Drop Down Menu

LABORATORIJA ZA UPRAVLJANJE KVALITETOM VAZDUHA

 

 

 

 

PREZENTACIJA LABORATORIJE

 

DOZVOLA ZA MERENJE KVALITETA VAZDUHA

 

STATUS LABORATORIJE:

- Nastavna

- Istraživačka

- Laboratorija za pružanje usluga

 

Dr Nenad Živković, red. prof. - rukovodilac laboratorije

Dr Miomir Raos, vanr. prof. - zamenik rukovodioca

 

Dr Ljiljana Živković, red, prof.

Dr Amelija Đorđević, docent

 

SPISAK USLUGA:

 • Analiza emisije iz energetskih izvora zagađivanja: SO2, CO, NOx, NO2, brojčane i masene koncentracije prašine,

 • Analiza emisije aerozagađenja iz tehnoloških izvora zagađivanja: amonijaka, organskih rastvarača, aromatičnih ugljovodonika, alkohola, estra, ketona, brojčane i masene koncentracija prašine,

 • Analiza zagađujućih supstanci u vazduhu životne sredine (imisionih koncentracija): SO2, CO, NOx, amonijaka, organskih rastvarača, aromatičnih ugljovodonika, alkohola, estra, ketona,

 • Analiza zagađenosti vazduha pri udesu postrojenja i uređaja sa: amonijakom, hlorom, organskim rastvaračima, aromatičnim ugljovodonicima , alkoholima, estrima, ketonima,

 • Utvrđivanje zaštitnih zona za evakuaciju ljudi u udesima postrojenja, uređaja i transportnih sredstava sa: amonijakom, hlorom, organskim rastvaračima, aromatičnim ugljovodonicima, alkoholima, estrima, ketonima,

 • Analiza udesnih procurenja: amonijaka, organskih rastvarača, aromatičnih ugljovodonika, alkohola, estra, ketona iz postrojenja, uređaja i transportnih sredstava,

 • Merenje koncentracija zapaljivih i eksplozivnih gasova i para u vazduhu zatvorenog prostora i slobodnom prostoru atmosfere,

 • Analiza zagađujućih supstanci u vazduhu radne sredine: SO2, CO, NOx, amonijaka, organskih rastvarača, aromatičnih ugljovodonika, alkohola, estra, ketona, prašine,

 • Periodični pregled i ispitivanje uređaja za nanošenje premaznih sredstava sa aspekta emisije para i aerosola u vazduhu radne sredine,

 • Meteorološka merenja: brzina i pravac vetra,

 • Merenje mikroklimatskih parametara radne sredine,

 • Ispitivanje i analiza radnih parametara ventilacionih sistema,

 • Ispitivanje i atestiranje radnih parametara prečistača gasova i para,

 • Ispitivanje i atestiranje radnih parametara prečistača prašine