Drop Down Menu

 

 

14.11.2017.

У просторијама Регионалне привредне коморе у Нишу, одржана је јавна расправа о Нацрту закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама. Представници Факултета заштите на раду у Нишу, др Бранислав Анђелковић, ред.проф., др Весна Николић, ред. проф., др Емина Михајловић, ред. проф. и др Евица Стојилјковић, ванр.проф. активно су учествовали у расправи и дали предлоге и сугестије за унапређење текста Нацрта закона.
Наставници и сарадници Факултета примедбе, предлоге и сугестије могу лично доставити на обрасцу који се може преузети са линка Министарства унутрашњих послова. Попуњен образац послати на адресу: svs@mup.gov.rs

07.11.2017.

Поводом обележавања ДАНА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА на Факултету заштите на раду у Нишу, 07. новембра 2017. године, др Дарко Зигар, доцент Факултета, одржао је предавање на тему ПРИМЕНА ПРОГРАМСКИХ ПАКЕТА ЗА СИМУЛАЦИЈУ ДИНАМИКЕ ПОЖАРА, додељене су награде студентима треће године основних академских студија ПОД ПОКРОВИТЕЉСТВОМ „ФОНДАЦИЈЕ МИЈАИЛОВИЋ и уручени индекси студентима који су уписали мастер академске студије у шк. 2017/2018. год.

ДЕТАЉАН ИЗВЕШТАЈ


26.10.2017.

Поводом предстојеће 3.SDEWES конференције која ће бити одржана од 30. јуна до 03. јула 2018. године у Новом Саду, проф. Невен Дуић одржао је 26.10.2017. године гостујуће предавање под насловом: Одрживи енергетски системи са фокусом на инфраструктуру паметних енергетских мрежа, на Електронском факултету у Нишу.

Инфраструктура паметних енергетских мрежа као суперпозиција комуникационих и информационих технологија на постојећу електроенергетску мрежу представља веома важан концепт у решавању изазова одрживог развоја у домену постојећих енергетских система. Познато је да постојећи изазови одрживог развоја у погледу снабдевања енергијом, водом и храном могу бити решени коришћењем унапређених постојећих технологија а одговор на питање на који начин конкретизација овог решења биће резултат енергетског планирања све сложенијих модела који се при томе користе. Оптимална решења обухватају више различитих сектора што доприноси искоришћењу могућих синергетских ефеката.

Проф. Невен Дуић, редовни је професор на Свеучилишту у Загребу, Факултет Стројарства и Бродоградње, где држи наставу на предметима енергетског планирања, политике и економије од 2001. године. Члан је међународног научног одбора конференције SDEWES од 2003. године. Помоћни је уредник часописа Energy Conversion and Management, Energy, Applied Energy и домаћег Thermal Science. Поље његовог научног интересовања су енергетско планирање, енергетски системи са високим учешћем обновљивих извора енергије, одрживе енергетске заједнице, климатске промене и друге.


25.10.2017.

У Палати Србије, у оквиру европске недеље безбедности и здравља на раду, одржана је конференција „БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ У ДУАЛНОМ ОБРАЗОВАЊУ“.

У уводном обраћању, генерални секретар Савеза самосталних синдиката Србије Зоран Михајловић рекао је да синдикати нису задовољни нивоом безбедности на раду у фирмама у Србији, као и да постоји проблем када послодавци не препознају улогу синдиката по том питању. Синдикат, додао је, полаже велике наде да ће безбедност и здравље напредовати. То се, каже, и дешава сваке године, али има још предузећа које не дозвољавају ни синдикално организовање и самим тим су, додаје, синдикати немоћни да у овој области делују. То су, казао је, најчешће предузећа страних инвеститора који за своје такво пословање имају подршку државe.

