Drop Down Menu

УПИС КАНДИДАТА НА ФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ

 

Кандидат који је остварио право на упис подноси следећа документа:

 • Сведочанство за све разреде претходно завршене школе (оригинални документ, односно оверена фотокопија за самофинансирајуће студенте);

 • Диплому о положеном завршном односно матурском испиту (оригинални документ, односно оверена фотокопија за самофинансирајуће студенте);

 • Извод из матичне књиге рођених, односно венчаних;

 • Индекс (добија се на шалтеру Студентске службе);

 • Два обрасца ШВ-20 (добијају се на шалтеру Студентске службе);

 • Две фотографије формата 3.5 х 4.5 cm (за индекс);

 • Образац предмета које студент уписује у школској 2016/2017. години (добија се на шалтеру Студентске службе);

 • Доказ о семестралној уплати за школску 2016/2017. годину у износу од 1.400,00 динара на жиро рачун Факултета заштите на раду у Нишу број 840-1747666-77, позив на број 205-555, сврха уплате: Семестрална уплата;

 • Доказ о уплати за издавање индекса у износу од 500,00 динара на жиро рачун Факултета заштите на раду у Нишу број 840-1747666-77, позив на број 205-24, сврха уплате: Издавање индекса;

 • Доказ о уплати за два ШВ-20 обрасца у износу од 200,00 динара на жиро рачун Факултета заштите на раду у Нишу број 840-1747666-77, позив на број 205-25, сврха уплате: Издавање образаца за упис;

 • Доказ о уплати школарине (само за самофинансирајуће студенте) сразмерно броју бодова уписаних предмета на жиро рачун Факултета заштите на раду у Нишу број 840-1747666-77, позив на број 205-20, сврха уплате: Школарина.

Самофинансирајући студент приликом уписа потписује уговор са Факултетом о висини и роковима уплате школарине.

Висина школарине за самофинасирајуће студенте држављане Србије износи 72.000,00 динара (60 ЕСПБ) и може се уплатити у више рата.

Висина школарине за студенте стране држављане износи 1.500,00 евра и може се уплатити у више рата.

Факултет на свечаној додели индекса пре почетка наставе издаје кандидату индекс којим се доказује статус студента.