Drop Down Menu

Svaki studijski program je celina međusobno povezanih i usklađenih elemenata, koja obuhvata jasno opredeljene ciljeve, strukturu i sadržaj, politiku i proceduru upisa studenata, metode učenja i načine provere znanja, ishode učenja (kvalifikacije i kompetencije studenata).

Standardi kvaliteta studijskih programa su:

 • jasno određeni ciljevi studijskog programa i njihova usklađenost sa tim ciljevima,

 • usklađenosti studijskog programa sa osnovnim zadacima i ciljevima Fakulteta,

 • strukturiranost studijskog programa na način koji obezbeđuje optimalni balans između opšte-akademskih, naučno-stručnih i stručno-aplikativnih disciplina,

 • studijski program obezbeđuje sticanje odgovarajućih opštih i stručnih znanja, profesionalnih veština i sposobnosti i priprema studente za učenje tokom čitavog života,

 • studijski program obezbeđuje usvajanje vrednosti koje čine osnovu demokratskog građanskog društva i podstiče izgradnju kritičkih i nepristrasnih perspektiva u razmatranju strateških izazova pred kojima se društvo nalazi,

 • studijski program obezbeđuje osposobljavanje studenata za praktičnu primenu znanja i veština, za stvaralački način razmišljanja, kao i za praćenje dostignuća pravne nauke i struke,

 • studijski program obezbeđuje efikasnost i racionalnost obrazovnog procesa,

 • studijski program je fleksibilan i otvoren za primenu inovativnih metoda nastave i svih stilova učenja,

 • studijski program obezbeđuje adekvatno radno opterećenje studenata,

 • studijski program omogućava vertikalnu i horizontalnu prohodnost,

 • studijski program obezbeđuje široku mogućnost zapošljavanja, daljeg školovanja i ličnog razvoja studenata.

Standardi obezbeđenja kvaliteta