Потпредседник УГС Независност Томислав Живановић рекао је да дуално образовање има за циљ да образовање и припрема за рад буду што јефтинији, "што не значи да је то најбољи систем". "Ми немамо привредну стратегију, не знамо шта школујемо, а захтевамо реформе", рекао је Живановић. Додао је да у закону о дуалном образовању није јасно ко контролише послодавца, нису јасно дефинисани исходи учења, није довољно активиран ниво педагошке подршке, радно место није јасно дефнисано, као ни социјална заштита. "Систем дуалног образовања би се првенствено могао користити код земља које имају експанзију привредног раста, што ми нажалост нисмо", рекао је Живановић. Додао је да синдикати позивају да се кроз амандмане изврши измена и допуна закона. "Реформа је потребна, али без стартегије плашим се на основу искуства да је то осуђено на пропаст", закључио је Живановић.

Председник Уније послодавца Србије Небојша Атанацковић рекао је да је министарство рада до сада било веома активно у спровођењу мера безбедности на раду, као и да је решење тог питања пре свега у интересу послодаваца који сносе материјалну и законску одговорност ако до повреда дође. "Имамо проблем са повредама на раду, јер људи који нису прошли едукацију у свом професионалном бављењу не знају да се заштите, не користе средства заштите и не знају где су опасности. Само увођење дуалног образовања ће више утицати на побољшање услова рада и заштите него што би то било да немамо дуално образовање", рекао је Атанацковић.

Помоћница министра просвете за стратешко планирање Габријела Грујић рекла је да је највећа предност дуалног образовања што ће млади након средње школе бити стручњаци за неку од области, као и да ће њихова знања бити усаглашена са технолошким развојем. "Ми смо затекли систем где је средње стручно образовање била теоријска настава и мало праксе неколико недеља пред крај године, у том периоду се није водило рачуна о безбедности деце на тим праксама. Кроз наш закон се види да је безбеднст веома важна компонента и види се јасна одлука да се поштује закон и да се поштује безбедност", рекла је Грујић. Важно је, истакла је, да деца стекну све компетенције које су потребне за савремени иновациони напредак, да буду предузимљиви, да развијају тимски дух, размишљају проактивно. "Образовање јесте квалитет, али је знање моћан ресурс испред сваке титуле", закључила је Грујић.

Након уводних обраћања, в.д. директорка Управе за безбедност и здравље на раду, Марина Фуртула, презентовала је предстојеће новине у области безбедности и здравља на раду у Републици Србији. Нормативне активности, кроз нов Закон о безбедности и здрављу на раду, усвајању Стратегије безбедности и здравља на раду за Републику Србију за период 2018-2022. године, као и увођење Методологије ESAW (Europian Statistics on Accidents at Work) у национално законодавство за вођење статистике повреда на раду. Директорка је најавила и унапређење подзаконских прописа, решавање специфичних питања, као и заједнички рад са релевантним институцијама у Републици Србији.

Стеван Ђуровић, в.д. помоћника директора Инспектората рада, говорио је о инспекцијском надзору у области безбедности и здравља на раду. У 2017. години у Инспекторату за рад извршено је 36408 инспекцијских надзора у области радних односа. Затечено је 16067 лица на фактичком раду – рад “на црно”, најчешће у делатности услуга смештаја и исхране, трговине, грађевинарства, производње текстила, коже, обуће и прехрамбених производа. У 2017. години у Инспекторату за рад извршено је 9456 инспекцијских надзора у области безбедности и здравља на раду. Донето је 3727 решења о отклањању недостатака, 413 решења о забрани рада, покренуто је 649 прекршајних поступака и 26 кривичних поступака. Извршено је 684 надзора поводом пријављених повреда на раду. Инспекцијским надзорима је утврђено да послодавци у потпуности не спроводе одредбе Закона о безбедности и здрављу на раду и подзаконских аката. Најчешћи недостаци су рад на необезбеђеној висини, на непрописно монтираним скелама, неиздавање и и некоришћење средстава личне заштите на раду, непримењивање основних начела организације извођења радова, одступање од прописаног процеса рада, непрописна координација учесника у раду, непрописан рад са опремом за рад, неизвршен лекарски преглед за радна места са повећаним ризиком, рад “на црно” и др. Такође, извршено је 684 инспекцијских надзора поводом повреда на раду, и то: 17 смртних повреда, 11 тешких повреда са смртним исходом, 12 колективних, 603 тешких повреда на раду и 41 лаких повреда на раду.

