Drop Down Menu

ZBORNICI RADOVA

Autori:
Grupa autora

 

Naziv izdanja:
Zbornik radova sa XIV Međunarodne konferencije "ZAŠTITA NA RADU - PUT USPEŠNOG POSLOVANJA", Divčibare, 4 - 7 Oktobar, 2017.

 

Izdavač:
Savez zaštite na radu Srbije

Urednik:
Prof. dr Miodrag Hadžistević

 


UDK: 331.45(082)

ISBN 978-86-919221-2-2

COBISS.SR-ID 317320199

 

 

Autori:
Grupa autora

 

Naziv izdanja:
Zbornik radova sa I Kongresa medicine rada i zaštite na radu Srbije i Crne Gore sa međunarodnim učešćem, Kopaonik, 21-24. Septembar, 2005.

 

Izdavač:
Eko Centar, centar ya socio-ekološka istraživanja i dokuemntaciju

Glavni i odgovorni urednik:
Dejan Zagorac

 

Urednik:
Jelena Bjegović


UDK: 331.4/.61

ISSN  1451-7841

 

 

Autori:
Grupa autora

 

Naziv izdanja:
The 16th Conference of the series Man and Working Environment

INTERNATIONAL CONFERENCE SAFETY OF TECHNICAL SYSTEMS IN LIVING AND WORKING ENVIRONMENT
Published in
2011.

 

Izdavač:
FACULTY OF OCCUPATIONAL SAFETY IN NIŠ

Za izdavača:
Prof. Dejan Petković, Ph.D.

Prof. Ivan Krstić, Ph.D.


UDK: 331.45/.46(082)

502/504(082)

614.8.084(082)

ISBN  978-86-6093-035-6

COBISS.SR-ID 187155980

 

Kontakt:
E-mail: ivan.krstic@znrfak.ni.ac.rs

E-mail: dejan.petkovic@znrfak.ni.ac.rs

Autori:
Grupa autora

 

Naziv izdanja:
ZBORNIK RADOVA

NACIONALNA KONFERENCIJA SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM

OCENA PROFESIONALNOG RIZIKA - TEORIJA I PRAKSA
Prvo izdanje
2003.

 

Izdavač:
FAKULTET ZAŠTITE NA RADU U NIŠU

KATEDRA ZA TEORIJU SISTEMA I RIZIK

KATEDRA ZA HUMANIZACIJU I KVALITET RADNE I ŽIVOTNE SREDINE

POKROVITELJ MINISTARSTVO ZA NAUKU,

TEHNOLOGIJU I RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE

Za izdavača:
Prof. dr Branislav Anđelković, red. prof.

 

Kontakt:
E-mail: branislav.andjelkovic@znrfak.ni.ac.rs

E-mail: ivan.krstic@znrfak.ni.ac.rs

Autori:
Grupa autora

 

Naziv izdanja:
ZBORNIK RADOVA

II NACIONALNA KONFERENCIJA SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM

OCENA PROFESIONALNOG RIZIKA - TEORIJA I PRAKSA
Prvo izdanje
2005.

 

Izdavač:
FAKULTET ZAŠTITE NA RADU U NIŠU

KATEDRA ZA TEORIJU SISTEMA I RIZIK

KATEDRA ZA HUMANIZACIJU I KVALITET RADNE I ŽIVOTNE SREDINE

POKROVITELJ MINISTARSTVO NAUKE

I ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

REPUBLIKE SRBIJE

Za izdavača:
Prof. dr Dragan Spasić, red. prof.

 

Kontakt:
E-mail: branislav.andjelkovic@znrfak.ni.ac.rs

E-mail: ivan.krstic@znrfak.ni.ac.rs