Drop Down Menu

 

KOНКУРС УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ ЗА ОДЛАЗНУ МОБИЛНОСТ
НАСТАВНОГ И НЕНАСТАВНОГ ОСОБЉА У ОКВИРУ ПРОГРАМА Е
RASMUS+ КА131

У складу са уговорима о додели наменских бесповратних средстава потписаним између
Универзитета у Нишу и националне Фондације Темпус у оквиру
ERASMUS+ програма мобилности KA131,
Универзитет у Нишу објављује Конкурс за мобилност наставног и ненаставног особља на ВШ институцијама
земаља ЕУ и трећих земаља које пуноправно учествују у Програму. Конкурс је отворен до
 7. априла 2023. године,
а могу се пријавити
 запослени на Универзитету и свим факултетима Универзитета у Нишу.
Детаљније о Конкурсу можете видети на веб страници Универзитета
.


 

КОНКУРС УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ
ЗА ОДЛАЗНУ МОБИЛНОСТ СТУДЕНАТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА Е
RASMUS+ KA131


универзитет у Нишу је  у оквиру пројеката мобилности Erazmus+ KA131, објавио конкурс за финансирану мобилност студената у сврху студирања и обављања стручне праксе у току зимског или летњег семестра 2023/24. године. Конкурс је објављен на линку:

 

https://www.ni.ac.rs/novosti-i-dogadjaji/stipendije-i-konkursi/erasmus/konkurs-univerziteta-u-nisu-za-odlaznu-mobilnost-studenata-u-okviru-programa-erasmus-ka131-202302270752

Рок за пријаву је 31. март 2023. године.


КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНУ МОБИЛНОСТ НАСТАВНОГ И НЕНАСТАВНОГ ОСОБЉА
У МОЛДАВИЈИ И АЛЖИРУ У ТОКУ ЛЕТЊЕГ СЕМЕСТРА 2022/23.

Универзитет у Нишу је у оквиру програма мобилности  Erazmus+ KA107 (International Credit Mobility - ICM), објавио конкурс за финансирану мобилност наставног и ненаставног особља на партнерским  универзитетима у Молдавији и Алжиру у току летњег семестра 2022/23.
године. Конкурс је објављен на веб страници Универзитета
 

 https://www.ni.ac.rs/novosti-i-dogadjaji/stipendije-i-konkursi/erasmus/19-01-2023

Р
ок за пријаву је 3. март 2023. године.


Универзитет у Нишу,
у оквиру програма мобилности Erasmus+ KA107 (International Credit Mobility - ICM),
објављује конкурс
за финансирану мобилност студената , наставног и ненаставног особља на партнерским универзитетима у БиХ, Молдавији и Алжиру у току летњег семестра 2022/23. године. Конкурс је објављен на web страници Универзитета, а рок за пријаву је 6. децембар 2022. године.
Детаље конкурса можете видети на ЛИНКУ


КОНКУРС УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ ЗА ОДЛАЗНУ МОБИЛНОСТ
НАСТАВНОГ И НЕНАСТАВНОГ ОСОБЉА У ОКВИРУ ПРОГРАМА ЕRASMUS+ КА103.


У складу са уговорoм о додели наменских бесповратних средстава број 2020-1-RS01-KA103-065136 потписаним између Универзитета у Нишу и националне Фондације Темпус, Универзитет у Нишу објављује Конкурс за одлазну мобилност.

Конкурс је отворен до 18. новембра 2022. године, а могу се пријавити запослени на Универзитету и свим факултетима Универзитета у Нишу и то за мобилност наставног особља у сврху држања наставе (Stаff Mobility for Teaching – STA), мобилност наставног и ненаставног особља у сврху стручног усавршавања (Staff Mobility for Training - STT), мобилност наставног особља у сврху држања наставе и стручног усавршавања (комбинована мобилност STA + STT). Детаље конкурса можете видети на ЛИНКУ.

АРХИВА 2021