На конференцији су презентоване и следеће теме:  „Заштита здравља ученика у дуалном образовању”, проф. др Александар Миловановић, директор Института за медицину рада Србије “Др Драгомир Карајовић”, „Укључивање безбедности и здравља на раду у образовање” Цветомир Цанев, IPA Network manager, Европска агенција за безбедност и здравље на раду, „Подршка развоју знања и вештина о безбедности и здрављу на раду на различитим нивоима образовања у Пољској” Виолета Климашевска, координатор Европске агенције за безбедност и здравље на раду, CIOP-PIB, Пољска и „Актуелно стање у образовању ученика за техничка занимања у Аустрији" Данијел Крачмер, AUVA, Аустрија. Систем дуалног образовања представили су и директор “Техничке школе Ужице” Драган Туцаковић, директор “Политехничке школе Крагујевац” Синиша Којић, лице за безбедност и здравље на раду “Милановић инжењеринг” Душкица Ђорић, директор “Техничке школа ГСП Београд” Предраг Михаиловић и технички директор ЈКП ГСП „Београд” Душан Савковић.

Активно учешће на Конференцији имали су продекан за квалитет и издавачку делатност др Иван Крстић, ван. проф. и др Весна Николић ред. проф.


20.10.2017.

Град Ниш – Канцеларија за локални економски развој и пројекте, у партнерству са Регионалном привредном комором Нишавског, Пиротског и Топличког управног округа, Електронским факултетом Универзитета у Нишу, Националном службом за запошљавање – филијала Ниш и Кластером напредних технологија NiCAT, је организатор 3. Форума напредних технологија који је одржан у Нишу од 17 - 20. октобра 2017. године. Форум је отворио Расим Љајић, потпредседник Владе Републике Србије и министар трговине, туризма и телекомуникација. Добродошлицу је присутнима на отварању пожелео градоначелник Ниша Дарко Булатовић. Присутним гостима обратили су се и Предраг Ћулибрк, генерални директор Телеком Србија А.Д и Горан С. Ђорђевић, помоћник градоначелника за науку и напредне технологије.

"У ова три дана на форуму ће бити представљени привредни, научно-образовни и институционални потенцијали града у области напредних технологија. Уз учешће великог броја компанија које послују у Нишу, научно-образовних институција и страних инвеститора ми храбро и јасно позиционирамо наш град.“ – истакао је градоначелник.

3. Форум напредних технологија је наставак идеје мапирања попзицирања Града Ниша као центра напредних технологија. Идеја организатора форума је да окупи све активне стејкхолдере на пољу напредних технологија у области привреде, науке и образовања и да Ниш, као центар који располаже врхунским капацитетима на пољу електронике, машинства и информационо-комуникационих технологија, представи надлежним министарствима, истраживачко-развојним институцијама, донаторској и дипломатској заједници. Генерални циљ форума је презентација привредних, научно образовних, институционалних и кадровских потенцијала Града Ниша, региона и Србије у области напредних технологија.

 

 

09.10.2017.

На Дивчибарима је одржана 14. Национална конференција са међународним учешћем „Заштита на раду - пут успешног пословања“, од 04. до 07. октобра 2017. године. Конференцију је организовао Савез инжењера заштите на раду Србије, у сарадњи са Факултетом технчких наука у Новом Саду - Департман за инжењерство заштите животне средине и заштите на раду,

Удружењем заштите на раду „28. АПРИЛ“ из Македоније и Факултетом заштите на раду из Ниша. Пленарном седницом председавао је продекан за квалитет и издавачку делатност, др Иван Крстић, а конференцију је отворио декан Факултета, проф. др Момир Прашчевић. У свом излагању, декан је истакао значајну улогу Факултета у новој стратегији из области безбедности и здравља на раду за период 2018-2022. године и изради новог Закона о безбедности и здрављу на раду.

