Drop Down Menu

KATEDRA ZA PREVENTIVNO INŽENJERSTVO

 

Veće katedre čine nastavnici i saradnici koji su u radnom odnosu na Fakultetu, koji obavljaju obrazovno-naučni rad iz nastavnih predmeta koji čine katedru. Veće katedre u okviru svoje nadležnosti:

 • predlaže nastavni program nastavanih predmeta katdre,

 • daje mišljenje o programu naučnih istraživanja i o naučnim radovima u kojima učestvuju nastavnici i saradnici katedre,

 • predlaže angažovanje nastavnika i saradnika za školsku godinu iz nastavnih predmeta katedre,

 • predlaže članove komisija za pisanje izveštaja za izbor nastavnika i saradnika iz nastavnih predmeta katedre,

 • razmatra izveštaj komisije o prijavljenim kandidatima za izbor nastavanika i saradnika iz nastavnih predmeta katedre,

 • predlaže osnovnu i dopunsku literaturu za pripremanje ispita iz nastavnih predmeta katedre,

 • razmatra uspeh studenata,

 • obavlja poslove utvrđene Statutom Fakulteta.

UŽE NAUČNE OBLASTI:

 • FIZIČKE OPASNOSTI U RADNOJ I ŽIVOTNOJ SREDINI

 • TEHNOLOGIJA I TEHNIČKI SISTEMI ZAŠTITE

PREDSEDNIK KATEDRE:

 • dr Milan Blagojević, red. prof.

NASTAVNICI KOJI SAČINJAVAJU KATEDRU:

 

1. dr Ljubiša Vučković, red. prof.
2. dr Milan Blagojević, red. prof. 
3. dr Momir Praščević, r
ed. prof.
4. dr Emina Mihajlović, 
red. prof.
5. dr Ivan Mijailović, vanr. prof.

6. dr Sveta Cvetanović, docent
7. dr Darko Mihajlov, docent

8. dr Mladena Lukić, docent

 

E-mail katedre:

PreventivnoInz@znrfak.ni.ac.rs

 

SARADNICI KOJI SAČINJAVAJU KATEDRU:

 

1. Milica Nikodijević, asistent

2. Miljan Cvetković, asistent

3. Nikola Mišić, asistent

4. Marko Ličanin, asistent