Drop Down Menu

LABORATORIJA ZA ALARMNE SISTEME

STATUS LABORATORIJE:

- Nastavna

- Istraživačka

- Laboratorija za pružanje usluga

 

Dr MIlan Blagojević, red. prof. - rukovodilac laboratorije

Dr Dejan Ristić, samostalni stručnotehnički saradnik - zamenik rukovodioca

  • Dr Žarko Janković, red. prof.

  • Dr Ivan Mijailović, vanr. prof.

  • Dr Darko Zigar, docent

SPISAK USLUGA:

  • Sve usluge u okviru FUNKCIONALNOG ISPITIVANjA SISTEMA ZA OTKRIVANjE I DOJAVU POŽARA u skladu sa evropskim standardom EN54 – 02, u šta spada pregled, ispitivanje i testiranje kontrolne opreme, uređaja za signalizaciju, javljača i svih ostalih funkcionalnih podsistema i komponenti.