Уводно предавање, на тему “Изложеност сервисера телекомуникационе опреме мобилне телефоније електромагнетном зрачењу и могућности заштите”, имао је др Дејан Крстић. На Конференцији су наставници и сарадници Факултета презентовали већи број радова и били активни учесници на три округла стола: “Заштита на раду у систему образовања”, чији је модератор био проф. др Бранислав Анђелковић, “Усавршавање - тренинг стручних лица за обављање послова безбедности и здравља на раду” и “Оспособљавање запослених за безбедан рад”.


08.10.2017.

У петак 29.09.2017. године у амфитеатру Факултета одржана је свечана додела диплома дипломираним студентима на основним, основним академским и мастер академским студијама. Студенте је поздравио декан Факултета, проф. др Момир Прашчевић, а дипломе уручио продекан за квалитет и издавачку делатност др Иван Крстић, ван. проф.

У свом обраћању дипломираним инжењерима, декан је истакао да диплома коју данас добијате на Факултету је гарант стечених  знања на Факултету, призната у земљи и иностранству. Од данас па на даље, до краја живота, биће ваш сапутник са којим можете донети промене у животе многих људи, обављајући при томе веома хуман и одговоран посао у креирању оптималних радних и животних услова који ће обезбедити опстанак и будућност човечанства у савременим условима живљења, када је човечанство изложено многоборјним негативним утицајима и када се несавесним понашањем угрожава његов опстанак. Декан је позвао дипломиране инжењере да и даље останемо у комуникацији, да не кидамо наше пријатељство и да будемо једни другима на услузи и замолио их да се придуже алумнистима Факултета заштите на раду и да на нашем сајту оставе своје податке, како би смо могли да остварујемо међусобне контакте, размењујемо искуства и заједнички решавамо проблеме из праксе.


19.09.2017.

Како је и најављено, у понедељак 18.09.2017. године, на Факултету заштите на раду у Нишу одржана је трибина на тему “Климатске промене и интелигентна мобилност” у оквиру Европске недеље мобилности која се редовно у Европи одржава од 2000. године.

Трибина је организована у сарадњи са ЕУ Инфо Кутком из Ниша, организацијом која пружа информације о Европској Унији, њеним институцијама, програмима и фондовима, односно о могућностима које грађани Србије имају у току процеса придруживања ЕУ.

Генерално, идеја целокупне акције је активно учешће локалних самоуправа у промоцији одрживе урбане мобилности у циљу смањења промета моторних возила у урбаним срединама и подстицања грађанства у коришћењу алтернативних и одрживих средстава превоза, као што су пешачење, бицикли и градски превоз.

Факултет заштите на раду у Нишу, као и увек, подржава ову акцију и разуме је као природни део својих активности које су комплементарне са образовним, научним и стручним радом ове институције у области акредитованих студијских програма основних академских студија заштите животне средине, односно акредитованих мастер И докторских академских студија инжењерстава заштите животне средине.

Овом приликом, ЕУ Инфо Кутак је даровао Факултету платно са слоганом “Вози мање, пешачи више” које је видно постављено на фасади Факултета.

Панелисти на трибини били су: др Слободан Милутиновић, редовни професор Факултета заштите на раду у Нишу, др Љиљана Василевска, редовни професор Грађевиско-архитектонског факултета, Лидија Стефановић Николић, технички директор Завода за урбанизам Града Ниша, као и чланови организације ЕУ Инфо Кутак из Ниша.

На трибини је било речи о изазовима са којима се планета земља суочава по питању климатских промена, последицама и прогнозама за нашу земљу, као и о чистим и интелигентним транспортним системима и неопходним друштвеним променама у циљу коришћења алтернативних врста превоза.

Факултет подржава идеју да 22. септембар буде дан без аутомобила и позива раднике Факултета да ову акцију активно подрже.

 

 

 

 

 

АРХИВА ВЕСТИ
2016-201
7

АРХИВА ВЕСТИ
2015-201
6

АРХИВА ВЕСТИ
2014-2015