Drop Down Menu

LABORATORIJA ZA PREVENCIJU UDESNIH DOGAĐAJA

STATUS LABORATORIJE:

- Nastavna

- Laboratorija za pružanje usluga

 

1. Dr Emina Mihajlović, red. prof. - rukovodioc laboratorije

2. Dr Lidija Milošević, docent - zamenik rukovodioca

2. Dr Dušica Pešić, red. prof.

3. Dr Branislav Anđelković, red. prof.

4. Dr Slobodan Milutinović, red. prof.

5. Dr Sveta Cvetanović, asistent

 

SPISAK USLUGA:

 • Obuka iz oblasti zaštite od požara,

 • Obuka iz oblasti rukovanja i prevoza opasnih materija,

 • Izrada elaborata zaštite od požara,

 • Izrada projekata zaštite od požara,

 • Izrada planova zaštite od požara,

 • Izrada elaborata o zonama opasnosti,

 • Procena ugroženosti od požara i eksplozije,

 • Izrada procene opasnosti (rizika) od hemijskog udesa i od zagađenja životne sredine merama priprema i merama za otklanjanje posledica,

 • Izrada planova zaštite od udesa sa merama sanacije posledica

 • Ispitivanje zapaljivih karakteristika materija,

 • Ispitivanje eksplozivnih karakteristika materija.