Међународног дана заштите од буке.

Догађај је посвеђен иницирању No&Vib Hub-a и представљању SENVIBE речника.

SENVIBE пројекти тим позива све заинтересоване да путем линка приступе и прате догађај.

Прилог: Агенда.


22.04.2021.

Дан планете Земље обележава се широм света на данашњи дан 22. април под мотом „Акција климе“, са нагласком на климатске промене.

Иницијатива обележавања Дана планете, који је установљен 1970. године у Сједињеним америчким државама, а обележава се широм света од 1992. године, постала је глобални подстицај за акције решавања еколошких проблема данашњице.

Овај датум представља повод да се преиспита однос према планети и истовремено је јавна кампања да се зауставе или ублаже последице деструктивног цивилизацијског развоја.


13.04.2021.