Drop Down Menu

ИЗБОРИ У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА


08.07.2022.

О Д Л У К A

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

 

ИЗВЕШТАЈ

 

Извештај комисије о расписаном конкурсу Факултета заштите на раду у Нишу, за избор наставника у звање доцент и заснивање радног односа на одређено време са пуним радним временом, за ужу научну област "Физички процеси и заштита" на Факултету заштите на раду у Нишу.


21.01.2022.

О Д Л У К A

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

 

ИЗВЕШТАЈ

 

Извештај комисије о расписаном конкурсу Факултета заштите на раду у Нишу, за избор наставника у звање доцент или ванредни професор и заснивање радног односа на одређено време са пуним радним временом, за ужу научну област Друштвено-хуманистичке науке у заштити радне и животне средине.

 


28.10.2021.

О Д Л У К A

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

 

ИЗВЕШТАЈ

 

Извештај Kомисије о пријављеним кандидатима за избор у звање и заснивање радног односа наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област "Управљање квалитетом радне и животне средине" на Факултету заштите на раду у Нишу.


20.10.2021.

О Д Л У К A

 

Извештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Енергетски процеси и заштита и заснивање радног односа на Факултету заштите на раду у Нишу, бр. 01-203/2 од 20.10.2021. године, ставити на увид јавности у трајању од 30 дана од дана оглашавања.


 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Извештај Kомисије о пријављеним кандидатима за избор у звање и заснивање радног односа наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Енергетски процеси и заштита на Факултету заштите на раду у Нишу, бр. 01-203/2 од 20.10.2021. године, доступан је јавности на интернет страници и у библиотеци Факултета 30 дана, до 19.11.2021. године. Извештај Комисије може се узети на увид у библиотеци Факултета радним данима у времену од 08 до 14 часова.

 

ИЗВЕШТАЈ

 

Извештај Kомисије о пријављеним кандидатима за избор у звање и заснивање радног односа наставника у звање доцент или ванредни професор за ужу научну област Енергетски процеси и заштита на Факултету заштите на раду у Нишу.


ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ
ЗА КАНДИДАТЕ КОЈИ СЕ ПРИЈАВЉУЈУ
НА КОНКУРСЕ ЗА ИЗБОР У НАСТАВНИЧКА ЗВАЊА

 

ОБРАЗАЦ
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ЗА ИЗБОР
У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА
- ДОЦЕНТ -

 

ОБРАЗАЦ
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ЗА ИЗБОР
У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА
- ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОР -

 

ОБРАЗАЦ
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ЗА ИЗБОР
У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА
- РЕДОВНИ ПРОФЕСОР -

 

 

АРХИВА 2021