Drop Down Menu

ИЗБОРИ У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА


19.01.2024.

ОДЛУКА

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

ИЗВЕШТАЈ

Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање и заснивање радног односа наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Математика на Факултету заштите на раду у Нишу.


23.11.2023.

ОДЛУКА

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

ИЗВЕШТАЈ

Комисије за припрему извештаја о пријављеним кандидатима за избор у звање и заснивање радног односа
са пуним радним временом сарадник у настави за ужу научну област Физички процеси и заштита на Факултету заштите на раду у Нишу


26.09.2023.

О Д Л У К A

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

ИЗВЕШТАЈ

комисије о пријављеном кандидату за избор у звање и заснивање радног односа
са на одређено време са
пуним радним наставнка у звање доцент за ужу научну област Енергетски процеси и заштита


07.07.2023.

О Д Л У К A

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

ИЗВЕШТАЈ

комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање и заснивање радног односа
са пуним радним временом наставнка у звање доцент или ванреднипрофесор за ужу научну област
Физички процеси и заштита


10.03.2023.

О Д Л У К A

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

ИЗВЕШТАЈ

комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање и заснивање радног односа
наставника у звање доцент или ванреднипрофесор за ужу научну област Енергетски процесии заштита


30.12.2022.

О Д Л У К A

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

ИЗВЕШТАЈ

комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање и заснивање радног односа
сарадника у звање асистент за ужу научну област Друштвено-хуманистичке науке у заштити радне и животне средние


30.12.2022.

О Д Л У К A

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

ИЗВЕШТАЈ

комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање и заснивање радног односа
сарадника у звање асистент за ужу научну област Технологија и технички системи заштите.


31.10.2022.

О Д Л У К A

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

ИЗВЕШТАЈ

Извештај комисије о пријављеним учесницима на расписани конкурс за избор у звање  доцент или ванредни професор за ужу научну област "Хемијске опасности у радној и животној средини" на Факултету заштите на раду у Нишу и заснивање радног односа са пуним радним временом, који је објављен 22.06.2022. године у публикацији о запошљавању "ПОСЛОВИ", број 992, на страни 41.

 

ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ
о одржаном
приступном предавању
др Светлане Х. Лакићевић


27.10.2022.

О Д Л У К A

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

 

ИЗВЕШТАЈ

 

Извештај комисије о пријављеним учесницима на расписани конкурс за избор у звање и заснивање радног односа на одређено време са пуним радним временом наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област "Енергетски процеси и заштита" на Факултету заштите на раду у Нишу.08.07.2022.

О Д Л У К A

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

 

ИЗВЕШТАЈ

 

Извештај комисије о расписаном конкурсу Факултета заштите на раду у Нишу, за избор наставника у звање доцент и заснивање радног односа на одређено време са пуним радним временом, за ужу научну област "Физички процеси и заштита" на Факултету заштите на раду у Нишу.


21.01.2022.

О Д Л У К A

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

 

ИЗВЕШТАЈ

 

Извештај комисије о расписаном конкурсу Факултета заштите на раду у Нишу, за избор наставника у звање доцент или ванредни професор и заснивање радног односа на одређено време са пуним радним временом, за ужу научну област Друштвено-хуманистичке науке у заштити радне и животне средине.

 


28.10.2021.

О Д Л У К A

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

 

ИЗВЕШТАЈ

 

Извештај Kомисије о пријављеним кандидатима за избор у звање и заснивање радног односа наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област "Управљање квалитетом радне и животне средине" на Факултету заштите на раду у Нишу.


20.10.2021.

О Д Л У К A

 

Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Енергетски процеси и заштита и заснивање радног односа на Факултету заштите на раду у Нишу, бр. 01-203/2 од 20.10.2021. године, ставити на увид јавности у трајању од 30 дана од дана оглашавања.


 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Извештај Kомисије о пријављеним кандидатима за избор у звање и заснивање радног односа наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Енергетски процеси и заштита на Факултету заштите на раду у Нишу, бр. 01-203/2 од 20.10.2021. године, доступан је јавности на интернет страници и у библиотеци Факултета 30 дана, до 19.11.2021. године. Извештај Комисије може се узети на увид у библиотеци Факултета радним данима у времену од 08 до 14 часова.

 

ИЗВЕШТАЈ

 

Извештај Kомисије о пријављеним кандидатима за избор у звање и заснивање радног односа наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Енергетски процеси и заштита на Факултету заштите на раду у Нишу.


ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ
ЗА КАНДИДАТЕ КОЈИ СЕ ПРИЈАВЉУЈУ
НА КОНКУРСЕ ЗА ИЗБОР У НАСТАВНИЧКА ЗВАЊА

 

ОБРАЗАЦ
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ЗА ИЗБОР
У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА
- ДОЦЕНТ -

 

ОБРАЗАЦ
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ЗА ИЗБОР
У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА
- ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОР -

 

ОБРАЗАЦ
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ЗА ИЗБОР
У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА
- РЕДОВНИ ПРОФЕСОР -

 

 

АРХИВА 2021