Drop Down Menu

KATEDRA ZA KVALITET RADNE I ŽIVOTNE SREDINE

 

Veće katedre čine nastavnici i saradnici koji su u radnom odnosu na Fakultetu, koji obavljaju obrazovno-naučni rad iz nastavnih predmeta koji čine katedru. Veće katedre u okviru svoje nadležnosti:

 • predlaže nastavni program nastavanih predmeta katdre,

 • daje mišljenje o programu naučnih istraživanja i o naučnim radovima u kojima učestvuju nastavnici i saradnici katedre,

 • predlaže angažovanje nastavnika i saradnika za školsku godinu iz nastavnih predmeta katedre,

 • predlaže članove komisija za pisanje izveštaja za izbor nastavnika i saradnika iz nastavnih predmeta katedre,

 • razmatra izveštaj komisije o prijavljenim kandidatima za izbor nastavanika i saradnika iz nastavnih predmeta katedre,

 • predlaže osnovnu i dopunsku literaturu za pripremanje ispita iz nastavnih predmeta katedre,

 • razmatra uspeh studenata,

 • obavlja poslove utvrđene Statutom Fakulteta.


UŽE NAUČNE OBLASTI
:

 • UPRAVLJANJE KVALITETOM RADNE I ŽIVOTNE SREDINE

 • HEMIJSKE OPASNOSTI U RADNOJ I ŽIVOTNOJ SREDINI

PREDSEDNIK KATEDRE:

 • dr Srđan Glišović, red. prof.
   

NASTAVNICI KOJI SAČINJAVAJU KATEDRU:

 

1. dr Nenad Živković, red. prof.
2. dr Marina Stojanović, red. prof.
3. dr Jasmina Radosavljević, red. prof.
4. dr Srđan Glišović, r
ed. prof.

5. dr Amelija Đorđević, vanr. prof.

6. dr Tatjana Golubović, vanr. prof.
7. dr Dejan Vasović, docent
8. dr Ana Miltojević, docent

 

E-mail katedre: 

KvalitetRadneZivotneSredine@znrfak.ni.ac.rs

 

SARADNICI KOJI SAČINJAVAJU KATEDRU:

 

1. Aca Božilov, asistent

2. Milena Medenica, asistent