Drop Down Menu

IZVEŠTAJI O URAĐENIM MAGISTARSKIM TEZAMA I DOKTORSKIM DISERTACIJAMA

 

ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ О УРАЂЕНОЈ ДОКТОРСКОЈ ДИСЕРТАЦИЈИ
"МОДЕЛИ УПРАВЉАЊА ИНТЕГРИСАНИМ СИСТЕМОМ ЗАШТИТЕ ЗАСНОВАНИ НА ИНТЕРАКТИВНОМ ТИМСКОМ РАДУ", КАНДИДАТА мр Горана јанаћковића, дипл.инж.електротехнике

 

IZVEŠTAJ  Komisije za ocenu i odbranu urađene magistarske teze
kandidata Dragana Milića, oficira Vojske Srbije,
pod nazivom "Upravljanje otpadom zasnovano na analizi životnog ciklusa".

 

Izveštaj Komisije za ocenu i odbranu urađene magistarske teze pod nazivom: Metodološki pristup određivanja zona opasnosti u tehnološkim procesima sa zapaljivim i eksplozivnim gasovima“, kandidata Srđana S. Stankovića, dipl. inž. zaštite od požara.

 

MIŠLJENJE O PREDLOŽENOJ TEMI MAGISTARSKE TEZE
KANDIDATA RADMILE POTIĆ

 

IZVEŠTAJ O URADJENOJ MAGISTARSKOJ TEZI
KANDIDATA DRAGANA STANKOVIĆA

 

IZVEŠTAJ O URADJENOJ MAGISTARSKOJ TEZI
KANDIDATA PREDRAGA UMIČEVIĆA

 

ИЗВЕШТАЈ Комисије за оцену и одбрану урађене
магистарске тезе под називом Еколошка свест и управљање отпадом кандидата
Драгана Станковића