Drop Down Menu


ȣ

 

. , 12 13 , " ", .

, , , .

 Ō

 


,
Ŋ, 30. 2018. Ŏ .


,
Ȏ   5. 2018.
ȣ
,
, ,
 

, 11. 2018. ,

Σ ,
10:30 12:00
Ŏ :

- WRITING APPLICATIONS
FOR RESEARCH GRANTS FOR YOUNG RESEARCHERS

- ORGANIZATION OF PHD STUDIES AT KAROLINSKA INSTITUTE

Ō ȣ .

Ŏ Σ ӣ ӣ ȣ


ERASMUS+

()

, Erasmus+, (). 04. 2018. .
WEB .


- - 2017/2018.

  ȣ ȣ 2017/2018.

 

ȣ -


ȣ
Ō

 

15-09-2017

Ō ȣ ȣ
  ȣ

Ō

 

ȣ ȣ
  ȣ

Ō

 

ȣ
Ō


15-09-2017

Ō ȣ ȣ
  ȣ

Ō

 

ȣ ȣ
  ȣ

Ō

 

.

.

.

.

.

.

.

.

 

 

 

-

 

ʌ

 

- ʌ - 2017/18.

 


ʌ - 5-1

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-

 

 

 

-

 

 

ʌ

 

- ʌ - 2017/18.

 

 
ʌ - 5-1


ȣ Š "SAFETY ENGINEERING", ȣ


Ō


ȣ ӎ ؎Ō ȣ , Ȋ ȣ ȣ ȣ Ȍ (KoBSON)


Ō

I

. 3 ( . 4 17.10.2012. .), ,   10.000,00 10.000,00 .

 

. 840-1707666-88, 97 03744151

.

 

II

 

. 8 ( . 4 17.02.2012. .), , 15.000,00 .

 

. 840-1707666-88, 97 762012

.

ʌ - - 2017/18.

 

ʌ - - 2017/18.

 

΀Ō ȣ -2017/18

 

΀Ō 2017-18

 

  -0 - Ō ȣ

 

ȣ

 

ȣ

 

ȣ ȣ- -

 

ȣ ()

 


΀Ō

 


Ō ,

 

Ō ȣ

 

Σ ȣ

 

Ō

 

, Š Š ȣ ȣ

 

Ō Š ȣ

 

ȣ

 

- Ō

 

- Ō

 

- ȣ