Drop Down Menu

LABORATORIJA ZA INŽENJERSKO PROJEKTOVANJE
 

STATUS LABORATORIJE:

- Nastavna

- Laboratorija za pružanje usluga

 

1. Dr Milan Blagojević, red. prof.

2. Dr Emina Mihajlović, vanr. prof.

3. Dr Goran Ristić, vanr. prof.

4. Dr Srđan Glišović, vanr. prof.

5. Dr Ivan Mijailović, vanr. prof.

 

SPISAK USLUGA:

  • Projektovanje, konstruisanje i izrada elaborata,

  • Organizacija kursa za projektovanje primenom računara (2-D i 3-D projektovanje)