Drop Down Menu

KATEDRA ZA SISTEMSKA ISTRAŽIVANJA BEZBEDNOSTI I RIZIKA

 

Veće katedre čine nastavnici i saradnici koji su u radnom odnosu na Fakultetu, koji obavljaju obrazovno-naučni rad iz nastavnih predmeta koji čine katedru. Veće katedre u okviru svoje nadležnosti:

 • predlaže nastavni program nastavanih predmeta katdre,

 • daje mišljenje o programu naučnih istraživanja i o naučnim radovima u kojima učestvuju nastavnici i saradnici katedre,

 • predlaže angažovanje nastavnika i saradnika za školsku godinu iz nastavnih predmeta katedre,

 • predlaže članove komisija za pisanje izveštaja za izbor nastavnika i saradnika iz nastavnih predmeta katedre,

 • razmatra izveštaj komisije o prijavljenim kandidatima za izbor nastavanika i saradnika iz nastavnih predmeta katedre,

 • predlaže osnovnu i dopunsku literaturu za pripremanje ispita iz nastavnih predmeta katedre,

 • razmatra uspeh studenata,

 • obavlja poslove utvrđene Statutom Fakulteta.

UŽE NAUČNE OBLASTI:

 • BEZBEDNOST I RIZIK SISTEMA

 • MATEMATIKA

 • INFORMACIONО-KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE U ZAŠTITI

PREDSEDNIK KATEDRE:

 • dr Goran Janaćković, docent

NASTAVNICI KOJI SAČINJAVAJU KATEDRU:

 

1. dr Ivan Krstić, vanr. prof.
2. dr Evica Stojiljković, vanr.prof.
3
. dr Bojana Zlatković, docent
4. dr Goran Janaćković, docent


 E-mail katedre:

SistemIstrazivanja@znrfak.ni.ac.rs

 

SARADNICI KOJI SAČINJAVAJU KATEDRU:

 

1. Miloš Roganović, asistent

2. Bojan Bijelić, asistent