Drop Down Menu

LABORATORIJA ZA ISPITIVANJE BEZBEDNOSTI OPREME

STATUS LABORATORIJE:

- Laboratorija za pružanje usluga

 

1. Dr Ljiljana Živković, red, prof.

2. Dr Dejan Petković, red. prof.

3. Dr Milan Blagojević, red. prof.

4. Dr Emina Mihajlović, vanr. prof.

5. Dr Dušica Pešić, vanr. prof.

6. Dr Srđan Glišović, vanr. prof.

7. Dr Ivan Mijailović, vanr. prof.

8. Dr Dejan Krstić, docent

9. Dr Ivan Krstić, docent

10. Dr Sonja Pavlović-Veselinović, vanr. prof.

11. Dr Evica Stojiljković, docent

12. Mr Lidija Milošević, asistent-pripravnik

 

SPISAK USLUGA:

  • Ispitivanje kvaliteta i pouzdanosti merne i regulacione opreme,

  • Ispitivanje kvaliteta i bezbednosti opreme za rad,

  • Ispitivanje kvaliteta i bezbednosti elemenata transportnih sistema,

  • Ispitivanje kvaliteta lične zaštitne opreme,

  • Ispitivanje kvaliteta i bezbednosti priručnih alata za rad

  • Ispitivanje prenosnih i prevoznih aparata za gašenje požara

  • Ispitivanje stabilnih instalacija za gašenje požara,

  • Ispitivanje kvaliteta i pouzdanosti opreme pod pritiskom koja ne podleže Inspektoratu parnih kotlova,

  • Ispitivanje kvaliteta i pouzdanosti viljuškara