Drop Down Menu


ȣ

 

. , 12 13 , " ", .

, , , .

 

- - 2017/2018.

 

ȣŠ
ȣ
09.10.2017. 20.10.2017.

 


ȣ -

 

  1275-2/2017 18.07.2017. , , - , , - .

www.mtuci.ru.

  

ERASMUS+

ERASMUS+, (). 03. 2017. .  .

 


Σ Č Σ , ӣ 10. ȣ " - StES 2017.".

 

 


DBU ȣ


(Deutsche Bundesstiftung Umwelt - DBU) 6 12 (, , , ).

, , , . - ( ), , 30 , .

: CV, ( 3 , ), , , . 01.08.2017, 01.02.2018. .

:

https://www.dbu.de/2590.html
https://www.dbu.de/2615.html
https://www.dbu.de/media/0805170859518j1s.pdf


: . , DBU , e-mail : borisavljevic.ana@gmail.com

DBU - Deutsche Bundesstiftung Umwelt | Bereich: Startseite

Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt ist eine der größte

 


΀Ō ȣ Σ 2016/2017.


ȣŠ ȣ 2016/2017. .


Ō
ȣ
ȣ
2016/2017.


ȣ

ȣ

Σ 2016/2017.

     


Ō

ȣ
Σ 05.09.2016. ȣ
 

΀Ō


΀Ō Σ


2015/2016.
ȣ


Σ 2015/2016.ȣ
Ō

 

Ō ȣ ȣ
  ȣ

Ō

 

ȣ
Ō


Ō ȣ ȣ
  ȣ

Ō

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

 

 

-

 

ʌ

 

 


ʌ - 5-1

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-

 

 

 

 

 

ʌ

 

 
ʌ - 5-1


ȣ Š "SAFETY ENGINEERING", ȣ


Ō


ȣ ӎ ؎Ō ȣ , Ȋ ȣ ȣ ȣ Ȍ (KoBSON)


Ō

I

. 3 ( . 4 17.10.2012. .), ,   10.000,00 10.000,00 .

 

. 840-1707666-88, 97 03744151

.

 

II

 

. 8 ( . 4 17.02.2012. .), , 15.000,00 .

 

. 840-1707666-88, 97 762012

.


΀Ō ȣ -2016/17

 

ȣ

 

ȣ

 

ȣ ȣ- -

 

ȣ ()

 


΀Ō

 


Ō ,

 

Ō ȣ

 

Σ ȣ

 

Ō

 

, Š Š ȣ ȣ

 

Ō Š ȣ

 

ȣ

 

- Ō

 

- Ō

 

ʌ - Ō

 

ʌ - Ō

 

- ȣ

 

 

ȣ